Jogszolgálat - Egy pofon is bűncselekménynek minősülhet?

A Jogaink Egyesület szeretne olyan útmutatást, eligazítást adni az olvasónak, amely segítséget nyújthat különböző jogi problémákban. Az egyesülethez naponta érkeznek kérdések különböző témákban, amelyekre igyekeznek minél hamarabb válaszolni. Az elmúlt időszakban számos kérdést fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, milyen jogi következményei lehetnek az ütlegelésnek, illetve a testi sértésnek. A továbbiakban e témakörben próbálunk eligazítással szolgálni.

Ütlegelés kapcsán sokszor azt hihetjük, hogy a másik félnek súlyosan meg kell sérülnie ahhoz, hogy jogilag felelőssé válhassunk. Nem is gondolnánk arra, hogy már egyetlen erősebb ütés is komoly következményekkel járhat. Mind az elkövetőnek, mind a sértettnek fontos azonban tudni, hogy milyen feltételek mellett valósulhat meg a testi épség megsértésének olyan formája, amely már bűncselekménynek minősülhet. Nagyon sokan gondolhatják ugyanis tévesen, hogy egy-két ütésnek, pofonnak semmilyen következménye nem lehet, ezért bátrabban jutnak el a tettlegességig, a sértett pedig ugyancsak tévedésből hiheti, hogy néhány ütést biztosan sehol nem vesznek komolyan, ezért elmulaszthatja, hogy feljelentést tegyen a bántalmazó ellen. 

A büntető törvénykönyv (Btk.) azonban úgy fogalmaz, hogy aki ütlegelést vagy bármely más olyan erőszakos cselekményt követ el, amely fizikai szenvedést okoz, három hónaptól két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Más szóval tehát, bármilyen erőszakos cselekmény – legyen az egy erős pofon, kézzel vagy lábbal való ütlegelés –,  amely fájdalmat okoz, bűncselekménynek minősül és a bántalmazott személy feljelentést tehet. Fontos, hogy a sértett visszavonhatja a feljelentést, így az elkövető elkerülheti a büntetést.

Amennyiben az erőszakos cselekmény olyan sérülést okoz, amely akár csak egy napra is orvosi ellátásra szorul, de nem többre, mint kilencven nap, akkor a bűncselekmény súlyosabb formájáról beszélünk, amely hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Fontos tisztázni azt is, hogy az orvosi ellátás időtartamát nem a kórházi beutalási vagy betegszabadságon eltöltött napok határozzák meg; ezt a törvényszéki orvos állapítja meg olyan szempontok alapján, mint például a sérülés súlyossága, a gyógyuláshoz szükséges idő, a sértett kora és gyógyulási lehetőségei.

Amennyiben az ütlegelés családtagok között történik, akkor családon belüli erőszak bűncselekménye valósul meg.

Erőszakos cselekményeknél az is előfordulhat, hogy a szükséges orvosi ellátás időtartama meghaladja a kilencven napot. Ebben az esetben már testi sértésről beszélünk.

A testi sértés az ütlegelés vagy más erőszakos cselekmény olyan súlyosabb formája, amelyről akkor beszélünk, ha az erőszakos tettel fogyatékosságot, súlyos és maradandó esztétikai kárt, a terhesség megszakítását, a sértett életének veszélyeztetését vagy olyan sérülést okozott, amelynek gyógyulása több mint kilencven napos orvosi ellátást igényel. A bűncselekmény két évtől hét évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A fogyatékosságnál kiemelendő, hogy olyan maradandó sérülésről van szó, amely természetes vagy sebészi úton nem helyrehozható. Ilyen lehet például a hallás, látás, ízlelés, szaglás teljes vagy részleges vesztesége, egy szerv elvesztése vagy működésének leállása.  A fogyatékosságnak lehetnek pszichikai maradványai is, mint például a fej tájékán elszenvedett ütések következtében kialakult epilepszia.

Az esztétikai kár fő kritériuma az, hogy az így szerzett sérülés maradandó elváltozásokat okozzon. Főleg az arcon történt deformációk a jellemzőek erre az esetre, ugyanis a tett súlyossága nem egyforma az arcot érintő sérülésnél, vagy a testrész olyan területén, amely általában el van takarva. 

A terhesség elvesztésénél fontos tényező, hogy az elkövető tudjon a terhesség létezéséről. Fontos, hogy a bántalmazónak csak a testi sértés állhatott szándékában, és nem a terhesség megszakítása, amely az elkövető gondatlanságának lett az eredménye. Abban az esetben ugyanis, ha csak az utóbbi az elkövető szándéka, akkor már nem testi sértésről beszélünk, hanem a terhesség szándékos megszakításának a bűncselekménye valósul meg.

A sértett életének veszélyeztetése esetében olyan cselekményről van szó, amely egyértelműen veszélybe sodorja a sértett életét. Például a bántalmazó késsel támad a sértettre, amelynek karján éppen az ütőeret találja el, és az így okozott erős vérzés veszélybe sodorhatja az áldozat életét. Azt, hogy az élet veszélyeztetése milyen mértékben valósult meg, törvényszéki orvos fogja megállapítani. 

A testi sértés súlyosabb formájáról akkor beszélünk, ha azáltal az áldozat olyan sérüléseket szerzett, amelyek legkevesebb kilencvenegy napos orvosi ellátásra szorulnak, és amelyek a fogyatékosság vagy esztétikai kár szándékos okozása miatt történtek. Ebben az esetben a bűntett három évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A testi sértés esetében csak börtönbüntetésről beszélünk, pénzbüntetés kiszabása nem lehetséges.

Burca Mercédesz, jogász

 

Ha bármilyen jogi kérdése van, azt ingyen felteheti az egyesület oldalán, a jogaink.ro weboldalon.