7m·é··r···f····ö·····l······d – Tantárgyverseny-történelem

7m·é··r···f····ö·····l······d – Tantárgyverseny-történelem
Vannak az erdélyi társadalomnak olyan párhuzamos, belső közegei, amelyek informális hálózatokat alkotnak. Néhány esemény, tábor, verseny (újabban egyre inkább egyes fesztiválokhoz fűződő tapasztalat is) összekapcsolja az embereket abban az időszakban, amikor talán a legfontosabb barátságok, szerelmek születnek: tizenévesen. Úgy alakult, hogy országos tantárgyversenyeken csak felnőttként, különféle hivatalos vagy egyéb (leginkább szülői) minőségekben vettem részt az elmúlt évtizedekben, de újra és újra megtapasztalható volt számomra, hogy a Mikes Kelemen tantárgyverseny résztvevői is ilyen rejtett közösséghez tartoznak.

1971-ben szerveztek először romániai országos magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyt, amely a koronavírus-járvány miatt kényszerűen kihagyott évek miatt most, az ötvenegyedik versenyen összegezhette ötvenéves jubileumát. Dáné Szilárd szerkesztésében olyan dokumentumkötet jelent meg az „olimpia” első ötven évéről (Anyanyelv és lelkiismeret, F&F, Gyergyószentmiklós, 2023), amely még hosszú időn keresztül nyújthat kiindulópontot, adhat ötleteket ifjúságkutatási, oktatástörténeti, de akár irodalomtörténeti vizsgálódásokhoz is.

Műfajilag a könyv térben-időben kiterjesztett iskolai évkönyvre hasonlít: ötven évet fog át, és persze egész Erdélyt, de ugyanúgy egyensúlyoz az adatszerűség, az élménybeszámoló-jelleg és az önmagukban is irodalmi értékű, jelentős szövegek közlése között, mint bármely iskolai értesítő. Különleges relevanciáját egyrészt a verseny hosszú, stabil történelme adja (kevés olyan erdélyi, elitképzéssel kapcsolatos intézményt, eseménysort lehetne mellé állítani, amely ötven éve folyamatosan működik, és a teljes régiót átfogná), másrészt a szereplők láthatósága, ismertsége: az elmúlt öt évtized humánértelmiségi közszereplői ‒ jogászokat, politikusokat, társadalomtudományi és irodalomtudományi szakembereket, írókat, újságírókat, szerkesztőket beleértve ‒ igen nagy arányban kerültek kapcsolatba vele.

Kivételesnek mondható a versenyek korabeli dokumentáltsága is, ami nyilván az anyanyelv és az irodalom szimbolikus töltetének is köszönhető. A kötet címadó írásában Szilágyi István író, Utunk-szerkesztő arról beszél 1971-ben, az első országos tantárgyverseny kapcsán, hogy „a lélek nyelve az anyanyelv” ‒ ez a gondolat pedig szépen végigkövethető a könyv teljes anyagában, hiszen kiderül, hogy a lélek működése az érzelmi intenzitásban, kreativitásban, világgal és önmagunkkal való kapcsolatteremtésben egyaránt tetten érhető. Az Utunk egészen a rendszerváltásig évről évre foglalkozott a tantárgyversennyel, dolgozatrészleteket közölt rendszeresen a díjazott munkákkal, diákszerzőik fotójával. Amellett, hogy ez hatalmas dolog lehetett az 1989 előtti nyilvánosságban a szerzők számára, mára jelentős dokumentumanyaggá is alakult: a Helikon jelenlegi szerkesztői jó érzékkel nyúltak a 2023-as tantárgyversenyen is az Utunk-archívumhoz, fotókból, szövegekből, eredeti dokumentumokból álló kiállítással gazdagítva Gyergyószentmiklóson a jubileumi eseményt. Nyugdíjas egyetemi professzorok, tévés szerkesztők, rangos szakmai díjakat szerző írók, művészek néznek szembe a kiállítás fotóiról, diákként ‒ és mindezt irodalmi-kulturális hetilap archívumán keresztül láthatjuk, illetve most már az emlékkönyvben is. Nemcsak a személyek, hanem az intézmények is hálózattá szerveződhetnek Erdélyben, szerencsés módokon.

Magántörténetek nélkül persze nehéz volna bármit olyan összetettségben dokumentálni, ahogy ez a könyvben megvalósul. 1989 előtt a magántörténetek bizonyos rétegei eleve, a korabeli nyilvánosság jellege miatt hiányoztak a sajtóból. Az 1990-es évektől néha az archiválás hiánya, a figyelemfókuszok átalakulása nehezíti egy-egy intézmény vagy verseny történetének végigkövetését, ahogy ezt szerkesztői előszavában Dáné Szilárd is megjegyzi. Az adatsor viszont végül összeállt, és szövegek, képek, reprodukált tárgyak révén elkészült a virtuális múzeum, amely jóval többről szól, mint egyetlen verseny történetéről.