50 év, 50 nap, 50 lapszám

Az ötvenedik lapszámot veszi kezébe a tisztelt olvasó. A Református Híradó a Szabadság napilap mellékleteként mint hét kolozsvári református egyházközség ünnepi értesítője nehezen indult 13 évvel ezelőtt. Az elmúlt több mint egy évtizedben sikerült tudósítani a kolozsvári reformátusok életéről és a református oktatásban részesülőkről. A tanulás időszaka volt ez az írott kolozsvári egyházi sajtó szervezői számára. A hályogkovács-bátorságot profi kezek tanították, irányították a lapszerkesztés szakmájában: a Szabadságtól „kölcsönkapott” szerkesztőnk kezdetektől áldozatos munkával és türelemmel őrködött a híradó felett. A mellékletet fenntartók pedig minden helyzetben kiálltak a folytatás mellett. Remélem, így lesz a következőkben is.

Megjelent a Szabadság napilap mellékletében, a Református Híradó 2024. pünkösdi számában.

Az ötvenedik napig jutottunk el az előző, húsvéti lapszám óta. Mindarra, amit 50 napja leírtam, csak a Szentlélek lehet a megoldás. Kérnünk kell, hogy az Úr adja számunkra. „Ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle” (Lk 11,13b). Ez pünkösd ünnepének, az ötvenedik napnak a lényege. A Szentlélek kitöltetésében foglaltatik össze minden. A Szentlélek az igazság, a szeretet és a remény lelke. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Kérjük Istenünktől ezen az ünnepen az Ő Lelkét.

Az ötvenedik életévbe lépve eljön az idő, amikor végig kell gondolni a további vállalásokat. Élmény volt új kommunikációs utakat keresni, írásra fogni a beszédre csiszolt lelkipásztorokat, nógatni az írások elkészültét, a 21. századba vezetni a publicisztika területén is az egyházat. Ezalatt személyesen is fejlődni, folyamatosan tanulni, adott esetben felzárkózni.

Jelenlegi meglátásom szerint az egyházi lapszervezésben, -szerkesztésben is nemzedékváltásra van szükség, hogy friss erővel lehessen közszemlére bocsátani a református egyház munkáját, életét, hitét. 13 év után a következő lapszámtól kezdődően remélhetőleg más(ok) veszi(k) át a szerkesztést, ha a résztvevő kolozsvári református egyházközségek továbbra is fontosnak tartják az írott egyházi sajtó missziós eszközének a használatát.