Nagyenyeden a Bethlen-kollégiumban találkoztak a Bibliát jól ismerő diákok

A nagyenyedi ősi alma mater adott otthont 2024. február 23. és 24. között az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Kollégiumok XXIII. Bibliaismereti Vetélkedőjének. A rendezvény az Erdélyi Református Egyházkerület és a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával valósult meg.

A szervezők örömmel tapasztalták, hogy napjaink egyre laikusabbá váló  társadalmában is vannak olyan diákok, akik számára a Szentírás üzenettel bír és érdemesnek tartják alaposabban elmélyedni benne. A vetélkedőjelige egy közismert idézet volt János evangéliuma 1.1-ből: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” 

A vetélkedő ünnepi megnyitójára a kollégium Apafi-termében került sor, ahol az egybegyűlteket Szőcs Ildikó igazgató üdvözölte: „Csodálatos dolog, hogy idén nálunk, a kollégiumban találkozhatunk és erősíthetjük egymásban az együvé tartozás érzését. Egymás hite által épülve cselekvő tanítványokká válhatunk mindannyian és megerősödhetünk, hogy a világban több lesz a szeretet, az egymásrafigyelés a cselekedetek révén” – hangsúlyozta az igazgatónő.

A kezdő áhitatot Demeter Szabolcs István, a nagyenyedi kollégium iskolalelkésze tartotta, aki János evangéliuma alapján a találkozásról reflektált. Fellépett a kollégium ifjúsági zenekara, Szilágyi Róbert informatikatanár vezetésével. 

A sajátosan kellemes hangulatban zajló megmérettetésen a legnevesebb  erdélyi magyar oktatási intézményeket láthattuk viszont. Jelen volt a Szatmárnémeti Református Gimnázium, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium (Székelyudvarhely), a Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Marosvásárhely), a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium (Nagyvárad), az Apáczai Csere János Elméleti Líceum (Kolozsvár), a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium (Kézdivásárhely), a Marosvásárhelyi Református Kollégium, a Kolozsvári Református Kollégium, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium és természetesen a házigazda Bethlen Gábor Kollégium. Mindenik tanintézményt négy diák és az iskolalelkész képviselte. 

A kétnapos programot a szervezők igyekeztek tartalmassá tenni. Pénteken zeneesttel és társasjátékokkal igyekeztek szórakoztatni a diákokat, szombaton meglátogatták a kollégium híres természetrajzi múzeumát valamint az iskolatörténeti múzeumot. Néhány diáklány bemutatta a kollégiumot és ízelítőt nyújtott annak gazdag, négy évszázados történetéről.

A verseny szombaton zajlott, a próbatételnek volt egy elméleti és egy gyakorlati része. A feladott tananyag ezúttal János evangéliuma volt. Az idén is szoros küzdelem folyt a helyezésekért. A bíráló bizottság tagjai Gáll Sándor EREK-kancellár, Nagy Tibor Sándor EREK tanügyi tanácsos, Kató Szabolcs, a Protestáns Teológiai Intézet tanára és Szűcs Éva KREK-tanügyi tanácsos voltak. 

Az eredményhirdetésre és a díjkiosztásra szombat délelőtt került sor a kollégium dísztermében, ünnepélyes istentisztelet keretében. Ez alkalommal Gáll Sándor egyházkerületi kancellár, tanügyi előadótanácsos tolmácsolta Isten üzenetét a záró áhitatban, és ismét fellépett a kollégium ifjúsági zenekara.

A versenyeredmények a következők voltak: első díjban a Szatmárnémeti Református Gimnázium, második díjban a székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, harmadik díjban a marosvásárhelyi  Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapata részesült. Dicséret illette a nagyváradi Loránttffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjait, a kreativitás-díjat a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium, a különdíjat pedig a  Kolozsvári Református Kollégium tanulóinak osztották ki.