Jogszolgálat - Hogyan alakul a gyermek helyzete a válás után?

A Jogaink Egyesület szeretne olyan útmutatást, eligazítást adni az olvasónak, amely segítséget nyújthat különböző jogi problémákban. Egyesületünkhöz naponta érkeznek kérdések különböző témákban, amelyekre igyekszünk minél hamarabb válaszolni. Az elmúlt időszakban számos kérdést fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy válás esetén, milyen szabályokkal érdemes tisztában lennünk a gyermekkel való kapcsolattartásról, illetve a gyermektartásról. A továbbiakban ebben a témakörben próbálunk eligazítással szolgálni.

Amikor a szülők a válás mellett döntenek, az egyik legjelentősebb kérdés a gyermek elhelyezésével, illetve annak eltartásával kapcsolatban merülhet fel. A szülőknek általában joguk van közösen megállapodni ezekről a kérdésekről, azonban ha mégsem sikerül megállapodásra jutni, vagy a gyermek érdeke másképpen kívánja, akkor a bíróság döntése fog érvényesülni.

Látogatás és kapcsolattartás

Fontos tudni, hogy a szülők válás után is közösen gyakorolhatják a szülői felügyeletet. A szülői felügyelet a kiskorú személyét és javait illető jogok és kötelezettségek összessége, amelynek gyakorlása mindkét szülőt egyformán megillet. Ide sorolható többek között a gyermek eltartása, taníttatása, nevelése, testi, lelki és szellemi fejlődésének biztosítása. Ez csakis abban az esetben változhat, ha a bíróság bizonyos okok miatt elrendeli a szülői jogok egyetlen szülő vagy harmadik személy általi gyakorlását. 

A szülők tehát megegyezhetnek arról is, hogy melyiküknél lesz a gyermek lakóhelye. Ebben az esetben, a gyermekétől elszakadt szülőnek továbbra is joga van személyes kapcsolatot fenntartani a gyermekkel (például látogatások, közös utazások, telefonbeszélgetések formájában), illetve a kiskorút nevelő szülőnek köteles ezt biztosítani, illetve tiszteletben tartani. Továbbá, a gyermektől külön élő szülőnek ugyancsak joga van informálódni a gyermek egészségéről, tanulmányi eredményeiről is. 

A kapcsolat fenntartása nem csak a szülő, hanem a gyermek joga is, ennek megállapítása pedig a gyermek érdekeit figyelembe véve kell, hogy történjen. Az eljárás keretében kötelező lehet a tizedik életévét betöltött gyermek meghallgatása is, de a tíz évnél fiatalabb gyermeket is meg lehet hallgatni, ha a bíróság szükségesnek véli. A kapcsolattartás módja, annak gyakorisága szintén meghatározható a szülők megegyezése alapján, vagy a bíróság által. Ugyanakkor, a gyermeknek joga van a rokonait megismerni, illetve azokkal kapcsolatot tartani, amennyiben a bíróság másképpen nem dönt. 

A gyermektartás megállapítása

A tartási kötelezettségnek először is természetben (élelmezés, ruháztatás) kell eleget tenni, a létfenntartási eszközök, illetve adott esetben a nevelési, taníttatási és szakmai képzési költségek biztosításával. A tartás kötelezettsége a gyermek nagykorúságáig, továbbtanulás esetén pedig huszonhat éves korig áll fenn. Amennyiben a kötelezett fél ezt nem teljesíti, akkor elrendelhetik a tartásdíj pénzösszegben való végrehajtását. 

A tartásdíj összege a felek szabad megállapodásának függvénye, a bíróság csak a szülők megegyezésének a hiányában dönthet ebben a kérdésben.

A törvény értelmében, a tartásdíjat egy gyermek esetében a kötelezett szülő nettó havi jövedelmének egynegyedéig, két gyermek esetében egyharmadáig, három vagy több gyermek esetében a jövedelem feléig terjedő összegben állapítják meg. A tartásdíj összege a gyermeknek, illetve a más személyeknek járó tartásdíjjal együtt nem haladhatja meg a tartásra kötelezett személy nettó jövedelmének a felét. A fizetési kötelezettség megállapítható időszakos részletekben, vagy egyszeri összeg előzetes kifizetésével.

Amennyiben a tartásra kötelezett vagy a jogosult szülő anyagi helyzetében változás áll be, akkor a megszabott összeg a körülményeknek megfelelően növelhető, csökkenthető vagy akár meg is szüntethető.

A tartásdíj a keresetlevél benyújtásának időpontjától fizetendő. Tartásdíj fizetése visszamenőleg csak akkor kérelmezhető, ha a keresetlevél benyújtása a kötelezett fél hibájából késett.

Amennyiben a kötelezett fél három hónapig rosszhiszeműen nem fizeti a tartásdíjat, akkor az bűncselekménynek minősül, és börtön- vagy pénzbüntetéssel szankcionálható.

Szülői jogoktól való eltiltás

Amennyiben az egyik szülő veszélyezteti a gyermek életét, egészségét vagy fejlődését a vele szemben alkalmazott rossz bánásmóddal, alkohol- vagy kábítószer-fogyasztással, önkényes magatartással, gondatlansággal vagy a gyermek érdekeinek megsértésével, kérelmezni lehet a szülői jogok gyakorlásától való eltiltást. Ilyen esetben megtiltható, hogy az adott szülő látogassa a gyermeket, vagy bármilyen módon kapcsolatba léphessen vele, illetve az is lehetséges, hogy az eltiltás csak bizonyos jogokra vagy csak bizonyos gyermekekre vonatkozzon. Természetesen,  erre nem csak válás esetén van lehetőség; ha a házasság idején merül fel ilyen jellegű probléma, a szülői jogok gyakorlásától való eltiltás ebben az esetben is kérelmezhető. 

A szülői jogoktól való eltiltás nem mentesíti a szülőt a gyermeknek járó tartás biztosítása alól.

A szülő csakis akkor helyezhető vissza a szülői jogok gyakorlásába, ha megszűntek azok a körülmények, amelyek az eltiltáshoz vezettek, és ha a szülő többé nem veszélyezteti a gyermek életét, egészségét és fejlődését.

Ha bármilyen jogi kérdése van, azt ingyen felteheti az egyesület oldalán, a jogaink.ro weboldalon.

Burca Mercédesz, jogász