Tudománynap Erdélyben is, több mint húsz rendezvénnyel

Bitay Enikő EME-elnök: fontos a közös gondolkodás és cselekvés

Tudománynap Erdélyben is, több mint húsz rendezvénnyel
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (MTNE) 22. fórumát tartják idén, a rendezvény nyitóünnepségére november 17-én, pénteken kerül sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) még 2002-ben csatlakozott a magyar tudomány novemberi ünnepéhez, és az azóta is évente megtartott rendezvény időpontját, az EME 1859-es alapító közgyűlésére emlékezve, a november 23-hoz közeli hétvégére szokták kitűzni. Az idén immár 22 éve megszervezett tudományos fórum évről évre megújult, és a tudóstársadalom találkozásának, szakmai párbeszédének, a legújabb eredmények bemutatásának keretévé vált. A rendezvényt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kolozsvári Akadémiai Bizottságával közösen szervezik. Az MTNE 22. rendezvénye a Tudomány: válaszok a globális kihívásokra jegyében zajlik. Az EME összesen 23 rendezvényével járul hozzá a tudományünnepi rendezvénysorozathoz.

Bitay Enikő EME-elnök hangsúlyozta, ugyan az akadémia szabja meg minden évben a rendezvény tematikáját, de az itteni programok nem csak erre korlátozódnak, igyekeznek átfogni minden szakterületet, szakosztályokat, így számos, összesen 23 rendezvényt terveznek, egy ünnepi plenáris konferenciát és 22 szekciórendezvényt. A 23 közül egyik hibrid konferencia, a többi személyes jelenléttel megszervezett rendezvény. Bitay Enikő fontosnak tartja megmozgatni az erdélyi, illetve a romániai tudós közösséget, társadalmat, az eredményességet a közös gondolkodásban és cselekvésben látja. Az idei nagyszabású rendezvény sikerét is a sok résztvevő, a társszervezők, a támogatók, a partnerszervezetek, az előadók, a hallagtók képesek biztosítani.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben idei, 22. rendezvénye két részből áll: a központi ünnepi nyitórendezvényből (november 17-én, pénteken), majd a szekciórendezvényeket a nyitóünnepség másnapján, november 18-án tartják meg a szakosztályok és fiókegyesületek.

– A 22 szekciórendezvény összesen 7 szakosztály és 4 fiókegyesület szekciórendezvénye, illetve 5 rendezvényre más intézményekkel közös szervezésben kerül sor. Társszervezői vagyunk a Bolyai 200 emlékkonferenciának (tudomány- és művészeti fesztivál), ugyanakkor idén is szervezői vagyunk A Magyar Tudomány Napja a Partiumban – 2023 konferenciának, és második alkalommal karoljuk fel az Országos Magyar Diákszövetség rendezvényét: A III. Tehetséghíd Tudományos Konferenciát 2023. november 24–26. között szervezik meg Csíkszeredában – részletezte az EME-elnök.

Emléklap az oktatói, kutatói munka elismerésére

A tudománynapi rendezvény egyik kiemelt momentuma a gr. Mikó Imre-emléklapok átadása. Az emléklapot ebben az évben is jelentős oktatói és kutatási tevékenységek elismeréseként, illetve az EME-ben folyó tudományos, szakmai munka támogatásáért nyújtják át. Idén az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság díjainak átadására is a közös plenáris rendezvényen kerül sor. A díjátadási ünnepi hangulatot a hagyományokhoz híven kiskoncerttel teszik emelkedetté: Doppler Ferenc Andante és Rondo című művét előadja a Flautino Kamaraegyüttes (Péter Orsolya – fuvola, Vajas Emőke – fuvola, Móriczi Melinda – zongora).

Ünnepi előadások

Ünnepi előadást tart Kollár László Péter mérnök, akadémikus, az MTA főtitkára. Előadásának címe: A tudományos eredmények közlésének és értékelésének változása – küzdelem az új típusú visszaélésekkel. Záborszky László neurobiológus, akadémikus előadásának címe: Az előagyi kolinerg rendszer: Anatómia, funkciója és szerepe az Alzheimer-kórban. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus, a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánja India, az útkereső ezerarcú óriás címmel tart ünnepi plenáris előadást. Hollanda Dénes gépészmérnök, a Sapientia EMTE professor emeritusa előadásának címe pedig: A kúpfogaskerekek fogazásával kapcsolatos észrevételek.

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában

Ami az aznapi, péntek délutáni előadásokat illeti, ezek megtartására ez alkalommal is fiatal erdélyi kutatókat kértek fel különböző szakterületekről, különböző intézmények képviseletében. Bitay Enikő hangsúlyozta, a cél változatlanul az, hogy a fiatalok kutatási eredményeiket minél szélesebb körben terjesszék a hazai közönség előtt is, tudományos kapcsolatokat alakítsanak ki, láthatóvá és ismertté váljanak az erdélyi és magyar tudományosság palettáján. Idén is különféle szakterületekről lesznek fiatal előadók: irodalomtörténet, történelem, közgazdaságtan, kertészmérnöki, fizika, gyógyszerészet, informatika.

Bodó Zalán informatikus, egyetemi docens, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar, Magyar Matematika és Informatika Intézetének munkatársa Az értelmezhetőség minőségének mérése interpretálható konvolúciós neurális hálókban témában tart előadást. Csíki Ottó közgazdász, tudományos kutató, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának munkatársa előadásának címe: Az Ipar 4.0 technológiák hatása a multinacionális autóipari termelővállalatok humán erőforrására. András Orsolya műfordító, irodalomtörténész, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudományi Intézetének munkatársa Teremtett lélek. A tudományos fejlődés etikai kérdései Kazuo Ishiguro regényeinek tükrében címmel tart előadást. Bogdándi Zsolt történész, tudományos kutató, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézetének igazgatója plenáris előadásának témája: Per és tárgyalás a fejedelmi táblán a 16. században. Biró-Janka Béla kertészmérnök, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi kar, kertészmérnöki tanszékének egyetemi adjunktusa Gyógynövények felhasználása: kihívások és lehetőségek a harmadik évezredben témában tart előadást. Sándor Bulcsú fizikus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának egyetemi adjunktusa A fizika és a robotika határán: robotok mozgása önszerveződő módon témában értekezik. Bába László István gyógyszerész, a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának adjunktusa előadásának címe: A preklinikai Alzheimer-kutatás rövid áttekintése a kezdetektől napjainkig. Gulyás Gréta közgazdász, a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara gazdaságtudományi tanszékének egyetemi asszisztense plenáris előadásának témája: Erdélyi wellnessturizmus: globális trendek, lokális válaszok.

A konferencia másnapján, november 18-án vagy november más időpontjaiban kerül sor az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek szekcióülésére, amelyek tematikáját maguk határozzák meg, az egyes régiókban és tudományágakban felmerülő sajátos kérdéskörök, évfordulók alapján.

A rendezvények változatos képet mutatnak téma, nagyságrend, helyszín és célközönség tekintetében, van közöttük nemzetközi tudományos konferencia, tudomány-népszerűsítő rendezvény, illetve emlékkonferencia is: 12 rendezvény lesz Kolozsváron, 9 pedig más településen zajlik – 3 Csíkszeredában, 1 Gyergyószentmiklóson, 2 Marosvásárhelyen, 1 Nagyváradon, 1 Sepsiszentgyörgyön és 1 Temesváron.

Változatosság: emléküléstől szakmai összejövetelig

Az MTNE 22. rendezvénye a Tudomány: válaszok a globális kihívásokra jegyében zajlik, van közöttük nemzetközi konferencia, emlékkonferencia (Bolyai 200, Benkő András 100 emlékkonferencia, Pál Gábor, a két világháború közötti erdélyi politika kiemelkedő alakja, Grosschmid 85 – polgári jogi konferencia a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére), emlékülés (Emlékülés a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar fennállásának 75. évfordulója alkalmából), szakmai tanácskozás, tudomány-népszerűsítő jellegű fórum, ugyanakkor a szakmai összejöveteleket ünnepi események – tudományos kitüntetés/díjátadás, könyvbemutató, koncert – teszik rendkívülivé, emlékezetessé, s nyújtanak többlettartalmat a szakmai érdeklődők és a nagyközönség számára is. Ilyenek például az évi rendszerességgel megtartott hagyományos (nemzetközi) konferenciák: Erdélyi természettudományi konferencia (ETK–22); XXV. Erdélyi Orvosnapok; VI. Nemzetközi Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Konferencia – ICEBM 2023; XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszak, 14. matematika és informatika alkalmazásokkal konferencia; XIX. agrártudományi konferencia, Maros megye és Marosvásárhely történetéből; III. Tehetséghíd tudományos konferencia.

Az emlékülések közül meg kell emíteni a Benkő András 100 emlékkonferenciát, Emlékülés a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar fennállásának 75. évfordulója alkalmából, Grosschmid 85 – polgári jogi konferencia a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére.

Bitay Enikő arra is rámutatott, hogy akinek nem sikerül eljutnia a rendezvényeikre, tájékozódhat a kiadványaikból is az egyes szakterületeken elhangzott előadásokról. Az évi rendszerességgel megjelenő Certamen sorozatban a nyelv-, irodalom-, néprajztudomány, történelem és művészettörténeti szekció előadásait, valamint a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban a reáltudományok szakterületén elhangzott előadások írott változatát olvashatják. A természettudományi előadások közlésre javasolt tanulmányai pedig a Múzeumi Füzetek – Acta Scientiarium Transylvanica folyóiratban, az anyagtudományoké pedig az Acta Materialia Transylvanica folyóiratban lesznek terjesztve.

– Természetesen mindegyik rendezvény fontos számunkra, jellemzői a szakmaiság, a korszerű tudományos eredmények bemutatása, megvitatása, a tudomány értékeinek terjesztése s mindemellett a tudományos közösség építése. Reméljük, hogy idén is hatékonyan hozzájárulhatunk régiónk tudományos életének fellendítéséhez, ebben bízunk, ha visszatekintünk az elmúlt évek tudománynapi rendezvényeire. Számokban kifejezve, tavaly összesen 244 szerző 154 előadást mutatott be, ezenkívül 14 könyvbemutatóra és öt különböző díjátadásra is sor került – összegzett az EME elnöke.

Az MTNE rendezvénysorozatairól a folyamatosan frissülő honlapon lehet tájékozódni (www.eme.ro).

(Borítókép: Rohonyi D. Iván)