Bitay Enikő EME-elnök: „Egy intézmény eredményes működésében a tagságnak is különös értéke van”

Ma tartja éves közgyűlését az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Bitay Enikő EME-elnök
Bitay Enikő, az EME elnöke (Fotó: Rohonyi D. Iván/Archív)

Ú. I.

Komoly kihívást jelent az Erdélyi Múzeum-Egyesület szerteágazó tevékenységének működtetése, egy rendszerben való összehangolása és az ehhez szükséges emberi valamint anyagi erőforrás biztosítása – mondta Bitay Enikő EME-elnök, aki az egyesület újraindulása óta a 34. közgyűlést nyitja meg ma, április 6-án a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében, és akivel az EME elmúlt évi tevékenységéről, megvalósításokról, eredményekről, kihívásokról és tervekről beszélgettünk. 

– Nemcsak az eredményes működtetés jelent komoly feladatot, hanem a többpilléres intézmény eredményeinek a bemutatása is, hiszen minden megvalósítás vagy eredmény fontos számunkra, legyen az kutatási eredmény, illetve publikáció, könyvbemutató, rangos konferencia, tudománynépszerűsítő írás, emlékülés, digitalizált dokumentum, beszerzett régi fotó, új kiadvány, interjú, kerekasztal-beszélgetés, képzés, szakmai tábor – tehát minden, ami az egyesületben történik, valósul meg – magyarázta az elnök, hangsúlyozva, mennyire nehéz mindezekről úgy beszámolni, hogy a tagság megkaphassa a megfelelő értékelést és elismerést. 

Számokban kifejezve érzékeltethetik a sokat, de ez elég szikár értékelés. Álljon mégis itt az EME 2023-as évi eredményeinek néhány adata: 85 rendezvénynek volt a házigazdája; 45 kutatási programot működtetett 12 főállású és 88 külső munkatárs révén; kiadványaik mérlege 34 kötet – 26 könyv, valamint 8 folyóirat; négy kreditpontos szakmai képzést és egy szakmai tábort, egy kiállítást szervezett; hét interjút készítettek; 6 kisebb hagyaték anyagaival gazdagodott a gyűjteményük; 139 regisztrált látogató volt a könyvtáraikban, amelyek 420 könyvvel gazdagodtak;600 könyvet katalogizáltak; 579 kiadványt juttattak el cserepartnereiknek; 5 könyvvásáron vettek részt;  2500 fotót, jelmeztervet, iratot digitalizáltak, ezek feldolgozása folyamatban van, több mint 3000 tétellel gyarapodott a digitális adattáruk (amely múlt év végére 24 600-ról 33 460 tételre gyarapodott, ezekből még nem minden nyilvános). Bitay Enikő kiemelte az egyesület taglétszámát, amely a 2014–2024 közötti időszakban 2468 fő (1654 rendes tag, aktív és nyugdíjas, 813 egyetemi hallgató), 2023-ban 131 új taggal bővült az egyesület.

Az EME elnöke hangsúlyozta a több pilléren működő intézmény részlegeinek a fontosságát, érdemüket az eredményekben, azt, hogy az intézményt oly módon kívánták megerősíteni, hogy a meghatározó részlegei élére felelős vezetőt neveztek ki: a kiadó élén már 2010 óta Biró Annamária áll, Bogdándi Zsolt történész, az EME főtitkára tavaly szeptembertől a Jakó Zsigmond Kutatóintézetet vezeti, Tóth Orsolya filmes szakembert a Könyvtár- és Információs Központ élére nevezték ki, az idén pedig Keszeg Vilmos alelnököt kérték fel a fiókegyesületek tevékenységének átfogására, irányítására, segítésére, hiszen már elnökként is  különös figyelmet fordított a működtetésükre.

Bitay Enikő szerint 2023-ban az EME legjelentősebb eseménye az MTA–EME kutatástámogatási és együttműködési megállapodás aláírása volt  október 12-én. A megállapodás  keretében Nemzeti Program indult az EME Kutatóintéze­tében az MTA támogatásával, ennek megfelelően az MTA jelentős anyagi támogatást nyújt a Jakó Zsigmond Kutatóintézet Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez projektjéhez.

– A Magyar Tudományos Akadémia a legfontosabb partnerintézményünk, amellyel megalakulásunk óta jó kapcsolatot ápolunk. 2023-ban az MTA nagy figyelemmel kísérte tevékenységünket, három alkalommal személyes látogatással is megerősítette a közreműködés, támogatás komoly szándékát: a tavalyi közgyűlésen Oberfrank Ferenc, az MTA Köztestületi Igazgatóság igazgatója vett részt, október 12-én az MTA hattagú küldöttsége és elnöke, Freund Tamás jött el, majd november 18-án Kollár László Péter, az MTA főtitkára látogatta meg intézményünket – emelte ki az EME elnöke. 

Bitay Enikő szerint egy intézmény eredményes működtetését nem csupán a sikeres kutatási eredmények, a rendezvények és kiadványok nagy száma jellemzi, hanem mindebben a tagságnak is különös értéke van. 

– Gondolok itt a hitet, erőt és biztatást jelentő személyi lendületre is. Akik az intézmény folyamatos fenntartását igénylik, itt találnak otthont a tudományművelésre, itt látnak lehetőséget tudományos programjaik megvalósítására, intézményközi kapcsolatrendszerek megalapozására, kiépítésére. Értékelve, tisztelve a nagy múltú intézményt, lehet formálni azt a jelen igényeinek megfelelően, tenni a tudásutánpótlást biztosító belső építkezés érdekében. Ezért fontos az EME tagsága, akik szakosztályainkban, fiókegyesületeinkben jelen vannak s fejtik ki tevékenységeiket – értékelte az elnök. A tagság értékéből kiindulva fontosnak tartja a szakosztályok és fiókegyesületek megerősítését, programjaik támogatását, vezetőik értékelését (az idei közgyűlésen egy volt szakosztályi elnököt és két fiókegyesület-elnököt tüntetnek ki).

Ami az idei terveket illeti, prioritásnak tekintik a hét szakosztály és hét fiókegyesület tevékenységének erősítését. Mindemellett az egyesület 2023-ban is felkarolta, támogatta és ösztönözte a tudományos utánpótlást biztosító szakmai műhelyeket és az azok által tudományos tevékenységre vállalkozó diákságot: a Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete (KOMATE), valamint a Kolozsvári Műszakis Klub (KMK) működését. Idén is folytatják az Országos Magyar Diákszövetséggel a közreműködést, a Tehetség hídja rendezvényt idén is MTNE fórum keretén belül valósítják meg közösen. Az EME támogatja azon tudományos műhelyek tevékenységét, amelyek összhangban vannak célkitűzéseivel. Továbbra is az EME-székház ad helyet a Pósta Béla Egyesületnek, a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaságnak, illetve együttműködési programokat, kutatási projekteket is terveznek a régészekkel az interdiszciplinaritás jegyében.

– Mint ismeretes, 2022-ben az évet a rend, rendszer és stratégia jegyében indítottuk el, ami szükségszerű és hatékony feladatnak bizonyult, s amelyet értelemszerűen 2023-ban is folytattunk. Tehát épületeinkben, könyvtárainkban munkaterünk, hagyatékaink, aktáink, szabályzataink rendjére törekedtünk; folyó ügyeink, pályázataink rendszerének kialakításán dolgoztunk; hosszú távú működésünk biztosításához szükséges stratégia kidolgozásán munkálkodtunk. 2024-ben a tagság nyilvántartásának felújítását irányoztuk elő, amelyre érvényes jogszabály is kötelez, ugyanakkor a beiratkozások és az adatfrissítések online lehetőségét, illetve a tagdíjak online kifizetését tervezzük bevezetni – összegezte Bitay Enikő, aki szerint van feladat és lehetőség bőven, mindenki megtalálhatja a helyét az EME-ben. 

A jövőben is azt szeretnék, hogy tagjaik otthonra leljenek a tudomány szolgálatában álló intézményben, a kisebbségi magyar tudományos élet aktív, hasznos szereplői lehessenek a megmaradásuk érdekében, a fiatal generáció számára utat, lehetőséget, példát, reményt mutatva és átadva.