Új gazdánál tucatnyi Kolozs megyei bölcsőde

Új gazdánál tucatnyi Kolozs megyei bölcsőde
Egész sor változást hoz az állami bölcsődék életébe az, hogy januártól átkerültek a helyi önkormányzatok hatásköréből a jogi személyiséggel rendelkező óvodákhoz, napközikhez, vagyis a tanügyminisztériumhoz. Az alkalmazottaknak továbbképzéseken kell résztvenniük, és a gyermeklétszámot is megszabták a szeptemberi kormányrendelettel.

Kolozs megyében 28 állami fenntartású bölcsőde működik (Kolozsváron 19, Tordán 3, Apahidán, Aranyosgyéresen, Bánffyhunyadon, Désen, Egeresen és Szászfenesen 1-1) 105 csoportban 2025 gyermekkel, akiknek életkora 11 hónapostól 3 évesig terjed. A 100/2021-es sürgősségi kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzatok kérésére a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség elsejétől 17 gyermekcsoport igazgatását vette át a tordai, apahidai, aranyosgyéresi, bánffyhunyadi és egeresi bölcsődékből, amelyeket az adott településeken napközi programmal működő, jogi személyiséggel rendelkező intézményekhez rendelnek.

Az áthelyezés gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a felsorolt bölcsődékben létező 71 állás (köztük 12 gyermekgondozói) is átkerül az új közigazgatási rendszerbe, és megváltoznak a betöltésükhöz szükséges feltételek. A gyermekgondozói munkakörhöz pedagógiai líceumi vagy azzal egyenértékű végzettség szükséges óvónői képesítéssel, amelyhez a tanügyminisztérium által harmadik felekkel lebonyolított korai nevelési tanfolyam abszolválását is kérik vagy óvó-tanítóképző főiskolai diploma szükséges, vagy korai nevelési szakosodású oktatói mesterképző végzettséget igazoló oklevél.

A bölcsődékbe újszülöttektől kezdve 3 éves korig fogadnak gyermekeket, a csoportlétszám pedig az alábbiak szerint alakulhat: kiscsoportban 7-es létszám lehetséges, de legalább 5 és legfeljebb 9, középső csoport 12, de legalább 8 és legfeljebb 15, nagycsoport 12, de legalább 8 és legfeljebb 20 gyermekkel működhet. A 2021-2022-es tanévben működő összes bölcsődét törvényesen jóváhagyott tanintézménynek tekintik, külön engedélyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges.