Szombaton adják át az EMKE-díjakat, közzétették az idei díjazottak névsorát

15 órakor kezdődik az EMKE-díjak átadása a díj névadójának abc-rendjében FOTÓ: ROHONYI D IVÁN
Nyilvánosságra hozták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) idei díjazottainak névsorát: április 13-án, szombat délután 15 órakor tartják az EMKE-díjak ünnepélyes átadását a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (Bocskai/Avram Iancu tér 13. szám), ugyanitt délelőtt 11 órától rendezi meg éves közgyűlését az egyesület – derül ki közleményükből.

A rendezvény programtervezete szerint 11 órakor megnyitóbeszédek, köszöntésekkel kezdődik a közgyűlés; 11.30 órakor Szilágyi Dóra, az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnöke tart előadást; 12.10 órakor az EMKE elnökségének éves beszámolóját (tevékenységi, pénzügyi és felügyelő bizottsági) és az EMKISZ éves beszámolóját hallgathatják meg a résztvevők. A javaslatokat, hozzászólásokat követően pedig az EMKE elnökségi tisztújítással zárul a déli program. A közgyűlésen közreműködnek Incze Lilla tanárnő diákjai: Orbán Sarolt hegedűn, és Sógor Dénes zongorán. 

15 órakor kezdődik az EMKE-díjak átadása a díj névadójának abc-rendjében. Közreműködik a Guttman Mihály Pedagóguskórus Bedő Ágnes karnagy vezetésével

EMKE-díjak 2024 

Gr. Bánffy Miklós-díj Nagy Pál részére a székelyudvarhelyi színház felemelkedéséért és a civil szférában betöltött áldozatos munkájáért. Laudál: Czvikker Katalin 

Bányai János-díj – Mohay Tamás részére a csíksomlyói kegyhely és búcsújárás múltjának és jelenének kutatása területén végzett kiemelkedő munkásságáért. Laudál: Tánczos Vilmos 

Janovics Jenő-díj Moldovai Katalin filmrendező részére kiemelkedő rövidfilmes munkásságáért, valamint társadalmi kérdésekre érzékenyen reflektáló, közoktatást előtérbe helyező nagyjátékfilmjéért, az Elfogy a levegő c. filmért. Laudál: Farkas Boglárka 

Kallós Zoltán-díj Kelemen László részére az erdélyi hagyományos népzene- és néptánckultúra kutatása, művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett több mint négy évtizedes, kiemelkedő tevékenységéért. Laudál: Jávorszky Béla 

Kovács György-díj Lung László Zsolt részére kiemelkedően igényes szerepformálásaiért – Kovács György-díjat adományoz. Laudál: Barabás Árpád

Könczei Ádám-díj Könczei Csilla részére az erdélyi interkulturalitás következetes művelése érdekében kifejtett munkásságáért. Laudál: Szabó Árpád Töhötöm 

Monoki István-díj Kovács Bányai Réka részére tudományos munkásságáért, közvetítő és népszerűsítő, valamint sokoldalú könyvtárosi munkájának elismeréseként. Laudál: Lázok Klára 

Nagy István-díj – Fülöp Judit részére az erdélyi magyar kórusirodalom népszerűsítéséért, a kórusmozgalom terén kifejtett több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért és kiváló szervezői tevékenységéért. Laudál: Makkai Gyöngyvér 

Poór Lili-díj Tóth Tünde részére kiemelkedő színészi, oktatói és rendezői munkásságáért. Laudál: Novák Eszter 

Spectator-díj Oláh-Gál Elvira részére sokoldalú, magas szakmai igénnyel és alázattal végzett, gazdag rádiós és írott sajtós értékteremtő és -megőrző munkásságáért. Laudál: Sarány István

Szentgyörgyi István-díj Tamás Csilla részére – a műkedvelő versmondás népszerűsítéséért, a fiatalok ezirányú aktivizálásáért, ifjúsági közművelődési tevékenységéért, igényes versszínházi előadásaiért. Laudál: Bogdán Zsolt  

Szolnay Sándor-díj Forró Ágnes képzőművésznek,  művészetterapeutának – érzékeny összhangot mutató képzőművészeti alkotásaiért, valamint a  művészetterápia területén végzett munkásságáért. Laudál: László Noémi 

Életműdíjak 

Boros Zoltán zeneszerző, filmrendező,  televíziós szerkesztő részére a ’70-es évek magyar nyelvű televíziós adásának megmaradásra  ösztönző, az összetartozás érzését erősítő hely- és kultúrtörténeti műsoraiért, a Román Televízió  magyar nyelvű adásának 1990-es újraindításáért. 

Farkas Ibolya színművésznő részére az  erdélyi magyar színművészet hírének itthoni és külföldi öregbítéséért, színésznemzedékek  oktatásáért, 65 éves színművészi pályafutása elismeréseként.

Gergely Erzsébet tanár, műemlékvédő  részére a Házsongárdi temető magyar síremlékeinek megőrzésében, felújításában és műemlékké  nyilvánításában végzett pótolhatatlan munkássága elismeréseként. 

Kulcsár Gabriella részére zenésznemzedékek oktatásáért, zenei publicisztikai írásaiért, amelyekkel az értő zenehallgatás élményét eljuttatta a széles közönséghez, a zenei közművelődés terén végzett maradandó munkásságáért. 

László Bakk Anikó zene- és táncpedagógus  részére az ifjú nemzedékek zenei neveléséért, az Amaryllis együttes megalapításáért, a Mátyás  Napok szervezéséért, a reneszánsz és barokk zenei és táncéletet bemutató publicisztikájáért. 

dr. Matekovits György fogorvosprofesszor részére szakírói és egészségnevelői tevékenységén túl a bánsági szórványközösségek érdekében a közművelődés szervezéséért, a temesvári szabadegyetem működtetése terén kiemelkedő érdemeiért. 

Kiváló közművelői oklevelek 

Huszti Orbán Sarolta törzskapitánynak, a marosszéki Történelmi Vitézi Rend képviseletében és tagjaival együtt nemzeti ünnepségeinken és megemlékezéseinken való rendszeres részvétele iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke) 

–  Batizán Attila református lelkésznek, lelkészigazgatóként Gecse Dániel szellemisége őrzőjének, a közösség megtartása és a fiatalság megmaradása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)

Haller Béla tanárnak, az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány irányítása során kifejtett közművelődési és identitásmegőrző tevékenysége iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke) 

Szilágyi Tibor egyetemi tanárnak, az erdélyi magyar orvosképzés rendíthetetlen képviselőjének, az orvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő EME keretében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke) 

–  Birtalan Beáta Erzsébetnek fáradhatatlan művelődés- és kulturális szervezői  munkásságáért, a Szilágybagosi Amatőr Színjátszó Társulat, a Dörömbölő Néptánccsoport,  valamint a Kavalkád női énekcsoport megalapítójaként és vezetőjeként végzett tevékenysége,  mindenkori tettrekészsége elismeréseképpen. (Széman Rózsa, EMKE Szilágysomlyó és környéke  elnöke) 

Oláh Gabriella Nagyvárad székesegyházi kántornak, fáradhatatlan kulturális szervezőnek,  egyházmegyei kórustalálkozók, Ave Maria-koncertek, zenei táborok szervezőjnek, a székesegyház kis és Szent Cecília Gyermekkórusa létrehozójának és irányítójának. (Fleisz János – Nagyvárad, a Partium régió alelnöke) 

Hochbauer Gyula tanárnak, helytörténésznek, szerkesztőnek, Négyfalu. A barcasági honismeret  történetének kutatásáért, ismertetéséért. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke) 

Lózer Csaba László a HÍD Egyesület alelnökének, megfeszített, kitartó és önzetlen  munkájának, és a közművelődési műsorok támogatásának elismeréséül. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)

Bartha Melinda tanárnőnek, a közösségi életben kifejtett önzetlen, minőségi és kitartó  munkájának köszönetéül. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke) 

Ferenczi István vajdahunyadi RMDSZ-elnöknek, a közösség fejlődése érdekében tett,  önzetlen és megfeszített munkájáért és támogatásáért, a helyi Corvin Savaria Magyar Ház  felújításáért, működtetéséért. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)