Szeptemberben döntenek a györgyfalvi magyar csoportról

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség szeptember első hetében dönt arról, hogy engedélyezi-e Györgyfalván a második magyar óvodai csoportot. Mivel a falu óvodájába a 2017–2018-as tanévre 38 óvodás korú magyar gyermeket írattak be, ezen felül még 12 gyermek 2018-ban tölti majd be a 3. évet, a szülők írásban kérvényezték többek közt a Kolozs Megyei Tanfelügyelőségen a második magyar óvodai csoport beindítását.

– Az utóbbi években sok fiatal magyar család költözött ki Györgyfalvára, ennek köszönhető a gyors létszámnövekedés az óvodában. A tendencia folytatódik, így a két csoportra még jó néhány évig biztosan igény lesz. Nagyon örvendetes lenne a helyi közösség számára, ha az Erdőfelek községhez tartozó faluban két magyar óvodai csoport működne, de minden eddigi erőfeszítés ellenére csak egyet hagyott jóvá a tanfelügyelőség. A szülők több kérvényt is aláírtak, melyben kérik a második óvodai csoport létrehozását. Ezeket az iskola igazgatóságánál (ahová az óvoda tartozik), a tanfelügyelőségnél és a prefektusnál iktatták. A szülők egyre türelmetlenebbül várják, hogy a nyár vége meghozza a második csoportot, és sikerüljön új óvónőt is találni a györgyfalvi tanintézetbe az új csoport mellé – tudhattuk meg a györgyfalvi szülők közleményéből.

Megkeresésünkre Török Zoltán, Kolozs megye főtanfelügyelő-helyettese azt mondta: a szülőkkel már közölték, hogy végleges választ csak szeptember első hetében fognak kapni. A második györgyfalvi magyar óvodai csoport léte attól függ, hogy az új óvónő kinevezése által Kolozs megye meghaladja-e a minisztérium által jóváhagyott tanszemélyzetszámot. A főtanfelügyelő-helyettes szerint a helyzetet az is bonyolítja, hogy az óvodába járás nem kötelező.