Közgyűlést tartott az Erdélyi Református Egyházkerület: Kolumbán Vilmost választották püspökhelyettesnek

Közgyűlést tartott az Erdélyi Református Egyházkerület: Kolumbán Vilmost választották püspökhelyettesnek
Éves közgyűlést tartott július 1-én az Erdélyi Református Egyházkerület, amelyen a püspöki és missziói jelentéseket hallgatta meg a testület, valamint püspökhelyettest, világi főjegyzőt és műszaki előadót választott – tájékoztatott a református.ro.

A testület püspökhelyettesnek dr. Kolumbán Vilmos József teológiai rektort választotta, a presbiteri főjegyzői tisztséget Veress Zsombor gyógyszerész, küküllői egyházmegyei főgondnok, az egyházkerületi műszaki előadói tisztséget pedig Zakariás Attila sepsiszentgyörgyi építész töltheti be a jövőben.

Kolumbán Vilmos a Szabadság kérdésére elmondta: pontosan még nem sikerült átbeszélni az egyházkerület püspökével a feladatokat, de maga a tisztség a püspök helyettesítését jelenti akár eseti, akár állandó megbízásról legyen szó. A frissen megválasztott püspökhelyettes elmondta: vannak olyan munkakörök, amelyeket hagyományosan a főjegyző szokott betölteni, mint például a diakóniai munka, a nyugdíjintézet felügyelete, az egyházi oktatás stb. Az új tisztség viszont nem teszi lehetővé a teológiai rektori feladatok ellátását is, ezért várhatóan új személyt neveznek ki majd intézmény élére – mondta kérdésünkre Kolumbán Vilmos.

A reformatus.ro tudósítása szerint Kató Béla püspök sajnálatát fejezte ki, hogy számos jelét látni a megfáradásnak és közönyösségnek a gyülekezetek életében. Többek között arról is beszámolt, hogy az elmúlt évben a rendszerváltás óta legkisebb számban jelentkeztek fiatalok a teológiára. A jelenség mögött az húzódhat, hogy nem vonzó az ifjak számára a lelkészi pálya, mert sok esetben torz Krisztus-képet, konfliktusokat, önzést látnak az egyházban.

Kató Béla az anyanyelvi református oktatás fontosságát is hangsúlyozta. Mára 5400 gyermek tanul a református egyház által irányított óvodákban és iskolákban, s idén év végére befejeződik az óvoda-bölcsődeépítő program. Szimbolikusnak nevezte, hogy a közgyűlés keretében helyezik el Marosvásárhelyen egy elemi iskola alapkövét, ahogyan 1908-ban a református kollégium alapkövét is elhelyezték. Két hét múlva várható a bánffyhunyadi magyar gimnázium alapkövének letétele is, amelynek hosszas huzavona után elkezdhetik az építését.

A felújítások, építkezések rendkívül megnehezedett körülmények között folytatódnak a háború és gazdasági válság miatt előállt anyaghiány és drágulások következtében – hívta fel a figyelmet a püspök. Most az intézmények fenntartása az igazi kihívás, hiszen az infláció és az energiaválság olyan terheket ró az elkövetkezendő időben a gyülekezetekre és a gyülekezeti tagokra, amelyre nehéz felkészülni. Kató Béla arra kérte a jelenlevőket, fordítsanak különös figyelmet a gyülekezetekben élő idős emberekre, hiszen sokan fognak élelem vagy fűtés nélkül maradni.

Az egyházkerület a 90-es évek óta a legnagyobb gyűjtését rendezte a kárpátaljaiak megsegítésére. Közel egymillió lejt gyűlt össze, amelyet fokozatosan hasznosítanak a diakóniai ügyosztály szervezésében a kárpátaljai testvérek kérései és igényei szerint – idézte a reformatus.ro az egyházfőt.

A népszámlálásról szólva, Kató Béla hangsúlyozta: „ha nem veszünk benne részt, akkor gyengítjük a közösséget, de magunk is vesztesek leszünk. Nagyon fontos a népszámlálás, hiszen a világ és a környezetünk is csak a számok tükrében ítél meg, s a jövőbeli támogatások is ezektől függenek.”

A püspök arról is beszélt, hogy a nagy templomépítések és -javítások lassan befejeződnek, a projektek körülbelül 97 százalékában az elszámolások is megtörténtek.

Szegedi László missziói jelentéséből kiderült: újra lélekszámapadás történt az egyházkerületben, 2021 végén 267 779 reformátust számláltak. A gyülekezetekben 3908 személlyel többet temettek, mint ahányat kereszteltek (2797), valamint 649-en külföldre távoztak. Továbbra is jellemző a szórványok, kisebb falvak és kisvárosok elnéptelenedése, de nehézséget jelent nagyvárosokba beköltözők megtalálása is. A járvány utáni lazításoknak köszönhetően jelentősen megnőtt a házasságkötések száma, és bár az elmúlt két évet a templomlátogatók számbeli csökkenése jellemezte, a belmissziós munka eredményeként sokan visszataláltak a templomokba.

A belmissziós szövetségek sorában a nőszövetség 2021-ben 6601 tagot számlált, lendületével és hitével csodákat is művelt. A Presbiteri Szövetség is újrarendezte sorait, létszáma 2021-ben 7941. Az IKE és a cserkészmozgalom tevékenységét lassította legkevésbé a világjárvány, de a gyülekezeti diakónia és a Diakónia Keresztyén Alapítvány is fejlesztette tevékenységét. A gyülekezetekben a vallásóra köteles gyermekek létszáma 16 468, amelyből csak 5 031 (30,55 százalék) jár el az alkalmakra. A konfirmációkötelesek összlétszáma 2 492, amelyből 2 198 (88,20 százalék) konfirmált. A gyülekezetek jövője pedig attól függ, mennyire veszik komolyan a vallásoktatást és katekizációt – hangsúlyozta Szegedi László a reformatus.ro szerint.

További napirendi pontként a közgyűlés hozzájárult a Kolozsvári Református Egyházmegyében található válaszúti és kolozsborsai egyházközség társulásához, amelyhez hozzátartozik Kolozsgyula és Bádok gyülekezete is.

Borítókép:

Fotó: Kiss Gábor, reformatus.ro