Oktatási törvény van, de nem alkalmazható

Oktatási törvény van, de nem alkalmazható
Habár már életbe lépett az új oktatási törvény, alkalmazni nem lehet, mert az oktatási minisztérium még nem dolgozta ki az életbe léptetéshez szükséges módszertani normákat, szabályozásokat – ismerte el Marinela Marc Kolozs megyei főtanfelügyelő hétfői sajtótájékoztatón, amelyen beszámolt a 2023/2024-es tanévkezdést megelőző időszakról. Sajnos, még Kolozs megyében is vannak olyan tanintézmények, amelyeknek nincs vagy a Katasztrófa-védelmi Felügyelőség (ISU) vagy a Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) által kibocsátott működési engedélye. A 901 Kolozs megyei épület közül, amelyben oktatás zajlik, 131-nek (14%) nincs tűzvédelmi engedélye, közegészségügyi engedéllyel pedig 28 épület nem rendelkezik. És még mindig akadnak olyan tanintézetek, amelyben két váltásban járnak iskolába. A főtanfelügyelő azonban bizakodó és elégedett – főleg az elmúlt tanévben a diákok és a pedagógusok által elért eredmények miatt.

– A 198/2023-as oktatási törvényt fokozatosan lépteik életbe. Többek között attól függően, hogy az oktatási minisztérium mikor bocsátja ki az életbe léptetéshez szükséges módszertani normákat, szabályozásokat. Értesüléseim szerint az oktatási tárcának a napokban kell kibocsátania az iskolai ösztöndíjakat szabályozó rendeletet, illetve szeptember nyolcadikára várható az iskolások ingáztatását előíró rendelet. A minisztérium novemberben bocsátja ki azt a módszertani előírást, amellyel átszervezik a megyei tanfelügyelőségeket igazgatósággá, illetve létrehozzák a megyei Közoktatási Minőségbiztosító Központot. Ez utóbbi eddig a minisztérium keretében működött, a Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIP) néven. A tervek szerint ez az új megyei testület veszi át a volt tanfelügyelőségektől az iskolai óralátogatások lebonyolítását is – ismertette az újdonságokat Marinela Marc Kolozs megyei főtanfelügyelő a tanévkezdést megelőző sajtótájékoztatón, szeptember 4-én, hétfőn, a megyei tanfelügyelőség székhelyén.

Évtizedek óta visszatérő téma a tanintézetek működésének engedélyeztetése. A főtanfelügyelőtől megtudtuk: a megyében 901 épületben folyik valamilyen szintű oktatás. Ezek közül 131 épület (14%) nem rendelkezik a Kolozs Megyei Katasztrófa-védelmi Felügyelőség (ISU) által kibocsátott tűzvédelmi jóváhagyással.  – Aggodalomra nincs ok, a gyerekek nincsenek veszélyben. Minden iskolai épületben van vészkijárat és tűzoltó készülék. A tűzvédelmi engedéllyel nem rendelkező épületek között akadnak új épületek is, ahol valamilyen paraméter meg nem felelése miatt nem adta meg az ISU az engedélyt. A szakhatóság elrendelte a hibák, hiányosságok orvoslását, és ezt követően kibocsátják az engedélyt is. Ami a Kolozs megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) által kibocsátandó egészségügyi engedélyeket illeti, a helyzet a következő. Kolozsváron két ilyen épület van, az egyik a Meseházikó elnevezésű napközi, amelynek jelenleg is folynak a helyreállítási és korszerűsítési munkálatai, a másik pedig a George Cosbuc Főgimnázium, amelynek tornatermét illetően műszaki gondok adódtak – nyilatkozta Marinela Marc főtanfelügyelő. Ugyanakkor a tűzvédelmi engedélyek megszerzéséhez anyagi forrásokra is szükség van, és az önkormányzatok – amelyek az illető épületek tulajdonosai – nem utalták ki a szükséges összeget.

Megtudtuk: Tordán három épület, Aranyosgyéresen és Désen egy-egy épület nem rendelkezik közegészségügyi engedéllyel, de a munkálatok még zajlanak mindegyik helyszínen. Szamosújváron és Bánffyhunyadon minden épület, ahol oktatási tevékenység zajlik, rendelkezik közegészségügyi engedéllyel. A Kolozs Megyei Tanfelügyelőségtől (ISJ) származó adatok értelmében iskolai ivóvízhiány miatt az alábbi községekhez tartozó vidéki iskolák nem rendelkeznek közegészségügyi engedéllyel: Nagyesküllő, Kajántó, Erdőfelek, Reketó, Páncélcseh, Récekeresztúr, Mocs, Várfalva, Palackos, Tordatúr,  Alsódetrehem, Alsókosály, Mikeháza, Bálványosváralja, Révkolostor, Búza, Szépkenyerűszentmárton, Kissebes, Körösfő, Kalotaszentkirály, Székelyjó. Alsókosályon, Körösfőn, Székelyjón. Mikeházán és Révkolostoron már sikerült az iskoláknak rácsatlakozni az ivóvízhálózatra, és az engedélyeztetés folyamatban van.

Marinela Marc főtanfelügyelő elmondta: még mindig vannak olyan tanintézetek, ahol néhány osztály délután jár. Ezzel kapcsolatban említette meg többek között a kolozsvári O. Ghibu Elméleti líceumot, az informatikai líceumot stb. Szászfenesen mindkét iskola néhány osztálya délután jár.

A 2023/2024-es tanévben, Kolozs megyében 217 önálló jogi személyiségként működő állami tanintézet és 64 magán, de jogi személyiséggel rendelkező tanintézet működik majd. Továbbá 182, önálló jogi státussal nem rendelkező tanintézetben is oktatás folyik. Az óvodások és az iskolások létszáma 105 ezer körüli, a pedagógusok létszáma pedig közel nyolcezer. A főtanfelügyelő emlékeztetett: Kolozs megyében mind a tanulók, mind a pedagógusok jól teljesítettek az országos vizsgákon, és a jó eredményekben része van a megyei tanfelügyelőségnek is, mivel tanácsadással, óralátogatással segített az oktatási gondok megoldásában. A főtanfelügyelő azért is bizakodik, mivel az országos helyreállítási tervből (PNRR) lehívható forrásokra 73 önkormányzat pályázott sikerrel iskolai felszerelésekre, bútorzatra stb. Szintén a PNRR-ből valósul meg 45 okoslaboratórium felszerelése, és elektromos buszok vásárlása az iskolások utaztatása érdekében.

varosnapokHirdetés