Diszkriminálják a Kolozs megyei magyar érettségizőket

Akadékoskodik a megyei bizottság és a tanügyminisztérium

Mivel a Kolozs megyei érettségi bizottság nem kapott hivatalos értesítést a tanügyminisztériumtól, nem volt hajlandó szétválasztani a Kolozs megyei magyar fiatalok románérettségi-dolgozatát a román anyanyelvűekétől, ahogy azt Kallós Zoltán RMDSZ-es oktatási államtitkár WhatsApp üzenetében indítványozta. Erre azért van szükség, hogy a magyar diákok romándolgozatai olyan javító tanárokhoz kerüljenek, akik nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekeket oktatnak román nyelvre, és ismerik azok romántudásának specifikumát. Érdekes módon egyedül Kolozs megyében nem tartották elegendőnek a körlevelet, hanem tanügyminisztériumi rendeletre várnak, amit viszont a tárcavezető nem hajlandó kibocsátani. Ilyenformán a Kolozs megyei magyar érettségizőket, az a veszély fenyegeti ,hogy romándolgozataikat ugyanolyan kritériumok szerint értékelik, mint román anyanyelvű társaikét.

Méltánytalan helyzetben kerültek a Kolozs megyei magyar érettségizők, mivel a románérettségi-dolgozataikat olyan pedagógusok javíthatják, akik nem tanítanak nemzeti kisebbséghez tartozó tanulókat, ez pedig gyengébb jegyeket eredményezhet. A tavaszi próbavizsgán már bebizonyosodott, milyen hátrányban vannak azok a nem román diákok, akiknek dolgozatait a dél-romániai megyékben oktató romántanárok javították. Mivel nem ismerték a nemzeti kisebbségek romántudásának specifikumát, ezért lepontozták őket. 

Kallós Zoltán RMDSZ-es oktatási államtitkár WhatsApp-üzenetet küldött a megyei érettségi bizottságok elnökeinek, amelyben javasolta, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó diákok romándolgozatait válasszák külön a többségi fiatalok dolgozataitól. Ennek a felkérésnek Kolozs megye kivételével minden megyei érettségi bizottság eleget tett – mondta lapunknak Kerekes Adelhaida Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes.

A jelek szerint tehát csak Kolozs megyében kötötték az ebet a karóhoz, és várták a minisztériumi rendeletet, a tárca viszont nem bocsátott ki ilyesmit. Hogy miért? – hiába kerestük Kallós Zoltán államtitkárt, nem méltatott válaszra.

– A romániai magyar érettségizők, főleg a Kolozs megyeiek átgondolatlan rendszer áldozataivá válhatnak. Akár el is fogadom, hogy Marinela Marc Kolozs megyei főtanfelügyelő úgy döntött, hogy minisztériumi rendelet hiányában nem hajlandó elkülöníteni a magyar gyerekek románérettségi-dolgozatait. De a jelek szerint az ő és a megyei érettségi bizottság elnökének belátásán múlott, hogyan értelmezték Kallós Zoltán oktatási államtitkár WhatsApp-üzenetét. Az iskolai szülői szövetség nevében kérjük, hogy Kolozs megyében is alkalmazzák ugyanazt az eljárást, amit a többi megyében. Nem tudom, miért okoz ez még mindig gondot. Felkérjük a tanügyminisztériumot, hogy mihamarabb küldjék ki a dolgozatok szétválasztására vonatkozó átiratot. Ezért a helyzetért valakinek vállalnia kell a felelősséget – nyilatkozta a Szabadságnak Király Attila, a Báthory Szülői Szövetség elnöke.

– Érthetetlen számomra, hogy ha Kolozs megyében kételyeik voltak az államtitkár üzenetével kapcsolatosan, akkor miért nem fordultak az országos érettségi bizottsághoz?  Miért értelmeztek ilyen sajátosan? Csak és kizárólag a Kolozs megyei tanfelügyelőség értelmezte így az üzenetet. Nemrég zárult le a nyolcadikosok képességvizsgája, hasonló módon jártak el, azzal a különbséggel, hogy ott már külön tanterv alapján tanultak az iskolások, és eleve más tételeket kaptak, mint a román anyanyelvű gyerekek. Úgy gondolom, hogy a Kolozs megyei bizottság részéről mindenképpen mulasztás történt, mert nem kereste meg kételyeivel az országos bizottságot. Hogy a többi megyében mindenki megértette az üzenetet, az a Kolozs megyei érettségizőket nem vigasztalja. Azt se feledjük el, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) korábban az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult, amely szintén azt javasolta, hogy a diszkrimináció elkerülése végett a nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek romándolgozatait olyan pedagógusok javítsák, akik ilyen osztályokban tanítanak – közölte Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő. 

Graţiela Tiutiu, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium romántanára szerint a hétfői román írásbeliérettségi-tétel olyan könnyen megoldható volt, hogy csak a kánikula zavarhatta a vizsgázókat a feladatok megoldásában. A reál és a humán osztályba járó tanulók tételei ezúttal is kissé különböztek, pontosabban az első és a második tételsor azonos volt, a harmadik tétel viszont kismértékben eltért. Első tételként nem irodalmi szöveget kaptak a diákok, amelyben Gabriel Dimisianu irodalomkritikus írja le látogatását Tudor Arghezi költőnél az 1960-as években. Ennek kapcsán legalább 150 szóból álló esszét is kellett írniuk, amelyben kifejtették, hogy az izgalom mennyire befolyásolja az őszinte véleménynyilvánítást. A második tételsornál Gheorghe Ciprian drámaíró Omul cu mârţoaga című színdarabjának rövid részlete kapcsán kellett néhány kérdésre válaszolni. A harmadik tételnél a reál osztályba járó fiataloknak egy novella sajátosságait kellett ismertetniük, míg a humánosoknak ismert novella szereplőjét kellett jellemezniük.

Borítókép: Rohonyi D. Iván/Archív