Kapcsolattartás

Kapcsolattartás
Nyár idején sokan útra kelünk. Az idén a többség talán a hazai tájakat kutatja fel. Erdély-szerte érezhető, hogy ha nem is a külföldiek, de a belföldi turisták szép számban érkeznek. Manapság nagy figyelmet fordítunk a kommunikációra, a kapcsolattartásra, amelyről azért is beszélünk sokat, mert hiánycikknek számít. Ez egyaránt fontos a kereskedelemben, a családban, de az egyházak számára is, amelyek rendszerint arra panaszkodnak, hogy fogy a híveik száma. Nincsenek könnyű helyzetben történelmi egyházaink, mert olyan korban élünk, amelyben nem a befele fordulás, a lelki értékekre való figyelés és gyarapodás a fontos. Éppen ezért az egyházaknak még nagyobb erőfeszítést kellene tenniük azért, hogy ne csak a már jól ismert híveikkel tartsák a kapcsolatot. Vannak dicséretes kezdeményezések az online térben, amikor egy-egy plébánia vagy egyházközség az internetes felületen is törekszik arra, hogy tartsa a kapcsolatot az emberekkel.

Tavaly a járvány miatt az online térben közvetített istentiszteletek képezték ennek a kapcsolattartásnak az egyik fő formáját, amely mára visszaKapcsolattartás BORBÉLY TAMÁS szorulóban van, hiszen az egyházak érthető módon nem akarják elkényelmesíteni a gyülekezeti tagokat. Továbbra is a találkozás a templom falai között, a liturgián vagy az istentiszteleten való személyes részvétel marad a hit megélésének központi formája, erről nem szabad lemondani, így érthető, hogy sok helyen beszüntették vagy gyérítették az istentisztelet-közvetítéseket. Lehet otthon imádkozni, tévében követni a misét, jó cselekedeteket tenni, de az igazi hívő számára semmi nem helyettesítheti a vasárnapi istentiszteleten való részvételt – vallják az egyházak.

Márpedig, ha a vasárnapi istentiszteleten való részvétel ennyire fontos, akkor elvárnám, hogy nagyobb erőfeszítést tegyenek a miserend, az istentiszteletek és egyéb találkozások programjának népszerűsítéséért. Személyes tapasztalatom az, hogy ha elutazunk szabadságra, szinte lehetetlen egy másik településen tájékozódni arról, hogy ott mikor vannak az istentiszteletek. Hangsúlyoznom kell, tisztelet a kivételnek, hiszen vannak jó példák, de ma már egyetlen egyházközségnek sem hiányozhat a saját honlapjáról és Facebook-oldaláról – ha van ilyen – ez az alapvető információ. Főleg katolikus és református téren próbáltam tájékozódni, és feltűnt, hogy a püspökségek honlapjai sem nyújtanak ebben a tekintetben eligazítást, ami viszont csak minimális szervezőmunkát igényelne, ugyanis ha már papjaink neve és egyházközségeink címe megtalálható egy központi adatbázisban, mekkora erőfeszítésbe kerülhet kiírni mindegyik egyházközséghez az istentiszteletek kezdési időpontját. Hát nem sokba.

Ez az apró intézkedés minden bizonnyal nem fogja radikálisan megváltoztatni a templomlátogatási szokásokat, nem fog hirtelen megnőni a hívek száma, de megteremti a lehetőséget arra, hogy ebben a rendkívül mobilis világban az Isten szavára vágyó utazók könnyedén tudomást szerezzenek arról, mikor vehetnek részt istentiszteleten a hozzájuk legközelebbi templomban. Sosem tudhatjuk, hogy éppen ki tér be Isten hajlékába és azt sem, hogy kiben mikor és milyen kapukat nyit meg Isten. Ahhoz, hogy ennek a lehetőségét elősegítsük, meg kell teremteni a találkozás lehető legideálisabb feltételeit. Az egyházaink számára ez egészen biztosan kis lépés lenne, de az Istenkereső ember számára annál nagyobb lehet.

promedtudo2Hirdetés