A szatmári EKE volt a házigazdája a tavaszi küldöttgyűlésnek a nyári EKE Vándortábor helyszínén, Aknasugatagon

1761 tagja van az EKE-nek

EKE-közgyűlés
A múlt hétvégi EKE-közgyűlésen 18 tagszervezet 54 küldöttje vett részt (Fotó: Kismihály Boglárka)
A sokéves hagyománynak megfelelően évente kétszer ülésezik az EKE. A küldöttgyűlésen résztvevők számát az egyes EKE-tagszervezetek létszáma alapján állapítja meg az egyesület: minden 50 tag után eggyel nőhet a képviselők száma. Idén a 18 tagszervezet 74 küldöttje közül összesen 54-en vettek részt 13 tagszervezet képviseletében az április 6-án Aknasugatagon tartott tavaszi gyűlésen, amelynek házigazdája az idei EKE Vándortábor szervezője, a szatmári EKE volt.

A gyűlés elején örömmel állapítottuk meg, hogy jelenleg összesen 1761 tagot mondhatnak magukénak az EKE-tagszervezetek, ez huszonhárommal több, mint egy évvel ezelőtt.

Az elnökségi beszámoló egyik alappillérét ezúttal is a várfalvi EKE-Vár munkálatai képezték. A szakmunkálatokat folytatta Ambrus József gyergyói tagtársunk és csapata, ezek során sikerült leszigetelni az emeleti részt, majd év végére helyükre kerültek a nyílászárók is, így nagy lépést tettünk az új közösségi ház idei átadása felé. Érdeklődés övezte a tavalyi két közmunkát is. Folyamatban van az EKE-tagszervezetek honlapjainak és a levelezőlistáknak a régi szerverről az újra való átköltöztetése. Az EKE-tábori bejelentkezéseknél, valamint az EKE-teljesítménytúráknál nagy segítség lenne a szervezőknek, ha az EKE-tagokat nyilvántartó adatbázis, az ENYA, teljes képet mutatna a tagságról, ezért rövid távú cél ennek pontra tétele.

Az Erdélyi Gyopár hat lapszáma mellett 2023-ban is megjelent a gyerekeknek szóló Gyopárka folyóirat, amelyből tavaly többet sikerült kinyomtatni, így plusz 3000 példány jutott el 150 erdélyi iskolába. Sikeresnek mondható a 2023-as év a pályázatok tekintetében, a támogatók fontosnak találták a felsorolt programok felkarolását. Az EKE egyik égető kérdése a fiatalítás, erre jó kezdeményezés az egyre több helyen beindult Kisbakancstúra program, amely során akár apró gyerekeknek és szüleiknek szerveznek túrát az egyes tagszervezetek, viszont hiányzik a tagságból a tizenéves és huszonéves korosztály, nekik is megfelelően érdekes programokat kell majd kitalálni.

A küldöttek egyhangúlag elfogadták az elnökség beszámolóját, majd a pénzügyi és cenzori beszámolót is.

Az EKE-tagszervezetek képviselőinek felszólalásaiból sok érdekességet tudhattunk meg. A legnépesebb osztály a kolozsvári, 226 taggal, illetve a csíkszéki és a gyergyószéki, egyaránt 220-220 taggal. A legtöbb Erdélyi Gyopárt, 100 példányt a gyergyószékiek rendelik, náluk a folyóirat árát a tagdíj tartalmazza. A Kisbakancstúra Háromszéken indult el, itt a tavaly sor került már a századik túrára és Kisbakancs-teljesítménytúrát is szerveztek, de nagyon sikeres a kezdeményezés Szatmárnémetiben, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is. Az egyéb programok mellett tavaly a legtöbb túrát, 158-at a kolozsvári EKE szervezte, de a többi egyesület esetében is dicséretre méltóak a számadatok, a teljesség igénye nélkül: EKE 91 Nagyvárad–Bihar – 111; EKE Háromszék és EKE Marosszék – 95; EKE Udvarhelyszék – 89; EKE Gyergyószék – 88; EKE Szatmárnémeti – 40.

Brassóban, Kolozsváron és Nagyváradon egyre inkább a szépkorúak teszik ki a tagság nagy részét, így itt még sürgetőbb a fiatalok bevonása. Nagybányán, a Gutin-osztályban – pár más szervezethez hasonlóan – a Gyopár ára benne van a tagdíjban. 

A Csíkszéki EKE-ben jó az egyesületi élet, saját néptáncegyüttesük van 15 párral, sikeres pályázat segítségével működik a folkapp.ro, amelyen 260 digitalizált népviseletet mutatnak be. A désiek fő tevékenysége a vízi túrázás biztosítása. A marosvásárhelyiek április–október között az istenszéki felügyeletet látták el, 53 napon át, a hegyimentőkkel együtt. Kiemelték, hogy a Teleki-teljesítménytúra átkerült szeptemberről június 29-re, a helyszín idén is Szováta lesz. A gyergyóiak készülődnek a kilencedik Erőss Zsolt-teljesítménytúrára (május 25.). A nagyváradi EKE kiadta a Révi-szoros virágai című könyvecskét, néhány éve ők is teljesítménytúrát szerveznek Bihari regék címmel (július 6.). Szatmáron évente megszervezik májusban a Tour de Túr kerékpáros versenyt, sok a biciklis és vízi túra, de kevés a buszos.

Udvarhelyszéken továbbra is működnek a teljesítménytúrák, a februári túrasízős TT, a májusi Udvarhely környéki TT, június végén a Szent János TT Kalibáskőn, szeptemberben pedig a Hargita TT, amely 2023-ban elérte a huszadik kiírást. Szép kezdeményezés a mozgássérülteknek szervezett túra, amelyen tavaly hat kerekesszékest vittek fel olyan helyekre, ahova ők maguktól nem jutnának el. Sikerült saját területet vásárolniuk Székelyudvarhelyen. A tordaiak folytatták a karbantartó munkákat a csegezi ház körül, fakaput szeretnének készíteni. A Pestkörnyéki Kárpát-Egyesület tavaly is sokat túrázott Magyarország határain kívül, őszi turistatalálkozójuk Felvidéken, a Szádelői-völgyben volt. Idén május 1-jén Orsován azon alkalomból tartanak megemlékezést, hogy 20 éve ezen a napon indult el a 4,5 hónapon át tartó Kárpát-koszorú Expedíció.

A gyűlés után a résztvevők elsétáltak a nyári, 31. EKE Vándortábor helyszínére, ahol a szatmári EKE képviselői bemutatták a terepet és a tábori terveket. Színesnek ígérkezik a túraajánlat, július 30. – augusztus 4. között túrázhatunk a Ciblesben, a Radnaiban, a Máramarosi-havasokban, a Gutin-hegységben, de lesznek gyerektúrák, kerékpáros- és honismereti túrák is, utóbbiak bemutatják a máramarosi fatemplomokat, megismerhetik a Petőfi Sándor által is híressé vált Koltót, illetve ellátogathatnak Máramarosszigetre és Szaploncára. Hamarosan beindul az EKE Vándortábor honlapja (www.ekevandortabor.ro), itt találhatnak majd részleteket a túrákról, délutáni programokról, további tudnivalókról.

Vasárnap, április 7-én a Gutin-hágóból indultak el a résztvevők a Gutin-hegység egyik ékkövére, a Kakastaréjra, ahol kék ég és pazar kilátás fogadta a túrázókat, mintegy csalogatva őket a nyári EKE Vándortáborba. Az idei gyűlés különlegességeként a küldöttek esténként a panzió sós, meleg vizes medencéjében folytatták az egyesületet érintő beszélgetéseket. Köszönjük a szatmári EKE-nek a hatékony és élménydús hétvégét.

Meghívó a 31. EKE Vándortáborba

Kedves természetjáró barátaink!

Örömmel és nagy szeretettel hívunk benneteket Aknasugatagra, a 31. EKE Vándortáborba. Egyesületünk legnépszerűbb rendezvényét idén a Szatmári EKE szervezi július 30. – augusztus 4. között.

Aknasugatag (románul: Ocna Şugatag) Máramaros megyében található. Az Iza völgyének egyetlen, jelentős magyar népességgel rendelkező települése. Az első írásos emlék a 14. századból való, 1355-ben említették először a sóbányát. 1360-ban vlach jogú település volt. A 18–19. században a legfontosabb máramarosi sóbányász település volt. A falu történelme alatt többszöri betelepítés történt, szláv, magyar, majd német lakosokat hoztak a sóbánya működtetésére. Több akna az idők során beomlott, helyükön aknatavak alakultak ki. Aknasugatagon található Románia legnagyobb aknatava, a Gábor-tó. Bár a bánya 1938-ban még 14 878 tonna sót termelt ki, 1950-ben bezárták. A sóbánya bezárása megpecsételte a falu történetét. A lakosság jelentős része kiköltözött. Jelenleg a településlakók legnagyobb jövedelemforrása a turizmus. A sóbányák nyomán felgyülemlett sóvíztartalék számos fürdőt, panziót lát el.

2024-ben a Szatmári EKE-nek jutott a megtiszteltetés, hogy erre a gyönyörű, legendákkal övezett helyre hívjon benneteket július 30. és augusztus 4. között. Különleges világot ismerhettek meg, hagyományokban gazdag kultúrát, ahol még népviseletbe öltöznek vasárnaponként, ahol az ember természetközelben él. Kicsit elzárt világ ez, saját szabályokkal, a múlt tiszteletével.

Hívunk titeket a Radnai-havasok égbe nyúló csúcsaira, a Cibles hármas ormára, a Kakastaréj szikláira, a Tatár-szorosba. Gyertek velünk a kerékpáros túráinkra, a Mára völgyébe, a Gutin szerpentinjére. Elcsendesedve járjátok velünk be a fatemplomok szentélyeit, Máramarossziget és Szaplonca emlékhelyeit, Koltón tisztelegjünk Petőfi és Júlia örök szerelme előtt. Kicsik, nagyok, fiatalok és szépkorúak, mind-mind találhattok kedvetekre valót a történelmi Máramaros szívéből induló túráinkon. 

Tartsatok velünk!

Bartha Botond Zsolt

A 31. EKE Vándortábor túrakínálata:

1. Cibles-túra – nehéz gyalogtúra
2. Nagy-Köves (Pietrosz)-túra – nehéz gyalogtúra
 3. Várkő-túra – nehéz gyalogtúra
 4. Toronyága-túra – nehéz gyalogtúra
 5. Kisköves-túra – nehéz gyalogtúra
6. Gutin-gerinc-túra – közepes gyalogtúra
7. Mogosa-túra – közepes gyalogtúra
8. Rozsály-túra – közepes gyalogtúra
9. Szaploncakő-túra – közepes gyalogtúra
10. Tomnatic–Paltinu-túra – közepes/nehéz gyalogtúra
11. Tisza-kő-túra – közepes gyalogtúra
12. Borsa–Priszlop-túra – közepes gyalogtúra
13. Királyerdő-túra – könnyű/gyerekbarát gyalogtúra
14. Tăul Morărenilor-túra – könnyű/gyerekbarát gyalogtúra
15. Tatár-szoros-túra – közepes/könnyű gyalogtúra
16. Kakastaréj-túra – közepes gyalogtúra
17. Láposi hegyek – közepes gyalogtúra
18. Kék-tó – könnyű/gyerekbarát gyalogtúra
19. Máramarossziget, Szaplonca – könnyű buszos kirándulás
20. Máramarosi fatemplomok – könnyű buszos kirándulás
21. Koltó, Kővárhosszúfalu – könnyű buszos kirándulás
22. Falunézős, templomnézős körtúra – közepes biciklis túra
23. Gutin-hegység körtúra – közepes biciklis túra
24. Gutin-hegység körtúra – nehéz biciklis túra
25. Molnár Sándor-emléktúra – közepes gyalogtúra