Pénzérmékre bukkantak a Hintz-gyógyszertár pincéjében

Vajon mit lehetett vásárolni 237 ezüstforintért 1873-ban?

érem
A régészeti kutatások során megtalált egyik kerámiapalack (Fotó: Szenyes Szilárd)
Rendkívül értékes érmekincsre bukkantak a kolozsvári patikamúzeum (Hintz-ház) épületének restaurálásakor. A lelet 972 darab érméből áll, amelyeket két ásványvizes kerámiapalackban rejtettek el. A kutatások során kiderült, hogy ezek a mai Csehország északnyugati részéről származnak, s a Hintz-patikában gyógyvízként árulták. A kincs legnagyobb részét az Osztrák–Magyar Monarchia által 1868–1872 között kibocsátott 10 és 20 krajcáros ezüstpénzek teszik ki. Nagy valószínűséggel a palackokat 1873-ban ásták el, annál is inkább, mivel Kolozsvár ebben az évben megrendítő események színtere volt. Minden jel arra utal, hogy az „elkövető” állandó jelleggel az épületben dolgozott. Hogy mi vezette az illetőt az érmék elásásához, és erre miért éppen a gyógyszertár pincéjét választotta, továbbá mi történhetett a pénz tulajdonosával, azaz miért nem tudott hozzáférni az elrejtett érmékhez, megtudhatják alábbi írásunkból.

GĂZDAC ALFÖLDY ÁGNES

Felfedezés

Fortuna Felix – hitték a régiek. A szerencse forgandó és nem válogatós, életkortól és tapasztalattól függetlenül bárkire rámosolyoghat. A régészeti kutatásban sincs ez másként. Így történhetett, hogy a patikamúzeum (Hintz-ház) épületének restaurálásakor Vágó Katalin régészhallgató, aki részt vett az épület pincéjében végzett előzetes régészeti feltárásokon 2020 márciusában kettős éremkincsre bukkant.

Egy-egy kincs előkerülése nagyszerű dolog a történelemtudomány szempontjából, hiszen a pénzek nagyon sok érdekes dolgot mesélhetnek a múltról. A Hintz-gyógyszertár pincéjében elásott kincs Kolozsvár történelmének kevésbé ismert korszakát tárja fel előttünk, ugyanakkor egy eddig ismeretlen személy szomorú történetét is megismerhetjük.

Három alapvető kérdés merül fel kincslelet előkerülésekor: ki ásta el és mi okból, illetve miért maradt rejtve ilyen hosszú időn keresztül. Írott források hiányában ezek a kérdések csupán részlegesen válaszolhatók meg. Sajnos, a legtöbb ókori vagy középkori kincslelet esetében ez a helyzet. A 19. század szerencsére bővelkedik írott forrásokban. A hatóságok hivatalos dokumentumai mellett a helyi újságok és folyóiratok hitelesen, közvetlen hangnemben beszélnek a város életéről. Ezekből kiindulva kerestük a választ a három fent említett kérdésre.

Történelmi kontextus

A lelet 972 darab érméből áll, amelyeket két ásványvizes palackban rejtettek el. A palackok agyagból készültek, és bélyegzővel voltak ellátva. A kerámia felületére pecsételt bélyegzők bizonyítják, hogy távolról importálták, s a Hintz-patikában gyógyvízként árulták őket. Mindkét palack a mai Csehország északnyugati részéről származik, az egyik Karlovy Varyból (Karlsbad), a másik pedig Zaječicéből. Mindkét helység már a 19. század közepén gyógyvizeiről híres fürdőhelynek számított. 

A csehországi gyógyvizes kerámiák
(Fotó: Sergiu Odenie felvételei/Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum)

Az éremkincs legnagyobb részét az Osztrák–Magyar Monarchia által 1868–1872 között kibocsátott 10 és 20 krajcáros ezüstpénzek teszik ki. A hétköznapi pénzeken kívül néhány értékesebb darabot is találunk: 17 ezüsttallért a 18–19. századból és öt aranyérmét (forintot) a 19. század közepéről. A legfrissebb érmék keltezése (1872) arra utal, hogy a kincs elrejtését ehhez az évhez közel kell keresnünk. A legvalószínűbb, hogy a pénzeket 1873-ban ásták el, annál is inkább, mivel Kolozsvár ebben az évben megrendítő események színtere volt.

Húszkrajcáros váltópénzek 1868-ból és 1872-ből
(Fotó: Sergiu Odenie felvételei/Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum)

Az Osztrák–Magyar Monarchia gazdaságát a kiegyezés utáni első években túlzott optimizmus és spekulatív befektetések sokasága jellemezte. A légbuborék néhány nappal a bécsi világkiállítás megnyitása után, 1873. május 9-én pukkadt ki, amikor a bécsi értéktőzsde összeomlott. Ez a dátum tekinthető a történelem első „fekete péntekének”. A források szerint egyetlen napon több mint 120 csődöt jegyeztek be az osztrák fővárosban. Az esemény a monarchia virágzó időszakának a végét jelentette, s általános gazdasági és pénzügyi válságot idézett elő. A tőzsdekrach híre hamarosan Erdélybe is eljutott. A kolozsvári Magyar Polgár című napilap, amely a progresszív polgárság szócsöve volt, néhány nappal a tőzsde bukása után terjedelmes cikket közölt a címlapon A szédelgés első eredménye címmel. Az írás élesen bírálta a spekulatív tőzsdei ügyleteket, amelyek „gombamódra” terjedtek el a vidéki városokban is. A szerző aggodalmát fejezte ki a válság esetleges átterjedése miatt Pestre, de Erdélybe is, mert „ha Bécsben baj van, mi is szenvedünk”.

Az Erdélybe is begyűrűző pénzügyi problémákat egyéb körülmények is súlyosbították. Ugyanis 1873-ban a gabonabetegségek és a szárazság miatt a termés katasztrofálisan rossznak bizonyult. A pénzügyi válság egyik kedvezőtlen hatása a készpénz hirtelen eltűnése volt, ami a kolozsvári újságokban megjelent cikkekből is kitűnik. Ébner Sándor, az Erdélyi Gazda című lap küküllővári tudósítója 1873. augusztus 10-én arról panaszkodott, hogy az aszály tönkretette a földeket és a legelőket, a jószágnak nincs mit ennie, a hús ára drasztikusan csökkent, de senki sem vásárol, mert „úgy látszik, hogy a legfontosabb gazdasági erő – a pénz – mindenütt hiányzik”. 

Pénzzel teli ásványvizes palack (Fotó: Sergiu Odenie felvételei/Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum)

Mintha ezek a csapások nem volnának így is elég súlyosak, 1873 tavaszán Magyarországon kitört az utolsó nagy kolerajárvány. Az alapvető higiéniai feltételek (ivóvízhálózat és kanalizálás) hiánya miatt a kolera a nyári hónapokban egyre inkább elharapózott Kolozsváron is. A járvány időszaka alatt a hatóságok naponta közölték az újságokban a betegek, az elhunytak és a gyógyultak számát, így mindenki első kézből értesülhetett a helyzet súlyosságáról. Elképzelhetjük, hogy milyen pánikhangulat uralkodott Kolozsváron, ha a városi vezetés szükségesnek látta a halotti harangozás teljes betiltását.

Aranyforintok 1848-ból és 1856-ból
(Fotó: Sergiu Odenie felvételei/Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum)

Ki rejthette el?

A történelemkutatás néha bűnügyi nyomozáshoz vagy éppen kirakós játékhoz hasonlít. Az igazság feltárásához minden részletnek a helyére kell kerülnie. A Hintz-ház pincéjében előkerült kincslelet megfejtésének kulcsa az érmek korabeli értékének a meghatározása. A pénz értéke viszont nem abszolút dolog, hanem mindig a fizetések és az árak függvényeként alakul. Az éremkincs különböző pénzeit körülbelül 237 osztrák értékű ezüstforintra (gulden – az osztrák–magyar pénzrendszer alapja 1892-ig) lehetne átváltani. Ebben a pénzrendszerben 1 forint = 100 krajcár. A fő kérdés az, hogy mit lehetett vásárolni ennyi pénzért 1873-ban. Sikerült összeállítani egy listát néhány fontosabb termékkel. Az árakat a Magyar Polgár hasábjain hirdetett reklámokból ollóztuk össze. Ezek alapján 23 700 krajcárért körülbelül 474 kg marhahúst vagy 128 kg kubai kávét lehetett volna venni 1873-ban.  

Magyar Polgár, 175. szám, 1873. augusztus 1.

Ha a korabeli fizetéseket nézzük, az derül ki, hogy 237 forint nem volt hatalmas összeg, persze attól függ, hogy kinek. A vármegyei segédjegyző fizetése 600 forint volt évente, tehát körülbelül fél év alatt kaphatott ennyit, a napszámos viszont körülbelül másfél évi kemény munkával kereste meg a 237 forintot. A fentiekből kiindulva megállapítható, hogy a középréteghez tartozó városlakó az elásott pénzből néhány hónapig fedezni tudta a legszükségesebb kiadásait. 

A Hintz család viszont a város krémjéhez tartozott. Tudjuk, hogy a família a város legfontosabb patikájában jövedelmező üzletet működtetett. A kapcsolati szálak a város társadalmi elitjéhez kötötték a családot. Az akkori patikus, dr. Hintz György József felesége, Groisz Emma a város egyik legrangosabb polgári családjából származott, édesapja számvevőszéki tanácsos, nagybátyja pedig polgármester volt egykor és a Gubernium alelnöke. Nehezen lehet elképzelni, hogy a Hintz család bármely tagjának szüksége lett volna arra, hogy viszonylag szerény összeget elásson a házuk pincéjében. Akkor mégis ki lehetett a pénz tulajdonosa? 

Egy gazdaságilag válságos időszakban, amikor a pénzintézetek sem voltak elég biztonságosak, a Hintz-ház raktárként használt pincéje ideális helynek tűnhetett a félretett pénz elrejtésére. A kincs tulajdonosa nem véletlenül választotta a gyógyszertár pincéjét, ahová a házból és az udvarról is le lehetett jutni. A hely egyszerre volt biztonságos és hozzáférhető. Az elrejtő meg volt győződve arról, hogy szükség esetén bármikor lemehet, s kiáshatja a palackokat. Így minden jel arra utal, hogy az „elkövető” állandó jelleggel az épületben dolgozott. A kincs összértéké alapján a pénz tulajdonosa tehát egy átlagos jövedelemmel rendelkező személy lehetett, aki nagy valószínűséggel a Hintz-gyógyszertár alkalmazottja volt az 1870-es évek elején. A további kutatások talán a nevét is felfedik majd...

Magyar Polgár, 164. szám, 1873. július 19.

Miért maradt rejtve?

Eddig nem került elő közvetlen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy mi történt a tulajdonossal, miért nem tudott hozzáférni az elrejtett pénzhez, vagy mi okból nem tudta (nem akarta?) megosztani a titkát valakivel. Talán egyedülálló, magányos ember volt, aki senkiben sem bízott? Lehetséges. Mindenesetre nagyon valószínű, hogy az 1873 nyarán Kolozsvárt megtizedelő kolerajárvány volt az oka annak, hogy a pénzt csak napjainkban találták meg. A Hintz-házban felfedezett éremkincs egy emberi tragédia kézzel fogható bizonyítéka, mivel a tulajdonos megbetegedése és hirtelen halála tűnik a leghihetőbb forgatókönyvnek.

Vásárnap a Főtéren a 19. század végén, Veress Ferenc felvétele (Forrás: Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum)

Az éremkincs a nemrég újranyitott patikamúzeum egyik alagsori kiállítótermében tekinthető meg. Nyitvatartás naponta 10–18 óra között.

(A szerző történész, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum numizmatikusa)

Köszönettel tartozom a ház tulajdonosának, Hintz Györgynek és édesanyjának, Hintz Editnek, akik értékes információkat szolgáltattak a kutatáshoz.