Kolozs megyében is csökkent a magyarság számaránya

Kolozs megyében is csökkent a magyarság számaránya
A tavalyi népszámlálás pénteken közzétett eredményei alapján Kolozs megye összlakossága 679141 fő, ebből 78455 (11,5 százalék) vallotta magát magyar nemzetiségűnek. 2011-ben 691106 lakosa volt a megyének, a magyarok száma 103591 (15,9 százalék). A megyében 46 közigazgatási egységben van 5 százaléknál több magyar, 24 községben és egy városban éri el a magyarok aránya a 15 százalékot, 18 községben és egy városban több mint húsz százalék a magukat magyar nemzetiségűnek vallók számaránya.

Antal Gézát, az RMDSZ Kolozs megyei szervezet ügyvezető elnökét arról kérdeztük: „első látásra” hol módosultak kedvezőtlenül a Kolozs megyei adatok a 2011-es arányokhoz viszonyítva és ez milyen további feladatokat ró a megyei szervezetre?

 „Ahogyan azt a népszámlálást megelőzően is sokszor hangsúlyoztuk, ezek az adatok nagyban befolyásolják a mindennapjainkat a következő tíz évben. A jelenlegi számok tükrében fogjuk megszervezni a feladatainkat, ezeket adatokat ismerve tűzzük ki a céljaink egy részét” – mondta.  

Felhívta ugyanakkor a figyelmet: Kolozs megyében több mint kilencven ezer ember nem nyilatkozott a nemzetiségéről vagy az adatbázisokból átemelt személyként került nyilvántartásba.

„Felmerül a kérdés, hogy azok között, akik nem nyilatkoztak nemzetiségükről, a magyar emberek a teljes lakosságnak megfelelő arányukban vannak-e jelen, vagy alul-, esetleg felülreprezentáltak. Első esetben ez megyei szinten akár tízezer magyar embert jelenthet pluszba, Kolozsváron megközelítőleg hat ezerrel, Szászfenesen akár ezer fővel lehet nagyobb a magyarok száma. Ezek a becslések nem változtatnak ugyan a hivatalos arányokon, viszont mindenképpen fontosak a mi munkánk szempontjából” – tette hozzá.

Kolozsvár lakossága 1850-2022 között

varosnapokHirdetés

Év

Összlakosság

Magyarok

1850

  19612

12317 (62,8%)

1880

  32831

24446(74,4%)

1890

  37184

29396 (79%)

1900

  50908

41311 (81%)

1910

  62733

51192 (81,6%)

1920

  85509

42168 (49,3%)

1930

103840

48271 (46,4%)

1941

114984

98502(85,6%)

1956

154723

74155 (47,9%)

1966

185663

76934 (41,4%)

1977

262858

86215 (32,8%)

1992

328602

74871 (22,8%)

2002

317953

60287 (19%)

2011

324576

49565 (16,4%)

2022

286598

33603 (11,7%)

                                                                                                                                                           

Forrás: Magyarok Romániában 1990-2015. Szerk. Bárdi Nándor, Éger György, L'Harmattan-KRE, Budapest, 2017. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I–VI. Teleki László Alapítvány, Pro-Print Könyvkiadó, Budapest, Csíkszereda

 

Kolozs megyei községek

Község

Összlakosság

Magyarok

Bánffyhunyad

  8069

1817 (25,38%)

Egeres

  5691

1819 (31,96%)

Kisbács

  13922

3121 (26,54%)

Buza

  1138

481 (42,27%)

Magyarkályán

  2191

670 (33,02%)

Harasztos

  1883

443 (26,03%)

Magyarkapus

  3451

1063 (31,64%)

Erdőfelek

  5693

1099 (20,7%)

Ördöngösfüzes

  2191

431 (22,17%)

Magyargorbó

  2133

757 (35,49%)

Körösfő

  1424

1133 (79,56%)

Várfalva

  3076

1455 (51,78%)

Magyarpalatka

  1133

244 (23%)

Kalotaszentkirály

  1558

1191 (78,3%)

Tordaszentlászló

  4196

2065 (52,17%)

Szék

  2234

2037 (93,61%)

Magyarszovát

  1552

637 (41,04%)

Tordatúr

  2264

445 (21,17%)

Bálványosváralja

  2443

1459 (60,99%)

                

Borítókép: RMDSZ