Fiatal felfedezők klubja a brassais Mozaik

A mozaik szó elsődleges jelentését sokan ismerjük. Tudjuk, hogy apró színes üveg-, kő- vagy kavicsdarabokból összerakott kép falon vagy padlón. Ha iskolai környezetben említjük a szót sokan a Mozaik Kiadó kedvelt kiadványaira, tanulást segítő anyagaira gondolunk. Iskolánkban újabb jelentéssel bővült a szó fogalomköre, hisz egy olyan klubfoglalkozás is ezt a nevet kapta, amely a YEC kolozsvári szervezetének szerves része.

SZALLÓS-KIS MELINDA

A Young Explorer Club vagy a YEC egy nemzetközi oktatási program, amelyet a Kopernikusz Tudományos Központ koordinál a Lengyel-Amerikai Szabadság Alapítvány támogatásával. Világszerte közel ezer klub működik, amelyekben a középiskolások egyszerű és könnyen megtalálható anyagokkal kísérleteznek, mentorok irányításával, akik támogatják őket a tanulási folyamatban. 

A felfedeztető tanulás olyan tanulóközpontú módszer, amely életközeli problémák megoldására irányul a tanulók aktív részvételével. A mentorok segítségével a tanulók társaikkal együttműködve kísérleteznek, aktívan és kreatív módon foglalkoznak az adott témakör kérdéseivel. Ilyen műhelymunka a Brassais Mozaik is Kósa Mária és Hășmășan Judit mentorok irányításával.

A Fiatal Felfedező Klubban olyan kísérleteket végzünk tanórák után, amelyek a közvetlen tapasztalatok szerzését, illetve egy adott probléma értelmezését, megoldását segítik elő. A saját tapasztalatok nemcsak motiválnak, de a természettudományok absztrakt szintjét nehezen feldolgozó, a modellekkel lassan ismerkedő tanulók számára olyan kapaszkodót jelentenek, amelyek jól kiegészítik, gyakoroltatják, illetve elmélyítik a kötelező természetismeret tantárgy során elsajátított tartalmakat.

varosnapokHirdetés

Iskolánk névadója is híve volt a felfedeztető tanulásnak, bár akkor még nem nevezték így. Hitte, hogy a tanulás természetes folyamat, hogy a tanuló alkotó, alakító; a tanár ösztönző, irányító. Híres Brassainak az a kijelentése, amelyet a tudomány és az oktatás kapcsán így fogalmazott meg: „nekem csak egy tudományom van: a módszertan elméletben és gyakorlatban”. Hűen ehhez a hagyatékhoz is, de napjaink kihívásainak is eleget téve, reméljük, hogy hosszú és gyümölcsöző kapcsolat alakul ki a Qub Education Oktatási Kutatóközpont és iskolánk diákjai között.

A mozaik szó átvitt értelemben sokféle részből álló dolgot jelent, amelynek részei lazán illeszthetők össze. Ilyen sokszínűség jellemzi a mi foglalkozásainkat is, amelyekről hisszük, hogy apró kövecskéi mégis színesítik a YEC-t, iskolánkat, egymást és önmagunkat.