Boldogasszony főünnepi búcsúk

A Piarista templomban augusztus 15-én 11 órakor magyar nyelven mutatnak be ünnepi búcsús szentmisét

Boldogasszony főünnepi búcsúk

Augusztus 15-én Nagybol­dog­asszony, a Szent Szűz mennybe felvételének és egyben Magyarország, a magyar nemzet Mária oltalmába ajánlásának főünnepe.

A főünnep vigíliájának estéjén, augusztus 14-én, a Kálvária zöldövezetében álló kolozsmonostori bencés apátsági templomban a hívő közösség 5 órától a rózsafüzér elimádkozásával, fél 6-tól Miklós Noémi zeneművész orognakoncertjével, majd 6 órától búcsús szentmisével köszönti égi édesanyánkat, nemzetünk pártfogóját – tájékoztatott Kádár István esperes-plébános. A legszentebb áldozat főcelebránsa Kovács Sándor Kolozs-dobokai főesperes, igét hirdet Korom Imre tanár, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József egyházközség plébánosa. 

A kolozsvári Egyetem/Universităţii utcai Piarista templomban augusztus 15-én, kedden reggel fél 10 órakor román, 11 órakor magyar nyelven mutat be ünnepi búcsús szentmisét Veres Stelian lelkész. Mindkét misén Bojtor Attila György, a Szent Mihály – plébánia segédlelkésze lesz az ünnepi szónok. Ez alkalommal kifejezzük hódolatunkat és hálánkat égi édesanyánk, magyar népünk nagyasszonya előtt. Annak ellenére, hogy a Kegyes Tanítórend templomát 293 esztendeje szentelték a Szentháromság imádására, mintegy második búcsúként ünnepeljük Nagyboldogasszony napját is, mert 1724. szeptember 9-től a főoltáron van elhelyezve a kolozsvári Könnyező Szűz híres kegyképe. Szeretettel és tisztelettel várjuk a néhai Piarista Főgimnázium és a Marianum Leánynevelő Intézet öregdiákjait, valamint az utódiskola tanárait és diákjait, minden Szűz Mária-tisztelőt.

A gyulafehérvári főegyházmegyében augusztus 15-én templombúcsút ünnepelnek többek között Hunyad megyében a dévai ferences kolostori templom, a vulkáni, a vajdahunyadi, Kolozs megyében a rettegi, a kapjoni, a désaknai, a sinfalvi, Fehér megyében a topánfalvi, a székelyföldvári, a marosújvári, Beszterce-Naszód megyében a mezőerkedi, továbbá a szatmári egyházmegyéhez tartozó, Szilágy megyei szilágysomlyói és zsibói római katolikus hívek.

Fodor György