Fele(má)s törvényeink

Fele(má)s törvényeink
Nullánál jóval több, egynél sokkal kevesebb – ha szavakban fukarkodó mondatban kellene jellemezni az éppen divatba jött oktatási törvénytervezeteket, leginkább így oldanám meg a feladványt. És ezzel nem a szándékot állítom pellengérre, nem a reformnak akarását kérdőjelezem meg: mindössze mértékét sejtetem a sikerélménynek – de tervezetről lévén szó, ott bujkál a remény, hogy a szövegek vélhetően szakmai vitája enyhít majd a mostani hiányérzeteken.

Az elmaradt paradigmaváltás a fájó ebben a két jogszabály-tervezetben, az, hogy a szövegek szerzői gesztusokat skiccelnek a tanuló/egyetemi hallgató-centrikus, a készségeket fejlesztő és a pedagógus autonómiáját, inventivitását serkentő keret kialakítására, de a konstrukció töredezett, logikailag többször megbicsaklik, és jókora ballaszttal küszködik. Összesen 330 oldalnyi terjedelmével a két tervezet olyan tételeket cikkelyez be, amelyek a törvények eleve adott redundanciáját meghaladva, fölösleges részletességgel szabályoznak gyakran marginális aspektusokat.

Az árnyalt véleményezés megköveteli azt a határozott distinkciót, hogy a felsőoktatás leendő jogi keretének piszkozata néhány utcahosszal elébb van; itt is akad bőven korrigálnivaló, de korántsem annyi, és olyan mélyreható, mint a közoktatást szabályozni hivatott textusnál.

Ezeknél a „technikai” vonatkozásoknál lehet, hogy aggasztóbbak a két tervezet körüli politikai hangulatkeltés hullámai. Klaus Iohannis sürgette a „szívecsücske” törvénytervezetek elfogadását, a kormányfő március végére vizionálta a révbe érkezést, de most már egyre világosabb: a koalíciós erőviszonyokban (pontosabban muszklifitogtatásban) most ez a kérdés lépett előtérbe. A PSD pedig ott fogja fúrni, gáncsolni a folyamatot, ahol csak lehet, mert: 1. ezzel ellehetetleníti az államfő két mandátumának egyetlen nagyobb formátumú projektjét, amelytől Iohannis azt remélte, valami konkrétumot is hagy majd utókorára (immár klasszikus hallgatagságán és lassú reakcióidején kívül), illetve 2. a liberális partnerek is elkönyvelhetik majd a kudarcot, hiszen a tárca hozzájuk tartozik, és ne feledjük: közeleg a kormánybeli vetésforgó… meg a négy darab, voksolással telített választási esztendő.

Ez a történet, kereteit kifeszítve több azért, mint időszerű belpolitikai téma: frappánsan példázza azt a bájos – ebben a formában sehol másutt nem fellelhető – jellemzőjét honi közéletünknek. A minthaság mintaállama lennénk eszerint. Olybá tűnt, mintha megérett volna a helyzet az oktatás alapos revideálására, több jel is utalt arra, hogy van szakmai ándung és hozzá politikai akarat, mintha a nemzeti konszenzus ezügyben kontúrt nyert, és egy évtizeden belül tételesen csökken majd a tanodákból lemorzsolódók, ergo a félig alfabetizált tömegek aránya. Nos, egyre csekélyebb esélyünk van arra, hogy átmenőt kapjanak a törvénytervezetek. Van vélemény, és nem is teljesen megalapozatlan, hogy a felsőoktatási törvény átmegy, a közoktatásit meg elkaszálják (már ha a felek meg tudnak egyezni a két, egyébként ugyanazt a már kiürült, elsekélyesedett, „Románia educată” nevet viselő tervezet) . Ez is egyfajta félütem.

S hogy ebben a diskurzusban némileg váratlan vehemenciával új tónust hozott a hazai egyházak többségének (diszkriminatív elemeket is tartalmazó) közös fellépése, az már csak fokozza az atmoszférát, emeli a tétet. Ezt a kérdést most nem szándékszom érdemben taglalni, beérem azzal a munkahipotézissel, mely szerint a szociáldemokraták sugallatára az ortodox egyház is beállt a csatasorba… és magával rántotta a többi felekezet vezetőit is. Mert ismétlem: leginkább Marcel Ciolacuéknak érdeke elfektetni a köz-és felsőoktatás új törvényeit. A kérdés kisebbségi vonatkozásairól pedig egy másik hétfői véleményszövegben olvashatnak a lap kitartó és érdeklődő olvasói.

promedtudo2Hirdetés

A rovat cikkei

A Tanulók Országos Tanácsa (CNE) arra kéri a szenátus tanügyi bizottságát, hogy a közoktatási törvény tervezetének felsőházi megvitatásakor törölje a jogszabályjavaslatból a diákok kizárására vonatkozó előírást. Állásfoglalásában a diákszervezet riasztónak nevezte a képviselőház tanügyi bizottságában elfogadott módosító indítványt, amely szerint a gyerekek súlyos fegyelmi vétség esetén kizárhatók az iskolából. Emlékeztettek arra, hogy ezt az előírást eredetileg az oktatási minisztérium sem támogatta.
Közhír
Pénteken is folytatódott a közoktatási törvény tervezetének csütörtökön kezdődő cikkelyenkénti vitája a képviselőház tanügyi szakbizottságában. Csütörtökön az ülést hamarosan fel kellett függeszteni, mivel Ligia Deca oktatási miniszter időközben megváltoztatta az egyházak egyik módosító javaslatával kapcsolatos álláspontját. Arról az előírásról van szó, amely szerint a romániai oktatásban biztosítani kell a gondolat szabadságát, illetve az ideológiáktól, vallási dogmáktól és politikai tanoktól való függetlenséget.
Közhír