Elballagtak az Apáczai-líceum maturandusai

Elballagtak az Apáczai-líceum maturandusai
Három osztály, azaz nyolcvanhat apáczais maturandus ballagott el csütörtökön az Alsóvárosi Református Egyházközség templomából. A köszöntő-, illetve búcsúbeszédek, szavalatok, ének után kiosztották a különdíjakat, majd a maturandusok átadták az iskolazászlót a tizenegyedikes tanulótársaiknak.

– Legyetek szabad emberek, és szeretetben szolgáljátok egymást. Az egymásra figyelés is szolgálat. Istennel, Krisztus által lesz erőtök minden nap küzdeni. Legyenek álmaitok, de ne tapossatok el senkit. Legyetek hatalmasok az alázatban és a segítségnyújtásban. Igyekezzetek másokat szolgálni, egymást megbecsülni, Isten vezetésével továbbmenni – biztatta a maturandusokat Papp Hunor iskolalelkész, aki igehirdetésében Pál apostolt idézte.

– Emlékezzetek az iskolás évekre, legyen vidám és sikeres életetek – búcsúzott a végzősöktől Lukács Benjámin előkészítő osztályos kisdiák, majd Domokos Etelka előkészítő osztályos tanuló szavalt. Szekeres Alpár Ferenc 11-es diák búcsúbeszédében arra összpontosított, az emlékek mindig velünk maradnak. Szavalt Szilágyi Gabriella Erzsébet, énekelt Zágoni Hanna és Dénes Péter tizenegyedikes diák.

– Ti vagytok az a generáció, akinek a líceumi évek alatt több válsággal kellett szembenéznie, és ezalatt felnőnie. Ebből valamennyien azt tanulhattátok, hogy közösségi összefogás nélkül nem tudunk létezni. Álljatok ki mindig értékeinkért, céljainkért. Gondolkozzatok el, hogyan tudjátok felhasználni tudásotokat, tapasztalatitokat, hogy hatással legyetek a világra – mondta Fugel Edina RMDSZ-es városi tanácsos.

A 12. A (humán) osztály nevében Balázs Hanna Imola és Horváth Krisztina búcsúzott. Beszédük alapgondolata az volt, hogy bár a járvány miatt sok mindenből kimaradtak, erre nem veszteségként tekintenek. Ugyanakkor hálásak a szép emlékekért, az irántuk tanúsított törődésért. Énekelt Albert Kinga és Szakács-Korom Kriszta Blanka.

– Mi adunk értéket ennek az eseménynek. Egyediek és megismételhetetlenek vagyunk – búcsúzott a 12. B (reál) osztály maturandusai nevében Szakács Apor Tamás, szavalt Márton Dóra Eszter.

A 12. C (közgazdasági) osztály részéről Fazakas-Kis-Ferkő Anita mondott búcsúbeszédet, amely rávilágított a gondtalan diákévek megszűnésére, egymás ösztönzésére és egymás szeretetére. Szavalt Simon Emőke.

– A világjárványt ti esélyként éltétek meg. Utána terveztetek és alkottatok mindent, ami az iskolai életet jelenti. Ez a közösség képes volt több, szívből jövő tervet megvalósítani. Kívánom, hogy életetek során találjátok meg a legmegfelelőbb hivatást és társat. Maradjon meg a lelkesedésetek, a közösen végzett munka öröme – búcsúztatta a nyolcvanhat maturandust Vörös Alpár, az Apáczai-líceum igazgatója.

A különdíjak kiosztása során a Szabadság napilap által felajánlott díjat Szakács-Korom Kriszta Blanka 12. A osztályos tanuló kapta kiváló tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, pontosságáért, igazságosságáért és kreativitásáért. A díjazott az angol olimpia iskolai és megyei szakaszainak állandó résztvevője volt, amelynek során tavaly országos dicséretben részesült és idén, végzősként is második díjas lett a marosvásárhelyi XVI. Országos Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny keretében az Infinity angol nyelvi vetélkedőn. Idén ő volt az egyedüli, aki C2-es szintű angol nyelvvizsgát pályázott meg, és sikerül is letennie. Mindemellett a kolozsvári Francia Intézet által meghirdetett fotó- és képverspályázaton is részt vett, román versíró pályázatokra is benevezett, tavaly pedig a Fireflies csapatát képviselte a focșani-i Spiru Haret Kollégium által hirdetett Boovie versenyen. Írásai a líceum lapjában, a Világnégyzetben is megjelentek.
Ezután következett az iskolazászló átadása. A ballagó diákok közül Czirják Szidónia, Strasszer Andrea, Kádár Nándor és Nemes Dávid adta át az iskolazászlót a tizenegyedikes Batiz Aletta Dorottyának, Hanecz Dávidnak, Péterffi Tamásnak és Székely Amáliának. A ballagás a Himnusz eléneklésével zárult.

Az Apáczai-líceum idei díjazottjai:

Aranyoklevél – Balázs Hanna Imola  XII. A  osztályos tanulónak  sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki, az osztály és az iskola rendezvényein mindig lehetett számítani szervezőkészségére, lelkesítő hozzáállására, kreativitására. Az Apáczai vegyeskarának és a Világnégyzet szerkesztőségének lelkes tagja kilencedik óta. Az Implom József helyesírási verseny országos és nemzetközi szakaszán is képviselte az iskolát. Legkiemelkedőbb eredményeit a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen érte el, melyen ötödikes korától 4 első díjat szerzett. Továbbá az Apáczai Csere János magyar nyelv és magyar kultúra nemzetközi tantárgyversenyen háromszor lett első helyezett. Állandó résztvevője volt az Aranka György nyelv- és beszédművelő versenyeknek, az Édes anyanyelvünk versenyforma többszöri első díjasa, illetve Kazinczy-éremben is részesült 2021-ben. Sikeresen szerepelt dolgozataival a TUDOK-on, 2023-ban pedig az OTDK irodalomelméleti tagozatán mutatta be A fanfiction, avagy a digitális korszak meséi című munkáját. Ebből egy tanulmányt is írt. Ugyanakkor angol és francia nyelvvizsga diplomával rendelkezik. Tavaly a focșani Spiru Haret kollégium meghirdette Boovie versenyre is benevezett, melyen a Fireflies csapatával eljutott az utolsó megmérettetésig. Nem utolsó sorban, csapatban háromszor is részt vett a FÖCIK - Kárpát-medencei Földrajz-és Földtudományi Versenyen szép eredménnyel.

Ezüstoklevél – Gorbai Zsófia XII. A  osztályos tanulónak, aki kiváló tanulmányi eredményei mellett igazi nyelvészként nemcsak az angol, hanem a francia felső szintű nyelvvizsgadiploma boldog tulajdonosa. Az iskolát képviselte mind az Implom József helyesírási versenyen, mind az Aranka György nyelv- és beszédművelő verseny Versben bujdosó versenyformájában is. A Diáktanács elnökeként ötleteivel és igényes szervezésével felpezsdítette a diákság hétköznapjait a nehéz járványhelyzet után.

Bronzoklevél – Ács Ágota XII. A osztályos tanulónak, aki  kimagasló tanulmányi eredménnyel végezte a négy évet – mindemellett angol, illetve francia nyelvvizsga diplomát tud felmutatni. Szorgalmának,  kitartásának, pontosságának és szervezői készségének köszönhetően az iskola és az osztályközösség tagjai mindig számíthattak rá. Az angol olimpia iskolai és megyei szakaszainak állandó résztvevője, az iskolánk történelem katedrája által szervezett március 15-i megemlékezés tavalyi projektjének alapembere és tagja annak a csapatnak, amely részt vett a FÖCIK - Kárpát-medencei Földrajz-és Földtudományi Versenyen szép eredménnyel. Ugyanakkor, a tavaly a focșani Spiru Haret kollégium meghirdette Boovie versenyre is benevezett, melyen a Fireflies csapatával eljutott az utolsó megmérettetésig.

Székely Ferenc-díj – Horváth Krisztina XII. A osztályos tanulónak, aki  kiváló tanulmányi eredményei mellett sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki. Az osztály és az iskola rendezvényein mindig számítani lehetett szervezőkészségére, beszédkészségére és kiállására. Mind az Apáczai Diáktanács, mind a KMDT lelkes tagja, és a diákok jogainak szószólója. Az Aranka György nyelv- és beszédművelő versenyen, Édes anyanyelvünk kategóriában szép eredményeket ért el, melynek köszönhetően részt vett a Kárpát-medencei döntőn Sátoraljaújhelyen, ahol Kazinczy emlékéremmel jutalmazták. Ugyanakkor, angol nyelvvizsga diplomával dicsekedhet és a tavaly a focșani Spiru Haret kollégium meghirdette Boovie versenyen a Fireflies csapatával eljutott az utolsó megmérettetésig. Nem utolsó sorban, csapatban háromszor is részt vett a FÖCIK - Kárpát-medencei Földrajz-és Földtudományi Versenyen szép eredménnyel.

Boér Margit-díj – Bartha Gergely XII. B osztályos tanulónak, aki kiváló tanulmányi eredményei mellett minden évben díjazott volt a Zrinyi Ilona matematikaversenyen, részt vett a magyar nyelvű matematika tantárgyverseny helyi szakaszán, valamint két alkalommal is tovább jutott a matematika olimpia megyei szakaszára. Társával együtt díjazott volt a 2021-es TUDEK konferencián és különdíjat kapott a TUDOK Országos szakaszon. Több évben is részt vett az Irány az űr! Kárpát-medencei Űrkutatási versenyen, melyen szép eredményt ért el.

Jancsó Noémi-emlékdíj – Balázs Hanna Imola XII. A osztályos tanulónak,  aki sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki, az osztály és az iskola rendezvényein mindig számítani lehetett szervezőkészségére, lelkesítő hozzáállására, kreativitására, az Apáczai-líceum vegyeskarának és a Világnégyzet szerkesztőségének lelkes tagja kilencedik óta. Az Implom József helyesírási verseny országos és nemzetközi szakaszán is képviselte az iskolát. Legkiemelkedőbb eredményeit a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen érte el, melyen ötödikes korától 4 első díjat szerzett. Továbbá az Apáczai Csere János magyar nyelv és magyar kultúra nemzetközi tantárgyversenyen háromszor lett első helyezett. Állandó résztvevője volt az Aranka György nyelv- és beszédművelő versenynek, az Édes anyanyelvünk versenyforma többszöri első díjasa, illetve Kazinczy-éremben részesült 2021-ben. Dolgozataival sikeresen vett részt a TUDOK-on is, 2023-ban pedig az OTDK irodalomelméleti tagozatán mutatta be A fanfiction, avagy a digitális korszak meséi című munkáját. Ebből egy tanulmányt is írt. Ugyanakkor, angol és francia nyelvvizsga diplomával dicsekedhet és a tavaly a focșani Spiru Haret kollégium meghirdette Boovie versenyre is benevezett, ahol a Fireflies csapatával eljutott az utolsó megmérettetésig. Nem utolsó sorban, csapatban háromszor is részt vett a FÖCIK - Kárpát-medencei Földrajz-és Földtudományi Versenyen szép eredménnyel.

Daday Lóránd-díj  – Harasztosi Tímea Kinga XII. A osztályos tanulónak, aki   kiváló tanulmányi eredményei és az elért C1-es szintű angol nyelvvizsgája mellett díjazottunk többször sikeresen szerepelt román nyelvű versenyeken. Így például a szebeni Radu Stanca nemzetközi versenyen második díjban részesült az irodalomkritika szekcióban, illetve az idei XIII. Lucian Blaga megyei versenyen első díjas lett, ahol román anyanyelvű diákokkal együtt versenyzett.

Killyéni Gyöngyi-díj – Serbán Orsolya Ilona XII. A osztályos tanulónak sokoldalú közösségi tevékenységéért,  szervezőkészségéért, lelkesítő és derűs hozzáállásáért, kreativitásáért. Tagja volt az Apáczai vegyeskarnak, a Diáktanácsnak és a női kézilabdacsapatnak is. Tanulmányi eredményei is jelesek. A tavaly a focșani Spiru Haret kollégium meghirdette Boovie versenyen a Fireflies csapatával eljutott az utolsó megmérettetésig; és Márton Dóra Eszter XII. B osztályos tanulónak a „hangosítás mestereként” sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki az osztály és az iskola rendezvényein, mindig számítani lehetett rá. Nemcsak szervezőkészségéről híres, hanem az informatikai versenyeken is igen kiemelkedő eredményeket ért el. A Neumann János Tehetségkutató Programtermék verseny nemzetközi szakaszán idén III. díjas lett, minden évben továbbjutott a Nemes Tihamér verseny megyei szakaszán, valamint a Bebras programozó versenyen.

Pro Art-díj – Váradi Kámea XII. A osztályos tanulónak  kimagasló képzőművészeti tevékenységéért. Rajzait  kiállították, munkáit többször díjazták. Ugyanakkor tehetségét nemcsak képzőművészeti téren gyümölcsöztette, hiszen különdíjban is részesült a szebeni Radu Stanca román irodalom és kreatív írás országos versenyén, illetve alkotása a verseny emlékfüzetét is díszítette. Mindemellett egyik munkája az iskolaudvar falán is megtekinthető.

Kóréh Barna-díj – Jancsik Endre XII. C osztályos tanulónak, aki iskolánk legeredményesebb sportolója. Többszörösen díjazott a Killyéni Péter atlétika emlékversenyen, 1000 m síkfutásban, illetve tájfutásban többszörös egyéni, csapat és váltóversenyek érmese, az országos válogatott tagja, balkán bajnok, illetve a 2021-2022 és 2022-2023 tanévben az iskolai tájfutó kör edzőjeként fontos szerepe volt ennek a sportágnak a megismertetésében és népszerűsítésében.

Az Életfa Családsegítő Egyesület díja – Debreczeni Gabriella Júlia XII. B osztályos tanulónak, aki sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki az osztály és az iskola rendezvényein, példamutató magatartásával és kiemelkedő tanulmányi eredményeivel kimagaslott társai közül.

Az Apáczai Baráti Társaság díja  – Nemes Kriszta Noella XII. A osztályos tanulónak, aki nyelvtudásáról, kreativitásáról, közösségi- és kutató munkájáról is bizonyságot tett. A tavalyi Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája (TUDEK) – országos szakaszán első díjban, a XXI. Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) – kárpát-medencei szakaszán pedig második díjban részesült művészettörténeti témájú dolgozatával, amelyet osztálytársával, Demeter Annával mutatott be. A KMDT-ben folytatott tevékenysége mellett, immár második alkalommal szerepelt a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete által meghirdetett esszépályázaton, itt idén első helyezést ért el. Nem utolsó sorban, a focșani Spiru Haret kollégium meghirdette Boovie versenyre is benevezett, ahol a Fireflies csapatával eljutott az utolsó megmérettetésig, és Szallos-Kis Flóra XII. B osztályos tanulónak, aki az Unikornis – nyelvi olimpia megyei szakaszán csapattársaival együtt I. díjas volt, így továbbjutva az országos szakaszra, ott II. helyezést értek el. A Nemes Tihamér informatika versenyen a megyei szakaszra jutott tovább. A Zrinyi Ilona Matematikaversenyen minden évben dicséretes lett. A képzőművészeti tehetségét is megcsillogtatta, ugyanis III. díjas lett az Apáczai-líceum által meghirdetett Kolozsvári utcaművészet rajzpályázaton, és Simon Emőke XII. C osztályos tanulónak, aki az osztályközösségben szervezőkészségével tűnt ki. Az osztály által szervezett események, mint a Mikulás-járás, Gólyabál, vállalatavató lebonyolításában aktívan részt vett mint ötletgazda, bemondó vagy szereplő. Ugyanakkor az osztály adminisztratív- és pénzügyeit is lelkiismeretesen lebonyolította.

A Kolozs megyei RMDSZ-díja  – Gorbai Zsófia XII. A osztályos tanulónak, aki kiváló tanulmányi eredményei mellett igazi nyelvészként nemcsak az angol, hanem a francia felső szintű nyelvvizsga diploma boldog tulajdonosa. Iskolánkat mind az Implom József helyesírási, mind az Aranka György nyelv- és beszédművelő versenyeken, a Versben bujdosó versenyformában képviselte. A Diáktanács elnökeként ötleteivel és igényes szervezésével felpezsdítette a diákságot a nehéz járványhelyzet után, és Horváth Krisztina XII. A osztályos tanulónak.

Országépítő díj – Albert Kinga XII. A osztályos tanulónak, aki kiváló tanulmányi eredményei mellett  jó szervezőkészséggel, kiváló diplomáciai érzékkel vált megbecsülté. Részt vett marosvásárhelyi Garabonciás országos szavalóversenyen, ahol harmadik díjat nyert, a FrenchMania dalversenyen, román-magyar versfordítói versenyen vagy éppen a focșani Spiru Haret kollégium meghirdette Boovie versenyen, ahol a Fireflies csapatát képviselte.

A Kolozs Megyei RMPSZ díja – Mikó Henrietta XII. B osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért, a közösségért kifejtett munkájáért.  Az osztályközösségben szervezőkészségével és szerénységével tűnt ki. Az informatika, a természettudományok és a francia nyelv iránt végig kimagasló érdeklődést tanúsított, a Tudományos Diákkörök Erdélyi konferenciáján díjazott, az Információ és kommunikáció olimpia megyei szakaszán I. díjas, az országos szakaszon dicséretes volt. Franciából B2-es, angolból C1-es szintű nyelvvizsga diplomát szerzett. 

Az Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság díja – Szakács Apor Tamás XII. B osztályos tanulónak, aki az informatika és fizika  iránt végig kimagasló érdeklődést, elkötelezettséget tanúsított. Négyszeres díjazott a Tudományos Diákkörök Erdélyi és Országos konferenciáján, I, illetve III. díjas két különböző dolgozattal a Regionális Környezetvédelmi diákkonferencián. Az Információ és kommunikáció olimpia megyei szakaszán II. helyezett volt, a Bolyai Farkas Multidiszciplináris tantárgyverseny fizika szekciójában országos dicséretben részesült.

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díja – Ács Ágota XII. A osztályos tanulónak a humán tantárgyak, illetve a történelem iránt rendkívül érdeklődő diák. Kimagasló tanulmányi eredménnyel végezte a négy évet - angol, illetve francia nyelvvizsga diplomát tud felmutatni. Szorgalmának,  kitartásának, pontosságának és szervezői készségének köszönhetően az iskola és az osztályközösség tagjai mindig számíthattak rá. Az angol olimpia iskolai és megyei szakaszainak állandó résztvevője, az iskolánk történelem katedrája által szervezett március 15-i megemlékezés tavalyi projektjének alapembere és tagja annak a csapatnak, amely részt vett a FÖCIK - Kárpát-medencei Földrajz-és Földtudományi Versenyen – szép eredménnyel.

A közgazdasági katedra díja – Czirják Szidónia Rebeka, Balogh Denissza, Ianosi Csilla XII. C osztályos tanulóknak a közgazdaságtudomány iránti érdeklődésükért, a líceumi évek alatti lelkes hozzáállásukért, valamint kimagasló szakmai ismereteikért.

A gyakorlóvállalatban kifejtett tevékenységükért Best Employee díj – Balogh Denissza, Boncz Krisztina, Cziriák Szidónia Rebeka, Fazakas Anita, Fülöp Loránd, Halász Hunor, Halmágyi Eszter, Horváth Ferenc, Jánosi Csilla, Juhos Júlia Noémi, Kovács Tamara, László Hanna, Pischler Erik, Simon Emőke XII. C osztályos tanulóknak.

Az utolsó osztálynevelői órán a gyakorlóvállalat tevékenységének támogatásáért díjazták a következő diákokat: Antal Tímea, Egry Tímea, Halmi Zsanett, Jakab Benedek, Kalló Dániel és Lőrincz Ákos tanulót.

A Kolozsvári Magyar Diáktanács (KMDT) díja – Albert Kinga, Demeter Anna Sára, Gorbai Zsófia, Halász Hunor, Horváth Krisztina, Kötő Nóra, Lup Alpár Gábor, Nemes Noella Kriszta, Szántó Sára tanulóknak.

Az Apáczai Diáktanács díjai – Demeter Anna-Sára, Gorbai Zsófia, Halász Hunor, Horváth Krisztina, Kötő Nóra, Lup Alpár Gábor, Nemes Noella Kriszta, Szántó Sára, Ács Ágota, Balázs Hanna Imola (XII. A) Báthory Beatrix (XII. B) tanulóknak. A Winmentor oklevelet húsz diák kapta meg sikeres vizsgája nyomán. Ők okleveleiket az utolsó osztálynevelői órán vették át. A következő diákok vizsgáztak 10-essel: Cziriák Szidónia Rebeka és Juhos Júlia Noémi.

Az informatika szakvizsgán huszonhaton vizsgáztak sikeresen, közülük a következő tizenkét diák 10-es átlagot ért el: Bartha Gergely, Debreczeni Gabriella Julia, Harasztosi Csaba Árpád, Kun Márk-Roland, Márton Dóra Eszter, Mikó Henrietta, Simon Andrea Linda,  Szakács Apor Tamás, Szallós Kis Flóra, Székely László Tamás, Székely-Benczédi Botond,  Varga-Mihai Adrienn. 

Sport-díjban részesültek azok a tanulók, akik a négy év folyamán nagyon jó eredményeket értek el csapat, illetve egyéni sportágakban.
XII. A: Kolcsár Tamás – a röplabdacsapat tagja; Kovács Zoltán – a labdarúgó,  röplabda- és kézilabdacsapat tagja; Serbán Orsolya Ilona – a női kézilabdacsapat tagja;
XII. B: Bartha Gergely – a labdarúgócsapat tagja; Buzogány Apor Botond – a labdarúgó- és kézilabdacsapat kapusa; Kádár Nándor– a labdarúgócsapat tagja; Kun Péter András – a labdarúgócsapat tagja; Nemes Dávid – a kosárlabdacsapat kapitánya; Rostás Hunor – a labdarúgócsapat tagja; Simon Andrea Linda – a röplabdacsapat tagja;
XII. C: Fazakas-Kis-Ferkó Anita – a röplabdacsapat tagja; Olah Loránd János – súlylökő; Pischler Erik Ádám – a labdarúgócsapat tagja.

A ballagásról készült fotóriportunk ide kattintva tekinthető meg.