Húsvéti szent háromnap a Szent Mihály-egyházközségben

Húsvéti szent háromnap a Szent Mihály-egyházközségben
Jézus Krisztus szenvedésének vasárnapjával, azaz virágvasárnappal elkezdődött a nagyhét, amelynek utolsó napjai a megváltónk szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent háromnapja.

Nagycsütörtökön a gyulafehérvári érseki székesegyházban krizmaszentelési misét mutatnak be, elhangzik a papi ígéretek megújítása, valamint megszentelik a krizmát és olajokat. A plébániatemplomokban este celebrálják a szentmisét az utolsó vacsora emlékére. Dicsőségre megszólalnak a harangok, csengők és az orgona. Ettől kezdve hallgatnak el a harangok egészen nagyszombat estig, húsvét éjjeléig, a feltámadás beharangozásáig. A harangok ugyanis Rómába „mennek”, hogy tiszteletüket tegyék Szent Péter sírjánál. A csengők és harangok helyett kerepelőt használnak. A mise végeztével a celebráns szentségi ének kíséretében a megőrzési helyére viszi a kehelyben az oltáriszentséget, és bezárja az ottani tabernákulumba. Következik az oltárfosztás; a kereszteket vagy kiviszik a templomokból vagy letakarják lila terítővel. Egyes helyeken elvégzik a lábmosás szertartását is. A szertartások után szentségimádást végeznek, mert ezen a napon alapította az Úr az oltáriszentséget. A kolozsvári Szent Mihály-egyházközséghez tartozó templomokban a következő az utolsó vacsora emlékére szentmisék szertartások programja: a Szent Mihály-templomban és a piarista templomban (utóbbiban román nyelven) este 6 órától.

Nagypénteken Urunk szenvedésének ünneplése. Szigorú böjt. Nincs szentmiseáldozat-bemutatás. A délután 6 órai szertartás igeliturgiával kezdődik mindkét említett templomban, amit az egyetemes könyörgések követnek, utána következik a papság és a hívek hódolata a szent kereszt előtt és az áldozási szertartás. A nagypénteken és nagyszombaton a szentsírnál történő perselyadományt a szentföld megsegítésére továbbítják.

Nagyszombaton a szentsírnál egész napos szentségimádást tartanak. A húsvéti vigília ünneplése este 9 órakor a Szent Mihály-templom előtt tűzszenteléssel kezdődik, ezt követi a húsvéti gyertya bevitele a templomba és a húsvéti örömének. Az ószövetségi olvasmányok után elhangzik a dicsőség, amelyre megszólalnak a harangok, csengők, az orgona. Következik az ünnepélyes alleluja zsoltárral és az evangélium. A keresztség liturgiája keretében: litánia, keresztvízszentelés, esetenként keresztelés, a keresztségi fogadalmak megújítása (ezalatt a hívek kezükben égő gyertyát tartanak), szenteltvízhintés és az egyetemes könyörgés. Ezután jön a feltámadási szertartás és a körmenet, amely megkerüli a Szent Mihály-templomot. A nagyszombati szertartás te deummal, a Mennynek királyné asszonya eléneklésével és szentségi áldással végződik.  

A többi kolozsvári római katolikus templom nagyszombati, húsvétvasárnapi és húsvéthétfői miserendjét megtalálják lapunk szombati, április 8-i számának Húsvéti harangszó rovatában. A Donát úti Szent István-templomban a nagyhéten és húsvét nyolcadában hétköznaponként nem mutatnak be szentmisét.

Ma, nagyszerdán a ferences templomban egész napos gyónási lehetőséget biztosítanak a város papjai. Éljünk a lehetőséggel, készüljünk megtisztult lélekkel a feltámadás ünnepére.

Húsvétvasárnap reggel fél nyolckor tartják a kolozsvári eledelszentelést a Szent Mihály-templom előtti téren, amelyre idén is nagy szeretettel várnak mindenkit – hangsúlyozta László Attila főesperes-plébános.

Borítókép:  László Attila főesperes virágvasárnap szabadtéren szentelte meg a barkákat