Hétfőn lesz Márton Áron püspökké szentelésének 85. évfordulója

Február 12-én lesz 85 esztendeje annak, hogy a kolozsvári Szent Mihály-templomban 1939-ben Márton Áront Andrea Cassulo apostoli nuncius-érsek Augustin Pacha temesvári és Fiedler István szatmár-nagyváradi püspökök segédletével püspökké szentelte.

Hétfőn, az évforduló napján a püspökké szentelésének helyszínén emlékezünk meg erről a mind hitéleti, mind egyháztörténeti szempontból kimagasló eseményről, a délután 6 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisén. 

Erre az alkalomra a Szent Mihály plébánia Egy év Isten Szolgája Márton Áron püspökkel mottójú, mind tartalmi, mind grafikai szempontból gyönyörű, lapozható falinaptárral készült, amely minden hónap lapján a Szent Mihály-templom különböző részeit ábrázoló képpel, továbbá Márton Áron egy-egy portréjával és tanításaiból vett idézetekkel örvendezteti meg az érdeklődőket. A kiadványt Bőjte Csongor, László Attila és Márton Judit szerkesztette, a dizájn Vincze Melinda munkája. A fotók Ruşti Alexandru és Vakarcs Loránd alkotásai, az archív felvételek pedig a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárból származnak. Végül, de nem utolsó sorban: az idézett szövegek a Márton Áron hagyatéka című könyvsorozatból (Marton József pápai prelátus, nagyprépost, ny. egyetemi professzor, a hagyaték kezelőjének szerkesztésében) valók. 

A naptár ajánlásában László Attila főesperes-plébános így fogalmaz: „A teremtő jó Isten időbe szánt minket, hogy napjaink munkálásával önmagunkká váljunk. Száguldó éveink figyelmeztetnek: nincs sok időnk. De ami adatik, annak gazdagsága nemcsak rólunk beszél, a Szép felmutatásával munkálásra ébresztünk kedvet, Isten után ébresztünk vágyat. 

Nem vagyunk magunkra: mindezt együtt formáljuk, együtt csodáljuk, ösztönzést kapva a folytatásra, új lendületet a termékeny jövőépítéshez.  S az »együtt« nem csupán a velünk haladót, együtt-munkálkodót jelenti: példaképek ösztönöznek az élet értelmességét és mennyben kiteljesedő gazdagságát hirdetve. Mi, a kolozsvári Szent Mihály-templom közössége, a 85 esztendeje itt püspökké szentelt pásztorral, atyával, Márton Áronnal akarunk az időben haladni. Szavai világos irányt mutatnak, példája megerősít, eleven, mai, egészen miénk. 

Mint az élet is, amelyről hisszük, hogy számára már szent teljesség, számunkra reményteljes ígéret. Legyen nyilvánvalóvá!”

A naptár kedvezményes áron megvásárolható a templom kijáratánál a szentmise után, valamint ugyanott az elkövetkező időszakban is.