Hirdetések

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a két éve elhunyt drága édesanyára, nagymamára, dédmamára,
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ, 
szül. SINKÓ BORBÁLA.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! SZERETŐ CSALÁDJA.

Megemlékezés

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen…
(Juhász Gyula, Consolatio)
Soha el nem múló szeretettel és mély szomorúsággal szívünkben emlékezünk az örökkévalóságba távozott drága édesanyára, feleségre és nagymamára,
BENCZE ÁGNESRE
(szül. BENDE)
halálának 3. évfordulóján, február 16-án. GYÁSZOLÓ SZERETTEI.

Megemlékezés

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk az öt éve elhunyt édesapára, nagytatára, rokonra és jó barátra,
CSÁKÁNY ÁRPÁDRA.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! ENIKŐ, ILDI ÉS CSALÁDJUK. (3)

Megemlékezés

Ma 50 éve annak, hogy a kommunista diktatúra áldozata lett katonai szolgálat alatt a 20 éves testvérem,
FARKAS SÁNDOR
vajdakamarási lakos. Emlékét és bánatát hordom egy életen át. TESTVÉRE MIKI ÉS CSALÁDJA. (6)

Megemlékezés

Ma három éve halt meg drága Édesanyám, a hűséges feleség,
VARGA ILDIKÓ ENIKŐ
szül. SZÉKELY.
(1940–2021)
Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok. 
(Reményik)
Szerető lányod, férjed, vejed, öcséd, testvéreid családja és barátaid. (i)
 

Megemlékezés

Hat éve tért meg Teremtőjéhez
KÖLLŐ KATALIN.
Legyen lelke bekötve az élők kötelékébe! Szerető fia: Róbert, unokája: Kristóf.

Megemlékezés

Könnyes szemmel, szomorú szívvel emlékezünk drága édesanyánkra,
MÁRTON IRMÁRA,
aki ma egy éve hagyott itt minket. LÁNYA: JUTKA, FIA: SÁNDOR ÉS CSALÁDJA. (1)

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, szeretett mamára és dédmamára, 
özv. SZILÁGYI MÁRIÁRA.
Január 28-án lesz két éve, hogy örök álmát alussza a Házsongárdi temetőben. Nyugodj békében! Drága emlékét szeretettel őrzi LEÁNYA, DÓDI ÉS CSALÁDJA. (2)

Megemlékezés

Szívünk el nem múló fájdalmával emlékezünk drága halottainkra,
KARÁCSONY JÁNOSRA,
KARÁCSONY ANNÁRA és
KARÁCSONY ÉVÁRA,
haláluk évfordulóján.
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
(Juhász Gyula)
Áldott emléküket szeretettel őrizzük. A CSALÁD. (4)

Megemlékezés

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt
id. BÁNYAI FERENCNÉ
szül. KALLÓ RÓZÁRA.
Áldott emlékét örökre szívünkben őrizzük. SZERETŐ CSALÁDJA. (2)

Megemlékezés

Minden évben eljön a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Nehéz szívvel és örök szeretettel emlékezünk szeretett férj es apára, 
SIGMOND ISTVÁN
íróra, 
a 10. halálának évfordulója alkalmából. FELESÉGE ÉS LÁNYAI. (i)

Megemlékezés