Adatvédelem

A Szabadság és a www.szabadsag.ro bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva, továbbá tilos a lap átvétele, feldolgozása, elektronikus tárolása, értékesítése a kiadó tulajdonos beleegyezése és írásos hozzájárulása nélkül. A lapból értesüléseket felhasználni és átvenni csak a Szabadságra hivatkozással lehet. Azoknak a weboldalaknak, amelyek információkat vesznek át a www.szabadsag.ro oldalról, kötelező módon idézniük kell a forrást az oldalra vezető link megadásával. Ezen a téren irányadó és alkalmazandó a romániai jogszabályozás a szellemi tulajdonjog és tulajdonjog terén.

A Szabadság weboldalán megjelentetett minden információra (cikkek, adatok, fotók, hanganyagok, videók, reklámok, stb.) a következő törvények vonatkoznak: a szerzői és ehhez kapcsolódó jogokról szóló 1996/8-as számú törvény, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1998/84-es törvény, a védjegyek és formatervezési mintavédelemről szóló 1992/129-es törvény. Az említett törvények által garantált jogok tulajdonosa a Szabadság vagy információszolgáltatói.
A Szabadsag.ro weboldal bármikor módosíthatja az oldal tartalmát, változtathat struktúráján, tartalmán vagy a hozzáférés módján, illetve felfüggesztheti a honlapon való információszolgáltatást, anélkül, hogy előzetesen értesítené erről a felhasználót vagy harmadik felet, illetve ezek előzetes beleegyezését kérné.  A Szabadság korlátozhatja a honlaphoz vagy ennek valamely részéhez való hozzáférést, ugyanakkor korlátozhatja bizonyos IP-k hozzáférését előzetes értesítés és bárminemű felelősségvállalás nélkül. A Szabadság fenntartja magának a jogot a www.szabadsag.ro oldal felhasználási feltételeinek módosítására. A módosítások a honlapon való megjelenésükkel egy időben lépnek életbe.

A lapban és a weboldalon felhasznált hírek az MTI, a Mediafax, Agerpres, Associated Press hírügynökségtől, valamint országos és helyi portálokról (többek között a citynews.ro, clujeanul.ro, ziarulfinanciar.ro, hirado.hu, dunatv.hu oldalakról) származnak.

Az írásokban foglaltak nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség álláspontját. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt kéziratokat legtöbb 3 gépelt oldal – 5760 jel – terjedelemben fogadunk el. (A fényszedés a Szabadság Kft. műhelyében az Adobe InDesign CS4 programjával készült. Műhelyvezető: Balázs Judit. Nyomás: GARAMOND Nyomda Kft. Igazgató: Bogdan Roman.) A nyomtatott újságot terjeszti a Román Posta (előfizetés a helyi postahivatalokban); az Apex Kft. (lapterjesztési ügyek és előfizetés: Kolozsvár, Horea út 42. szám - hátul az udvarban -, tel.: 0264-596-213); a Damco Kft., Zilah (0260/612-867). Előfizetési ügyekben a szerkesztőség székhelyén is tájékoztatással szolgálunk: Kolozsvár, Jókai/Napoca út 16. szám, tel.: 0264-596408, 596621.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.szabadsag.ro weboldalt Ön ingyenesen látogathatja, anélkül, hogy önmagáról bármilyen szermélyes adatot meg kellene adnia. Weboldalunk bizonyos funckióihoz azonban csak akkor fér hozzá, ha regisztrál (például: hirdetés, előfizetés). A regisztráláshoz Önnek olyan adatokat kell megadnia, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Az Európai Unió és Tanács (EU) rendeletet fogadott el a személyes adatok védelméről és szabad áramlásáról, ez az úgynevezett General Data Protection Regulation – rövidítve GDPR –, a 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban GDPR). A Szabadság Kft., mint Kiadó és Adatkezelő, az említett rendelet valamint a személyi adatvédelemről szóló hazai jogszabályok előírásainak a maradéktalan betartásával kezeli és tartja nyilván ezeket az adatokat, annak megfelelően, ahogyan az engedélyezésben szerepel. A regisztrációkor megadott személyes adatokat nem tesszük hozzáférhetővé senki más számára, csak kifejezett jóváhagyással, kivéve azokat az eseteket, amelyekre jogszabályi kötelezés vagy hatósági eljárás létezik. A Szabadság Kft. szolgáltatását igénybe véve, az Ön által az interneten közzétett adatokért valamint információkért a kiadó mindennemű felelősségét kizárja. Továbbá: amennyiben kiderül, hogy Ön harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon, más személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során kárt okozott, Ön köteles ezekért a felelősségvállalást viselni. Ilyen esetben a kiadónak törvényesen minden segítséget meg kell adnia a hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Szabadság Kft. arra törekszik, hogy az adatvédelmi jog hatályos előírásai alapján a szolgáltatása minden szempontból, műszaki szempontból is, biztonságos legyen. Ez vonatkozik az internetes oldalt kezelő és elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat és személyes adatokat szintén üzleti titokként köteles kezelni.

A Szabadság Kft. minden tőle telhetőt megtesz a hatályos adatvédelmi törvények szerint és saját felelősségi hatáskörén belül, a weboldal felhasználóinak személyes adatai védelme érdekében, az adatok tárolása, feldolgozása és őrzése során.

Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik, hogy adatait a GDPR valamint a hatályos hazai jogszabályok tiszteletben tartásával kezeljük.