Hirdetések

Gyászhír

Szomorúan és örök szeretettel emlékezem a február 19-én nyolc éve váratlanul elhunyt drága jó feleségemre,
JAKAB MÁRIÁRA
szül. TÓBIÁS
(mezőkeszüi születésű), volt Iris porcelángyári alkalmazottra. Szép emléke a szívemben megmarad. Nyugodjon békében! BÁNATOS FÉRJE: MIKI. (2)

Gyászhír

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, após, apatárs, nagybácsi és jó szomszéd,
NAGY ELEK,
a kolozsvári vasúti igazgatóság volt alkalmazottja 88. évében, február 12-én elhunyt. Temetése február 16-án, pénteken 14 órakor lesz a bágyoni unitárius kápolnából. Emléke legyen áldott. Nyugodj békében, Elek tata! SZERETTEI. (4)

Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 83. évében, hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után elhunyt
id. PRODÁN SÁNDOR.
Drága halottunk hamvait 2024. február 16-án, pénteken 14.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a csömöri (Magyarország) temetőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (1)

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. UDVAR VIORICA 
(IBI NÉNI)
85 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2024. február  9-én, pénteken, 12 órától lesz a Házsongárdi temetőbe. GYÁSZOLÓ SZERETTEI. (i)

Gyászhír

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a rokonokkal és ismerősökkel, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, dédtata, testvér, após, sógor, szomszéd és barát,
id. PATAKI GYÖRGY
életének 87. évében, folyó hó 6-án csendesen távozott az élők sorából. Drága halottunk földi maradványait 2024. február 9-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Házsongárdi temető kápolnájából. Emlékét őrzi gyászoló családja.

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TOLNA MÁRIA,
a kolozsvári Ion Creangă Általános Iskola (volt 17-es), valamint a Ghibu Természettudományi Líceum nyugalmazott magyartanára 71 évesen, türelemmel viselt, rövid szenvedés után elhunyt. Temetésére szerdán, 2024. február 7-én, 13 órakor kerül sor a Házsongárdi temetőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (1)

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatom, hogy édesanyám,
GOMBOS MÁRIA
(született GERGELY)
életének 87. évében, rövid betegség után, 2024. január 4-én elhunyt. Temetése 2024. február 16-án, 12 órakor lesz a budapesti Fiumei úti sírkertben. GYÁSZOLJA CSALÁDJA ÉS BARÁTAI.

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága nagymama, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
HARATÉK ERZSÉBET,
életének 94. évében 2024. február 2-án elhunyt. Drága halottunk temetése 2024. február 6-án, kedden 13 órakor lesz a Házsongárdi temető kápolnájaból a katolikus egyház szertartása szerint. A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Gyászhír

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa és nagyapa,
özv. STUDNICSKA VILMOS
nyugalmazott tanár, 
életének 91. évében, csendesen elhunyt. Temetése szombaton, február 3-án, 11 órakor lesz a Házsongárdi temető kápolnájából. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (1)

Gyászhír

A BABEŞ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR FIZIKA INTÉZETÉNEK MUNKAKÖZÖSSÉGE mély szomorúsággal értesült korábbi óraadó tanárának,
LÁZÁR JÓZSEFNEK
az elhunytáról. Oktatói elkötelezettsége mindenki számára mintaként szolgál. Nyugodjék békében!

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a forrón szeretett férj, édesapa és nagyapa,
LÁZÁR JÓZSEF SÁNDOR
nyugalmazott fizikus, egyetemi oktató
életének 75. évében, 2024. január 28-án csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait február 2-án 13.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a Házsongárdi temető kápolnájából. Emléke legyen áldott!
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le! Koszorúmegváltásra szánt adományaikat az EmpirX Egyesület támogatására fogadjuk el az e célra kihelyezett perselybe. Az egyesület célja az egzakt tudományok népszerűsítése a gyerekek körében.
Akik személyesen nem tudnak megjelenni, az erre szánt összeget átutalhatják az egyesület bankszámlájára: RO60BTRLRONCRT0V09567501

Gyászhír