Jogszolgálat - Mi a teendő, ha alaptalannak véljük a kihágást megállapító jegyzőkönyvet?

A Jogaink Egyesület szeretne olyan útmutatást, eligazítást adni az olvasónak, amely segítséget nyújthat különböző jogi problémákban. Egyesületünkhöz naponta érkeznek kérdések különböző témákban, amelyekre igyekszünk minél hamarabb válaszolni. Az elmúlt időszakban számos kérdést fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, mi a teendő, illetve hogyan támadható meg a kihágást megállapító jegyzőkönyv. A továbbiakban ebben a témakörben próbálunk eligazítással szolgálni.

A kihágás olyan törvényellenes cselekmény, amely kisebb mértékben veszélyezteti a társadalmat, és általában a törvény által büntetendő cselekmények legenyhébb fokozatát jelenti. Ez lehet például kisebb jellegű rendbontás vagy szabálysértés, amely általában nem okoz súlyos kárt, illetve nem veszélyezteti az emberek életét vagy biztonságát. A kihágások általában kisebb büntetéssel járnak, például figyelmeztetéssel, közmunkával, pénzbírsággal.

A kihágások elkövetését a ténymegállapító tisztviselő konstatálja, tehát az ő hatáskörébe tartozik a jegyzőkönyv kiállítása is.

A jogsértő cselekmény megállapításakor tehát jegyzőkönyv készül, amely a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a kiállítás helyét és idejét;

- a tisztviselő nevét, minőségét és azon intézmény elnevezését, amelyhez tartozik;

- a szabálysértő adatait, a szabálysértésnek minősülő cselekedet leírását, az elkövetés helyét és időpontját, valamint azokat az információkat, amelyek a károk és a tett súlyosságának megállapítására szolgálnak;

- az adott kihágásra vonatkozó jogszabályt;

- baleset esetén a biztosító társaság elnevezését;

- a lehetőségét, hogy a szabálysértő negyvennyolc órán belül kifizetheti a minimális büntetés felét; 

- a jegyzőkönyvben foglaltak elleni panasz benyújtásának lehetőségét, ennek határidejét, az illetékes bíróság megnevezését;

- kiskorú szabálysértő esetében a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szülők vagy törvényes képviselő nevét és lakhelyét is;

A szabálysértő panaszt nyújthat be a jegyzőkönyv ellen a kiállítás helyszínén, személyesen átadott vagy a postai kézbesítéstől számított 15 napon belül az elkövetés helye szerinti illetékes bíróságon. Kifogásolható, ha az intézkedést alaptalannak véli, illetve ugyancsak kifogásolható a jegyzőkönyv formai hiányossága is. Utóbbi esetben ugyanis a jegyzőkönyv semmisnek tekinthető, amennyiben a következő elemek bármelyike hiányzik: a megállapító tisztviselő neve és minősége, a szabálysértő neve (elnevezése, illetve a székhely, amennyiben egy jogi személy), a szabálysértő cselekedet leírása és elkövetésének napja, valamint a megállapító tisztviselő aláírása.

Fontos, hogy a panasz benyújtása esetén a kirótt pénzbírság vagy egyéb büntetés addig nem hajtható végre, amíg az ügyben nem született egy jogerős bírósági határozat. A jegyzőkönyv mindkét oldalát kötelező aláírnia a kihágást megállapító tisztviselőnek és a kihágást elkövető személynek egyaránt. Ha a szabálysértő nincs jelen a jegyzőkönyv összeállításakor, vagy ha valamilyen okból kifolyólag nem tudja vagy nem hajlandó aláírni azt, a tisztviselőnek fel kell jegyeznie ezt a körülményt és egy tanúval kell alátámasztania. Ebben az esetben a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tanú személyes adatait is. Fontos: tanúként nem jelölhető meg egy másik megállapító tisztviselő. 

Szintén fontos, hogy az elrendelt büntetések végrehajtása elévül abban az esetben, ha a jegyzőkönyvet nem közlik a szabálysértővel a büntetés megállapításától számított két hónapon belül.

Ha bármilyen jogi kérdése van, azt ingyen felteheti az egyesület oldalán, a jogaink.ro weboldalon.

Burca Mercédesz, jogász