Márton Áron-szobrot avattak Kaposváron

Márton Áron-szobrot avattak Kaposváron
Felavatták szombaton Márton Áron (1896–1980), Erdély minden diktatúra ellen következetesen kiálló római katolikus püspökének szobrát Kaposváron.

A város Kossuth terén, Párkányi Raab Péter szobrászművész alkotásánál Kövér László, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: Márton Áron ember- és nemzettársainak, híveinek reménységet nyújtott a reménytelenségben, emberséget az embertelenségben, hitet a hitetlenségben, magyarságot a magyarellenességben, székely öntudatot az árvaságban, és tetteivel visszaadta a szavak magyar értelmét, erkölcsi súlyát, emberi hitelét. A házelnök szerint a szoborállítás tisztelgés Erdély 20. századi lelki vezetője és székely szentje előtt, akit „az egyházjogi kánon még nem, de mi, az Istent, a hazát és a nemzetet szerető magyarok milliói a szívünkben már szentté avattunk, és akként tisztelünk”.

„Márton Áronban nagyon bízott a Teremtő, ezért rendelte őt Erdély földjére, nagy történelmi szakítópróbák idejére” – fogalmazott Kövér László felidézve: Márton Áron egy csíkszentdomokosi székely földműves család harmadik gyermekekeként született. Az első világháborúban harcolva háromszor is megsebesült, 1919 nyarán két hónapig román katonai fogságba került, majd hazatérve döntött úgy, hogy szülőföldjét és népét a lélek erejével szolgálja tovább. 1920 októberében jelentkezett a gyulafehérvári papneveldébe, XI. Pius pápa 1938 karácsonyán nevezte ki gyulafehérvári püspöknek, amit Erdély hívő népe örömmel fogadott – közölte. Elmondta, Márton Áron 1944-ben magyar hatóságoknál kelt az észak-erdélyi zsidóság védelmére, 1945 után a román hatóságoknál a romániai görögkatolikusokat vette védelmébe mindenféle diplomáciai vagy politikai támasz nélkül.

A püspök 1948 és 1980 között a román kommunista biztonsági szervek leginkább megfigyelt célszemélye volt, 1949-ben letartóztatták, életfogytiglani kényszermunkára ítélték, hat évig börtönben tartották, évekig kényszerlakhelyen próbálták elzárni a külvilágtól – mondta az elnök rámutatva, Márton Áront 1971-ben VI. Pál pápa fogadta és szentnek nevezte kísérői előtt. Kövér László úgy vélte: Márton Áron püspök hitbéli igazsága örök és elévülhetetlen, szellemi, társadalmi és politikai lényeglátását pedig az idő napjainkban is igazolja. „A bolsevizmus édes gyermeke a liberalizmusnak. Marx és Lenin a legkövetkezetesebb liberálisok. Nem álltak meg félúton, a liberális tételekből lehozták a legvégső következtetéseket” – idézte a házelnök Márton Áron 1933-ban írt sorait. Kövér László szerint „napjainkban szemlélhetjük, ahogy a nagyvilágban a mai liberalizmus lassan, de biztosan átfordul a bolsevizmusra emlékeztető újabb önkénybe”.

Kitért arra, hogy Márton Áron 1947-ben azt írta: a mai, Istentől és az ő törvényeitől elfordult ember tragédiája, hogy tompult a lelkiismerete, nem tud különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és hamis, a megengedett és a meg nem engedett, a tisztességes és a tisztességtelen, a becsületes és a becstelen cselekedetek, az erény és a bűn között. Kövér László szerint napjainkra beérett Márton Áron jövendölése, felmorzsolták az emberi értéktudatot azok, akik elérkezettnek látják az időt arra, hogy a 21. században ismét alávessék és kifosszák embertársaikat. A házelnök azt mondta: egyelőre úgy tűnik, hogy a vérrel és mocsokkal, bűnnel, szenvedéssel és halállal terhelt 20. század nem akar véget érni, sőt, mintha a gonosz – az emberek önmaguk által előidézett szenvedéseinek tapasztalatait összegezve – egy még pusztítóbb színjátékra készülne.

„A tudatipar korábban soha nem látott hatékonyságú eszközeivel felfegyverkezett, láthatatlan, de anyagi értelemben nagyon is létező birodalom tör az életünkre, szabadságunkra, emberi mivoltunkra. A 20. század totalitárius rendszerei, a kommunizmus és a nácizmus még csak Istentől akarta eltiltani az embert, csak a nemzetfogalom meghamisításával és a legbensőségesebb közösséget, a családot összetartó alapvető bizalom aláásásával akarták a személyiséget kiölve az emberből lelki és fizikai rabláncra fűzött tömeget csinálni” – mondta. Úgy vélte: a 21. században épülőfélben lévő totalitárius liberalizmus már túl van az Isten, haza, család fogalmának tagadásán és egy lépésre van az ezek által meghatározott közösségek betiltásától. Már nem kevesebbel próbálkozik, mint az ember teremtés általi, vagy biológiai meghatározottságának kétségbe vonásával, azt ígéri, hogy megvalósítja a tökéletes, korlátlan szabadságot, valójában a lelkünk amputálására készíti elő a műtőt – hangsúlyozta. Lelkünk Isten kezében van, de azért adott szabad akaratot, hogy cselekedeteinkkel magunk határozzunk sorsunk felől, rajtunk is múlik, milyen élet vár a 21. században gyermekeinkre és unokáinkra – mondta Kövér László.

Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere arról szólt, hogy a szoborállítás a trianoni békediktátum századik évfordulóján azt üzeni az utókornak, a magyarság isteni védelem alatt áll, „mindig is voltak és ezután is lesznek köztünk olyanok, akik megnövelik bennünk őseink hitét, becsületét, szellemi és lelki erőit, akik csapások idején nem engedik, hogy letargiába zuhanjunk, s egész lényükkel azon lesznek, az élet szentsége győzedelmeskedjen minden baj felett”.

Kéki Zoltán, Kaposvár volt címzetes főjegyzője azt közölte: a szobor a Csíksomlyói Búcsújárók kezdeményezésére állami, önkormányzati és egyházi támogatásnak, továbbá magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek adományainak köszönhetően készülhetett el.

(Borítókép: Márton Áron impozáns szobra Párkányi Raab Péter alkotása MTI/Varga György)