„Legyen mindenki szívében karácsony!”

Nagycsaládként ünnepelt a Bethlen Gábor Kollégium közössége Nagyenyeden

óvoda, előadás
A Bethlen Gábor Kollégium nagycsoportos óvodásai megörvendeztették szüleiket, nagyszüleiket egy meghitt karácsonyi műsorral
Advent az év legszebb időszaka az ősi alma materben, amikor egymást követik az ünnepi műsorok, ajándékosztások és mindenféle meglepetések. Kicsitől-nagyig mindenki ráhangolódik ilyenkor az ünnepre. Feldíszítik és a bejárathoz elhelyezik a karácsonyfát, a folyosókon ízléses kompozíciók utalnak az ünnepre, az osztálytermekben pedig előszeretettel használják a kézműves díszeket.

Az iskola falai közé belépve, mintha más, lecsendesültebb világba csöppennénk: nem szól hangos – sem karácsonyi, sem profán – zene, nem csilingel minden sarokban egy-egy torzképű  játékmikulás, nem villognak giccses dekorációk és ami a legfontosabb: a gyerekek és oktatóik is nyugodtabbak, mosolygósabbak, jobban figyelnek egymásra.

A kollégiumbeli karácsonyvárásról az iskola lelkészével, Demeter Szabolcs Istvánnal beszélgettünk. Elsőként a legnagyobb rendezvény, a karácsonyi „nagykoncert” részleteiről faggattuk a lelkipásztort, amelyre december 20-án került sor a díszteremben, és amelyet a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkársága is támogatásban részesített.

„A karácsonyi koncert mai formáját ezelőtt három évvel kapta, amikor pályázatból sikerült rengeteg hangszert megvásárolni és az ifjúsági zenekar megfelelően gyakorolhatott. A zenekar vezetője Szilágyi Róbert informatikatanár, akinek saját szerzeménye – amelyet a testvérével, Lóránddal együtt írt régebb, még a Gyertyaláng idejében – is bekerült a repertoárba. A műsor egyébként nagyon szép, közismert keresztény ifjúsági dalokat tartalmazott. A zenekar célja, hogy az iskolai istentiszteleteinket fiatalos zenével töltsük ki, hogy a keresztény ifjúsági zenét a fiatalok tudatába elhintsük, ismerjék meg ezt a műfajt is. A fiatalok nagyon szívesen próbálnak hetente, a karácsonyi koncert pedig erőfeszítéseik megkoronázását jelenti. Köszönet a kilencedik osztályoknak, a kollégium kórusának, valamint Szilágyi Róbert, Lőrincz Ildikó, Szabó Emília, Lázár Emőke, Gudor Noémi, Matias Edwin, Szabó Zsombor tanároknak, Tóth Bence  és Tóth-Bóna Boglárka Luca  Petőfi-programos ösztöndíjasoknak a gyönyörű műsorért” – mondta az iskolalelkész.

Az ifjúsági zenekar minden ünnepi istentiszteleten fellép, például a reformáció ünnepén, március 15-én, húsvétkor egy-egy osztály külön produkciójába is beszáll. A zenekar tagjai: Gábor Zsolt, Kerekes Dávid, Fülöp Hanna, Sólyom Anita, Bilibok-Antal Patricia, Antal Emília, Varró Bence András, Balogh Péter, és ezúttal közreműködött Matias Edwin biológiatanár. Az idei adventi programsorozat is az általuk megszervezett összejövetellel kezdődött: a kollégium diáktanácsa, cserkészei, az IKE-sek, a színjátszó csoport tagjai és a néptáncosok ünnepi hangolót tartottak közösen. Éneklés, áhítat, társasjáték, teázgatás mellett bemutatták egymás tevékenységeit is. 

varosnapokHirdetés

A diákéletben a mikulásjárás is beletartozik már az adventi ünnepkörbe és kiváló alkalom egymás megörvendeztetésére, ezt ki is aknázzák a kollégiumban.

Elsőként a bölcsőde és óvoda gyerekeit látogatta sorra a piros ruhás Mikulás, a nagycsoportosok pedig a Rákóczi Szövetség ajándékát is megkapták.

A kisgyerekek határtalan öröme, vidámsága mindenki lelkét meleg szeretettel és hálával árasztotta el. A kollégium tízedikes tanítóképzős osztály diákjai mesejátékkal örvendeztették meg a bölcsis, óvodás és elemis gyermekeket, felkészítő tanáraik Bartha Melinda és Szőcs Rebeka voltak.

A negyedikes diákok műsora (Fotó: Bethlen Kollégium/Facebook)

Különösen jó hangulatban telik a bentlakásos diákok számára megrendezett mikulásozás, amikor nagyon körültekintően kell hogy megtudakolják, mit szeretnének kapni a meglepettek, ami természetesen fokozza a készülődés izgalmát. 

Nemcsak az osztálytársak, hanem a tanári kar tagjai és az iskola munkatársai is titkos ajándékkal lepik meg ilyentájt egymást, és mindig kijelölnek egy időpontot, amikor kibontják a csomagokat, és tea vagy kávé mellett kellemesen elbeszélgetnek. Az idén különösen hangulatosra sikeredett a karácsonyi összejövetelük is, amelyet a város egyik előkelő vendéglőjében szervezte meg a Bethlen Gábor Alapítvány. A szeretetvendégség nem csupán a vacsora közös elfogyasztásából állt, hanem a pedagógusok közül többen, kisebb csoportokba tömörülve karácsonyi témájú, többnyire humoros-zenés jeleneteket adtak elő, Nagy Egon magyartanár pedig ismertette az ünnepkör szokásairól szóló megfigyeléseit.

A Bethlen Kollégiumban már évtizedes szokás, hogy le van osztva, melyik ünnepre melyik osztály készül. A karácsonyi műsort mindig a harmadikosok, az ötödikesek és a kilencedikesek szolgáltatják, így történt az idén is. A kilencedikesek fent említett előadásán kívül a harmadikos diákok karácsonyi műsorát is nagy tapssal jutalmazta a közönség. A műsort összeállította Szakács Ildikó tanítónő és Lőrincz Ildikó vallástanárnő, Demeter Szabolcs István és Szőcs Előd református lelkipásztorok.

Többéves hagyományt követve az ötödik osztályok diákjai és szülői közössége adventi kézműves foglalkozással hangolódott a karácsonyra, Az ünnep azé, aki várja címmel. Közös játék, éneklés, egymás megajándékozása és adventi asztaldísz készítése gazdagította az együttlétet. Idén Fodor Brigitta és Tályai Irén Stefánia osztályfőnököknek besegítettek Lázár Emőke, Gudor Noémi, Matias Edwin és Szabó Zsombor tanár kollégák.

A legkisebbek sem maradtak ki természetesen az ünnepvárásból. „A Bethlen Gábor Kollégium nagycsoportos óvodásai megörvendeztették szüleiket, nagyszüleiket egy meghitt karácsonyi műsorral. Verssel, dallal, tánccal örvendtek a városunkba beköszönő ünnepnek, a szeretet ünnepének, Jézus születésének.  A műsor üzenete: csak szeretet, hála, megbékélés legyen mindenki szívében. Örvendjünk a Messiás születésének, aki megbékélést, örömöt, boldogságot és szeretetet hirdet a világnak.” – vallották Szakács Mária és Köble Hajnal Emese óvónők.

Az utolsó előtti tanítási napon, csütörtökön a tizenegyedikes tanítóképzősök és a délutáni oktatásban résztvevő kisdiákok megkántálták a tanáriban a pedagógusokat és az adminisztratív személyzetet.

Az ajándékosztásnak is különös szerepet tulajdonítanak a kollégiumban. A teljes diákság ebben az évben is részt vett abban a Kárpát-medencei-szintű gyűjtésben, amelynek célja egy-egy előre kijelölt magyar iskola megsegítése – nem kevesebb, mint 8900 lejt sikerült összegyűjteniük. Az enyedi diákok jól érzékelik, mit jelent az így megtakarított sok kis összeg, hiszen ennek a programnak köszönhetően sikerült felszerelni korszerűen a kollégium tankonyháját. Az elemi osztályosok bekapcsolódnak az úgynevezett cipősdoboz-akcióba és az adományokat a város szociálisan hátrányos vagy idős személyeihez juttatják el. Ötödiktől kezdve, a diákok, osztályfőnökeikkel együtt, a kollégium nyugalmazott alkalmazottait látogatják meg, fogadták vendégségbe vagy éppen a technika vívmányain keresztül juttatták el jókívánságaikat. 

Látogatóban a nyugdíjas alkalmazottaknál (Fotó: Bethlen Kollégium/Facebook)

A kollégium diáksága a falakon kívül is igyekszik kivinni a különleges adventi hangulatot. A Szabó Zsombor vezette kórus minden évben, így idén is részt vett a városi Mikulásváró rendezvényen, a nagycsoportos óvodások pedig a hópelyhek táncával örvendeztették meg ugyanazt a közönséget. A harmadik osztályosok és az ifjúsági zenekar fellépett azokon a szombatokon, amikor a római katolikus templom előtti kisparkban szombatoként meggyújtottak egy-egy adventi gyertyát. Továbbmenően, advent harmadik vasárnapján a kilencedik tanítóképzős osztály a felenyedi református templomban lépett fel, az istentiszteletet követően. Nem utolsósorban a Bethlen Kollégiumban odafigyelnek a vidéki szórványtelepülésekre is, és minden évben, Bartha Melinda tanárnő vezetésével, ellátogatnak egy faluba, ahova a képzősök ünnepi műsort és Mikulás-ajándékot visznek, idén Búzásbocsárdra jutottak el.

A kollégiumban zajló ünnepre való készülődés fontosságát Szőcs Ildikó igazgató a következő gondolattal foglalta össze a Szabadság számára: „Mi nagycsaládként és a családokkal együtt ünnepelünk. Családként, mert az ajándékosztás mellett szeretettel odafigyelünk egymásra, hiszen csak így lehet közösséget építeni, gyökerek nélkül ezek a gesztusok nem érnek semmit. Az előadásainkra mindig nagyon sok szülő, nagyszülő eljön, így nemcsak önmagunkban, hanem a családokkal együtt várjuk Jézus születését.”