Nem szokványos beszámoló egy 120 lejes közgyűlésről…

Az EKE Kolozsvár – 1891 új elnöke Kovács Diószegi Zsuzsa

Nem szokványos beszámoló egy 120 lejes közgyűlésről…
Így nevezem én. 120 lejes közgyűlésnek. Mert nekem (legalább) ennyibe kerül. Mert kb. ennyi az ára egy kiszedhető lábú műanyag asztalnak. Amiről a gyűlés előtt 1 órával kiderült, hogy a lapját előző este a cipekedés, pakolás közben elveszítettem (a volt Fürdő és a Nuferilor utcák sarkán hagytam, a kerítésnek támasztva – a becsületes megtaláló jutalomban részesül…).

Szerző: Branea Róbert, volt és újonnan megválasztott titkár, EKE – Kolozsvár 1891Amúgy a gyűlés előkészítésén fiatal irodavezetőnk, Kismihály Boglárka legalább 10 munkanapon keresztül dolgozott, leveleket írt, szervezett, tervezett, több napon keresztül telefonálgatott, saját baráti köréből toborzott önkéntesekkel együtt kapcsolatba lépett minden EKE-taggal, aki legalább 2017-re befizette a tagsági díjat, hogy a közgyűlésről értesítse őket, sajtóanyagokat készített, rádióban nyilatkozott. A közgyűlést kb. 2 héttel ezelőtt kezdtük hirdetni honlapunkon, Facebook-oldalunkon, a sajtóban, levelezőlistáinkon.

A gyűlést megelőző este már elkezdtünk cipekedni, hogy minden kelléket a székházból meg egyéb helyekről az Apáczai Csere János Elméleti Líceumhoz vigyünk. Ezúton hálás köszönetet mondunk barátunknak, Vörös Alpár igazgatónak, aki megengedte, hogy az iskola udvarán rendezzük közgyűlésünket.

A gyűlést aránylag a kezdési időpontra sikerült előkészíteni a Bogi által toborzott, részben EKE-tagokból álló lelkes önkéntescsapat (Adél, Bea, Enikő, Feri, Ildikó, Izabella, Timi) segítségével, sátrakat készítettünk elő, székeket helyeztünk el, maszkokat osztogattunk, lázat mértünk, fertőtlenítőszert adogattunk, vízzel kínáltuk a szomjazókat. Az elmúlt két évben szervezett gyűlésekhez képest szép létszámban, 81-en érkeztek a résztvevők, ebből 79 szavazatképes EKE-tag, akik átvették szavazólapjaikat és sárga szavazókártyájukat.

Kicsi csúszás azért volt az eredetileg 18 órára tervezett kezdéshez képest, mert néhányan ki is fáradtunk már reggeltől, meg a technika beállítása is kicsit több időt vett igénybe (kivetítő + vászon, 2 laptop, hangosítás). Az elégedetlenkedők kórusa meg is szólalt (akinek nem inge, ne vegye magára): „miért nem kezditek már?”, „kezdjétek el és kész!”

Ezzel sikerült is utolsó cseppekként csordultig tölteni a poharamat, ezért úgy döntöttem, nem vezetem a közgyűlést. Amúgy sehol nincs leírva, hogy a közgyűlést a titkárnak kell vezetnie. Megkértem hát Bogit, hogy irodavezetőként vetítse ki a napirendet (egy gyönyörű Powerpoint bemutatót) és mondjon néhány szót. Tehát tulajdonképpen ezt a gyűlést senki sem vezette (az abban a pillanatban érvényes alapszabály szerint az elnöknek vagy az elnök által megbízott személynek lett volna a feladata). A gyűlés első percei után már el is kezdődtek a problémák: 2 személy határozottan tiltakozott az ellen, hogy videofelvételt és fényképeket készítsünk a gyűlésen (ennek az lenne a lényege, hogy kellőképpen tudjunk dokumentálni, illetve, hogy mindenki komolyan vállalja a felelősséget a gyűlésen való részvételéért, szerepvállalásáért, viselkedéséért). Végül az elnök utasítása alapján folytatódott az ülés, videofelvétel és fényképek is készültek.

Venczel Enikő kapott szót, aki módszeresen, helyben magyarra fordította az új alapszabályzat tervezetét, újra bemutatta és megmagyarázta a nagyérdemű közönségnek. Amúgy ezt az alapszabály-tervezetet március 4-én részletesen megvitattuk az akkori közgyűlésen, beleszerkesztettük a helyben született, majd a később Vas Géza, Tar Károly és Virág Péter által írásban előterjesztett javaslatokat. Az alapszabályzat végső formájába öntése, megfogalmazása Venczel Enikő sok-sok órás önkéntes munkájának eredménye, szakmailag Silye Attila és Bányai József ügyvédek véleményezték. Az alapszabály-tervezetet március közepe óta közvitára, nyílt véleményezésre bocsátottuk, a kolozsvári EKE honlapján elérhetővé tettük. Talán ennek köszönhető, hogy aránylag simán sikerült végigtárgyalni, majd megszavazni egyöntetűen, 79 szavazattal. Egyúttal az egyesület nevét is „megváltoztattuk”, azaz most már a román elnevezést is tartalmazza (zárójelben).

Ezután következett volna a leköszönő elnöknek az egyesület vezetősége nevében készített tevékenységi beszámolója, amely két évvel ezelőtt, 2018-ban elmaradt. Most a titkár megbízta az irodavezetőt, hogy ezt készítse el az elnök részére, majd jóváhagyás végett küldje el az elnöknek. Ez a közgyűlés előtt megtörtént, az elnök megkapta nyomtatott formában is, de mivel nem volt ülésvezető, nem volt ki felkérje az elnököt arra, hogy ezt felolvassa, ezért félreértés történt: az elnök nem tudta, hogy ezt neki fel kellene olvasnia, ezért kellett improvizálnia egy rövid beszámolót, ami azért elég részletes és kielégítő volt. A helyzet nagy vesztese az egyesület irodavezetője, aki a gyűlés előtti késő estéjének jó részét arra áldozta, hogy ezt a beszámolót elkészítse… pedig nem tartozik a feladataihoz. Ezért a nyilvános és nyilvánvaló megaláztatásért ezúttal is elnézését kérem, saját nevemben és a kolozsvári EKE összes vélt vagy valós vezetőjének nevében. A későbbiekben teljes terjedelmében közölni fogjuk az elnöki beszámolót.

Készítettünk egy rövid pénzügyi jelentést is a 2019-es év végi eredményekről (az elnöki beszámoló részeként), ezt végül a titkár közbelépésére bemutattuk. Szerepelt ott egy (ilyen jelentésekben egyébként szokványos) „egyéb költségek” tétel, amelynek lebontására egy EKE-tagtárs kérdését követően csak hosszú percek után tudtunk pontos magyarázatot adni, ez megint próbára tette a hallgatóság türelmét és idegeit. Hamarosan részletes válasszal szolgálunk erre a kérdésre is, hogy senki se vádolhassa sikkasztással azokat, akik a kolozsvári EKE pénzeit kezelik. Mint a gyűlésen el is mondtam, bármely EKE-tag bármikor bejöhet a kolozsvári EKE-irodába és tanulmányozhatja a könyvelési iratokat, adatokat.

A vezetőség leköszönését követően Venczel Enikő vállalta, hogy levezeti az új struktúrába tömörült vezetőség és egyéb tisztségviselők megválasztásának folyamatát. Voltak olyan tisztségek, amelyekre már előzőleg sikerült jelölnünk személyeket, amelyekre meg nem, azokra „lasszóval”, nagy nehezen fogtunk valakit, aki jelezte, hogy elvállalná… Egyetlen egy tisztségnél sem volt versenyhelyzet. Mint várható, elég simán, a szükségesnél jóval nagyobb szavazattöbbséggel választottak meg mindenkit, személyre szóló, titkos szavazással. Természetesen, itt is voltak egyesek, a „demokrácia bajnokai”, akik tiltakoztak a választott választási módszer ellen (sorban, egyénileg szavaztunk minden tisztségre), mert nincs türelmük 2 vagy 4 évente egyszer kellő időt szánni az ilyenszerű dolgok intézésére…

A vezetőtanács tagjai: Kovács Diószegi Zsuzsa, a kolozsvári EKE új elnöke, Molnár Ildikó ügyvezető alelnök, Branea Róbert titkár, Pál Gyöngyi turisztikai alelnök, Bozsoki Adrienn fotóklub szakosztályvezető. Az új alapszabály szerint a turisztikai alelnök, mint a kolozsvári EKE turisztikai szakosztályának, a Túravezetők Testületének vezetője hivatalból tagja a vezetőtanácsnak, a közgyűlésnek csak meg kell ezt erősítenie. A többi létező szakosztály (jelenleg a fotóklub) vezetőjének vezetőtanácsi tagságáról a közgyűlésnek kell döntenie. Az újonnan választott cenzorbizottság tagjai: Görög Emese Gyöngyi és Vigh Gyöngyi mérlegképes könyvelők, illetve Ferenczi Júlia. Az etikai bizottságot Zsigmond Erika és Silye Attila ügyvédek és Tóthpál Tamás alkotják.

A szavazatok számlálása közben Darabont Eduárd tagtársunk mesélt újabb fegyvertényéről, a Wallisi-Alpokban, svájci-olasz területen levő Matterhorn-csúcs (4478 m) meghódításáról.

Az utolsó napirendi pontok között szerepeltek a kolozsvári EKE részére – irodavezetőnk lelkesedésének és a Könczey Elemér által vezetett grafikus szakemberekből álló csapat lelkes munkájának köszönhetően – elkészült új logótervek. Fiatalos, új szemlélet, egy tudatos új arculatépítés alapkövét képező alkotások. Sajnos esély sem volt ezeket megtárgyalni, elmagyarázni, hát még elfogadtatni, akkora passzív és aktív ellenállásba ütközött az egész ötlet. Áthidaló megoldásként létrejött a kolozsvári EKE Heraldikai és Arculati Szakbizottsága a következő, nagyjából önjelölt személyek részvételével: Hegyi Johanna, Tóthpál Tamás, Kovács Evelin, Ferenczi Júlia. A havonta ülésező szakbizottság munkáját Branea Róbert titkár fogja szervezni, és folyamatosan kapcsolatban lesz az Idea Plus szakembereivel. Lehetőleg őszig, minél hamarabb véglegesíteni kell az új arculatot, majd egy rendkívüli közgyűlést kell összehívni elfogadtatására. Addig, amíg új döntés születik ebben az ügyben, titkárként vállalom, hogy saját felelősségemre döntéseket hozok és intézem az arculattal kapcsolatos ügyeket, mint tettem ezt eddig is.

Ezután a gyűlés hirtelen véget ért, mindenki gyorsan elhúzott, egyesek sajnos még szavazás közben. Néhány fontosnak nevezhető napirendi pontot nem sikerült felvezetni, pl. a kolozsvári EKE székhelyéről és irodájáról készített tájékoztató anyagot, az erdélyi teljesítménytúrák történetében (a Covid-járvány keltette bizonytalanság talaján) eddig precedens nélküli kudarcot felmutató Bánffy-teljesítménytúra részleteiről és a teljesítménytúra-sorozat kilátástalan helyzetéről készített beszámolót. Mindenki úgy ment el, hogy meg sem kérdezte a néhány hullafáradt önkéntestől, szervezőtől, segíthetne-e valamit a rendezésben, cipekedésben.

Ez a közgyűlés egyesek szerint nagyon rosszul sikerült, mások szerint pedig a várakozásoknál jobban – de „mások” biztosan már „tapasztaltak”, és nem rendelkeztek túlzott elvárásokkal. Ami biztos, hogy ez így elég szomorú jövőképet vetít a kolozsvári EKE részére, szerencsére közgyűlés ezután csak évente lesz (nem havonta!) és tisztújítás csak négyévente.

120 lej. Ennyibe biztos kerülni fog az elvesztett asztal, de nem vagyok biztos benne, hogy ért-e ennyit ez a közgyűlés…

Részemről kívánok minden EKE-tagnak egészséget és gondtalan, laza nyarat. Nyugodjanak meg, nem kell semmit csinálni, valami lesz az egyesülettel. Még van szerencsére maroknyi őrült, aki akkor is végzi a dolgát, ha ez sok más személyt nem is érdekel és néhányan tesznek is azért, hogy elvegyék a lelkesebbek munka- és életkedvét.