Könyv készült Kolozsról, a fehér arany falujáról

Könyv készült Kolozsról, a fehér arany falujáról
Bíró Ernő és Kondrát Tibor álmodtak egy nagyot, és megírták, illetve hiteles fényképekkel illusztrálták szülőfalujuk, Kolozs múltját és jelenét. A könyvben kitérnek a település, a sóbánya, a fürdő történetére, illetve a fürdőzési szokásokra is, de sok érdekességet megtudhat a szanatóriumról, a középületekről, a népviseletről, a kolozsi Anna-bálról, a lakók mindennapi életéről stb. Az Exit Kiadónál megjelent, kisebb falumonográfiának is beillő mű szerkesztői az újságíró-történész házaspár: Papp Annamária, lapunk munkatársa és Benkő Levente, a Művelődés folyóirat főszerkesztője volt. A könyvbemutatót október 2-án, vasárnap délután tartották a kolozsi református templomban. A nagyszámú közönség látható izgalommal várta, illetve követte végig az eseményt. A jó hangulatot csak tovább fokozta a Tokos zenekar előadása.

„Ősi vágy szólal meg a 90. zsoltárban. Mózes maradandó gyümölcsöt kér, ami nyomot hagy utánunk, Isten dicsőségét hirdeti, és bizonyítja, hogy Isten népe vagyunk, nem éltünk hiába ezen a földön.  Legyen az Isten jókedve ezen a könyvön, tegye maradandóvá a könyvben levő értéket. Maradjon utánunk nyom, ami Istent dicsőíti” – hangoztatta Sikó Piroska kolozsi református lelkész a könyvbemutatón, aki házigazdaként a helyi római katolikus és unitárius egyház nevében is köszöntötte a jelenlévőket.  

Ezt követően Szilágyi Szabolcs, az esemény moderátora Grezsa Csaba, frissen kinevezett kolozsvári magyar főkonzulnak adta át a szót, aki mindenekelőtt örömét fejezte ki azért, hogy zsúfolásig megtelt a református templom a könyv születésének megünneplésére.

„Ha megismerjük önmagunkat, akkor ki tudjuk alakítani a nézeteinket, s megteremtjük a világhoz és önmagunkhoz való viszonyítási pontokat. Az a munka, amit a szerzőpáros elvégzett pont arról szól: határozzuk meg önmagunkat, mondjuk el, hogy ki az, aki Kolozson a 21. században magyarnak vallja magát.  Milyennek látja a világot és önmagát? Az önmeghatározás fontos aspektusa az alkotói vágy, a tenni akarás, ami a szerzőpárost jellemezte. Ennek a gyümölcse ez a könyv, amely az emlékek megőrzése által biztosítja a folytonosságot, s azt üzeni: Kolozson érdemes magyarnak lenni, magyarként megmaradni.  Minden alkotás, amely az önismeretünkhöz vezet, meghatározza az identitásunkat, s a megmaradásunkat segíti” – fogalmazott Grezsa Csaba.

Nagy Péter, az Exit Kiadó igazgatója kiemelte, hogy hinni kell a munkában, amit vállalsz.  Ugyanakkor példaértékűnek nevezte Kondrát Tibornak és Bíró Ernőnek a közösségért vállalt önzetlen munkáját.  „A köszöneten kívül semmi sem jár nekik, de az, hogy itt vagyunk, a legtöbb, ami jár nekik” – mondta a kolozsvári kiadó vezetője.

Zsúfolásig megtelt a kolozsi református templom

Benkő Levente történész-újságíró felelevenítette azt, amikor néhány évvel ezelőtt Kondrát Tibor megkereste őt egy fényképanyaggal, amelyből kiállítás jött létre a kolozsi falunap alkalmával. Ennek továbbgondolásából született meg a fényképgyűjtemény könyv formában való közkinccsé tétele, s kapcsolódott be a munkába Bíró Ernő, aki ugyan végzettsége szerint informatikus, de nyugodtan nevezhető helytörténésznek, hiszen szülőfalujával kapcsolatosan „mindent is” tud. A szerkesztő kiemelte, hogy a könyv elsősorban ismeretterjesztő céllal készült, kiemelve, a kiadvány színvonalas műszaki szerkesztését, amely Könczey Elemér és Nagy Andrea Kinga munkáját dicséri.

„Tudományos igénnyel megírt munka, amelyben minden információ megalapozott: levéltári források, korabeli lapok, emlékek alapján alaposan dokumentált kötetről van szó. Szerzői két, egymástól teljesen különböző egyéniségűek, ám a munka során egyik sem létezhetett a másik nélkül. Tökéletesen kiegészítették egymást: Kondrát Tibor képeihez kellett Bíró Ernő szövege, Ernő szövegeihez pedig kellettek a Tibi fotói. Egy dolog közös bennük, éspedig a szülőfalujuk iránti szeretet, a szülőfalujukhoz való őszinte ragaszkodás, jóllehet egyikük sem él jelenleg Kolozson. Ennek a gyümölcse ez a kötet” – értékelte Papp Annamária újságíró-történész, a kötet egyik szerkesztője.

Kondrát Tibor átadja édesapjának a könyvet

Hajós Mária tanítónő a kolozsiak nevében köszönte meg a könyvet, amely szerinte mindenki szívét örömmel tölti el, majd Hajós Csenge fuvolajátékát hallgathatták meg a jelenlévők.

Végezetül a moderátor a két szerzőt faggatta: Bíró Ernő elmondta, hogy több száz oldalas anyagot gyűjtött össze eddig a település történetével kapcsolatban. Rengeteg kutatási lehetőség van még, az egyik ilyen a levéltár. Elkezdte ezeknek a feldolgozását, főleg a kortörténetet nézte ki, és igyekezett megtalálni azokat a gondolatokat, amelyeket az édesanyjától hallott, mint szellemi örökség.  A monográfia nem az ő műfaja, de a jövőben szeretne egy arcképcsarnokot létrehozni a falunak – beszélt a terveiről Bíró Ernő.

„Három-négy évvel ezelőtt vetődött fel bennem egy fényképkiállítás ötlete, amit a Kolozsi Magyar Napokon sikerült megvalósítani.  Utána jött az a merész álmom, hogy a képekből próbáljunk meg könyvet készíteni. Sok fénykép gyűlt össze Kolozsról, most is folyamatosan érkeznek a képek – magyarázta Kondrát Tibor, köszönetet mondva mindenkinek, így a nyolcvanadik születésnapját ünneplő édesapjának, Kondrát Józsefnek, valamint fiának, Kristófnak, akik sokat segítették őt ebben a munkában.

Fotók: Debreczeni Tamás