Ballagás a JZSUK-ban – „Kutya nehéz iskola volt…”

Ballagás a JZSUK-ban – „Kutya nehéz iskola volt…”
Idén is Solymosi Zsolt iskolalelkész szívből jövő búcsúztatása adta meg az alaphangot a János Zsigmond Unitárius Kollégium ballagásán a belvárosi unitárius templomban.

Üdvözlő beszédében Popa Márta igazgató Móricz Zsigmondot idézve próbálta érzékeltetni, mit élhetnek át az iskolájuktól búcsúzó diákok: „Kutya nehéz iskola volt abban az időben a pataki Kollégium. Jó iskola volt, szép iskola volt, nagytekintélyű iskola volt, de nehéz iskola volt. Itt ugyanis a tanárok azt akarták, hogy a diák tudjon.” Valahogy így lehetnek a JZSUK maturandusai is, mondta, akiknek az iskolaévekkel járó kihívások mellett sajnos más nehézségekkel is szembe kellett nézniük: világjárvány, a szomszédban dúló háború jelentette bizonytalanság, most pedig a tanítás utolsó heteit beárnyékoló tanügyi sztrájk. A válságok azonban kétesélyes helyzetek, hangsúlyozta, hiszen mi dönthetünk arról, hogyan éljük meg ezeket. Lehet sápítozni, de az egészséges szemléletű ember reménységgel, öntudatosan, a kihívásokat vállalva keresi a kiutat ezekből, bizakodva igyekszik alkalmazkodni a változásokhoz. Az igazgatónő ehhez kívánt erőt és kitartást búcsúzó diákjainak.

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke felszólalásában a templom és az iskola összefonódásáról beszélt a JZSUK-ban tanulók mindennapjaiban. Ez is azt jelzi, emelte ki, hogy valami sokkal jelentősebb, Istenhez közelibb folyamatról van szó: nem csupán oktatásról, a tudás átadásáról, hanem lélekformálásról is. „Isten veletek, ajándékozzátok életeteket magasztos célokra!” – zárta beszédét az unitárius egyház főpásztora.

Furu Árpád idén nem csak szülőbizottsági elnöki minőségében, hanem „érintettként”, ballagó diák édesapjaként szólt az egybegyűltekhez.  A szülőtársak nevében megköszönte az iskola vezetőségének, a tanári karnak az elmúlt tizenkét évben kifejtett munkát. Személyes élményt, az 1987-es ballagás emlékét elevenítette fel, amikor tilos volt anyanyelven búcsúztatni a diákokat. Hogy a „magyar ballagásra” hogyan, milyen körülmények között kerülhetett mégis sor, az az akkori tanárok lélekjelenlétének, bátorságának, elhivatottság érzetének volt köszönhető, derült ki szavaiból. Bár azóta sok minden változott, a folyamatos „egyensúlyozás kényszere” úgy tűnik, örök, mondta. Beszédét azzal a gondolattal zárta: a tanárok által elhintett magok idővel igenis kikelnek, egy-egy gondolatban, gesztusban tovább élnek diákjaikban az iskolán túl is.

Az első osztályosok „hasznos tanácsai” következtek a ballagó diákok számára Selyem Hanna és Türkösy Gellért tolmácsolásában.

A tizenegyedikesek közül Gyurka Dóra kollégista diák búcsúztatta a maturandusokat.

A XII. humán osztály részéről Ambarus Egyed András, a közösség első tanulója mondott ünnepi beszédet (osztálynevelő: Albert Hajnalka közgazdaságtan szakos tanár). A reálosok nevében Lukács Anna Bíborka éltanuló szólt (osztálynevelő: Dénes Éva, magyar szakos tanár).

A zászlóátadást követően csendült fel a Péterffy Gyula kórus ajándékdala: az LGT közkedvelt száma, a Fiú. Szólót énekelt Bakó Zsolt, zongorán kísérte: Ördög Ödön karnagy. Gitáron Vida Ferenc, basszusgitáron Vida Domokos, dobon Tamás Tivadar Zsolt játszott.

A névsorolvasást a díjátadás követte. A tanügyi sztrájk miatt a diákok tanulmányi átlagának kiszámítására még nem került sor.

A János Zsigmond Unitárius Kollégium díjai:

János Zsigmond-díjat azok a diákok kapják, akik a humán- és társadalomtudományok területén országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményt értek el. Az idei díjazottak: Ambarus Egyed András (földrajz olimpián elért eredményeiért), Mezei Csaba, Lukács Anna Bíborka (vallás olimpián elért eredményeiért), Nagy Eszter, Tánczos Dorottya (magyar olimpián elért eredményeiért), Ferencz Péter, Győrfi Szabolcs, Horváth Andrea Tímea, Laping Dávid, Szabó Péter, Szekér Kinga (országos és nemzetközi közgazdaságtan versenyeken elért eredményeikért)

A Körmöczi János-díj azoknak a diákoknak jár, akik a reáltudományok területén kiváló eredményeket értek el. Díjazottak: Ferencz Péter (matematika olimpia országos illetve a fizika olimpia országos és  nemzetközi versenyeken elért eredményeiért), Furu Árpád (matematika olimpián elért eredményeiért), Juhász Ákos (matematika olimpia országos illetve a fizika olimpián, az országos és  nemzetközi versenyeken elért eredményeiért), Kovács Nóra Anna (mechatronika területen elért eredményeiért), Opris Júlia (informatika olimpián elért eredményeiért), Szabó Péter (matematika, kémia olimpián elért eredményeiért)

Kiválósági díj: Kovács Nóra Anna a mechatronika területén elért országos és nemzetközi szintű innovációs versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

Gál Kelemen-díjat a kollégium szellemiségének és értékeinek öntudatos ápolása, a közösségépítő munka és a ma iskolájához való hűség jeléül ítélik oda az erre érdemeseknek. Díjazottak: Baki Tímea, Gyerő Rebeka, Komoroczy Gréta, Mezei Csaba, Pápai Anita Lilla, Tánczos Dorottya, Furu Árpád, Lukács Anna Bíborka, Réthi Ágóta, Szabó Péter, Szekér Imola.

Péterffy Gyula-díj - a kórusban kifejtett áldozatos munka eredményeként a következő diákok kapták: Ambarus Egyed András, Baki Tímea, Jánosi Dücskő Antónia Martina, Kiss Hunor, Mezei Csaba, Puskás Eszter, Szász Csenge, Tánczos Dorottya, Tóth Kriszta Beatrix.

A Brassai Sámuel-díjat a 2015-2016-os tanévtől kezdődően olyan végzős diákok kapják, akik líceumi éveik során hangszeres zenészként vagy szólóénekesként járultak hozzá az iskolai rendezvények színvonalának emeléséhez. Díjazottak: Kiss Hunor, Mezei Karsa, Tóth Kriszta.

Leitner-dij: Nagy Eszter bentlakó tanuló részére az olvasás, a könyv szeretete iránt tanúsított érdeklődése elismeréséül.

Felvinczi György-díj: az iskolai színjátszás terén nyújtott hiteles és őszinte alakításért idén ebben a kitüntetésben Tánczos Dorottya részesült.

Sportdíjak: a díjban részesülnek azon diákok, akik a városi, megyei, országos vetélkedőkön kiváló eredményeket elérve képviselték az iskolát négy éven keresztül. Díjazottak: Ferencz Péter, Kovács NóraA nna, Lukács Anna Bíborka, Györfi Szabolcs, Réthi Ágota.

A kollégium diáktanácsának díját azok a diákok érdemlik ki, akik a legnehezebb időben életben tartották a diákok érdekképviseletét: Komoróczy Gréta, Szilágyi Tamás, Kálmán András, Szekér Kinga, Szekér Imola, Mezei Csaba, Pápai Anita, Ambarus Egyed András, Kiss Hunor.

A Magyar Unitárius Egyház díjai

Az unitárius egyház fődíjait az a két végzős diák kapja, akik a humán, illetve a reál tudományok terén kiváló eredményeket értek el és példás magaviselettel rendelkeznek. A Berde Áron-díjat idén Lukács Anna Bíborka, a Kelemen Lajos-díjat pedig Komoróczy Gréta érdemelte ki.

A Kolozs-Tordai Egyházkör díját Mezei Csaba kapta, aki nem csak hitéről tett tanúbizonyságot a négy esztendő ideje alatt, hanem erkölcsi, emberi tartásával példamutató értéket képviselt ezen időszakban.

Az Unitárius Nőszövetség díját Szász Csengének ítélték meg a csendes öntudatos kitartó munkája jutalmául.

Gondviselés-díj. A Gondviselés Segélyszervezet a Magyar Unitárius Egyház segélyszervezete, amely Erdélyben és Magyarországon különböző szakterületeken igyekszik segíteni a rászoruló személyeket és közösségeket. Az elmúlt években a János Zsigmond Unitárius Kollégiummal és a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközséggel karöltve sikeres adománygyűjtéseket szervezett, amelyek kivitelezésében a mostani ballagók közül Szabó Péter kiemelkedő mértékben vett részt.

Különdíjak

Almási Ildikó-díj - a család által alapított díjjal azt a kiváló szorgalmú és tudású diákot díjazzák, aki a biológia tudományterületén jeleskedett. Idei díjazott: Fekete Anna Etelka.  

Az Erdélyi Műszaki Társaság díját Juhász Ákos kapta, aki fizikából a legmagasabb szinten bizonyította tudását megyei, országos és nemzetközi versenyeken,

A Szabadság napilap díját Pápai Anita Lillának adtuk át, aki négy esztendőn keresztül kiváló írásaival örömet szerzett olvasóinak.

Az RMPSZ díját Kovács Kriszta kapta, aki négy esztendőn keresztül csendesen mosolyogva utat mutatott társainak és szem elött tartotta, hogy a közösségépítésben van a jövő.

Az Országépítő-díjat Vekov Károly emlékére a család ajánlja fel annak a diáknak, aki az elfeledett múlt, a történelem szeretetét és a nemzeti öntudat ápolását tanúsította a négy év során. A díjban Ambarus Egyed András részesült

A Kolozs Megyei Magyar Diáktanács díját Komoróczy Gréta és Pápai Anita Lilla kapta.

Fotók: FACEBOOK/JZSUK