Folytatódik az oktatási törvény cikkelyenkénti vitája a szakbizottságban

Pénteken is folytatódott a közoktatási törvény tervezetének csütörtökön kezdődő cikkelyenkénti vitája a képviselőház tanügyi szakbizottságában. Csütörtökön az ülést hamarosan fel kellett függeszteni, mivel Ligia Deca oktatási miniszter időközben megváltoztatta az egyházak egyik módosító javaslatával kapcsolatos álláspontját. Arról az előírásról van szó, amely szerint a romániai oktatásban biztosítani kell a gondolat szabadságát, illetve az ideológiáktól, vallási dogmáktól és politikai tanoktól való függetlenséget.

Natalia Intotero, a képviselőház tanügyi bizottságának elnöke a sajtónak nyilatkozva közölte: a korábbi egyeztetésen nem észlelte, hogy a tanügyminiszternek kifogásai lennének e téma kapcsán, de a csütörtöki ülésén a minisztérium képviselője kifejtette, nem tudja megmondani, hogy a tárca támogatja vagy sem az egyházak javaslatát.

Az ülés berekesztése előtt a szakbizottság a "sokszínűség" meghatározásának módosítására vonatkozó javaslatot fogadta el, amit a szociáldemokrata frakció nyújtott be. Eszerint a „sokszínűség a különböző kulturális, etnikai és vallási szempontok, az érzékenység és az empátia tiszteletben tartását és megbecsülését, valamint az egyéni és kollektív önkép erősítését és fejlesztését” jelenti. A kormány által benyújtott eredeti változatban a vallási szempontok helyett az identitási szempontok kifejezés szerepelt a meghatározásban. 

Súlyos esetekben a diákok kizárhatók az iskolából

A kormány által beterjesztett jogszabályjavaslat tiltotta a tanulók kizárását, a bizottsági ülésen elfogadott módosítás szerint azonban mégis lehetővé válhat a tanulók kizárása az iskolai fegyelem súlyos megsértése esetén. Eszerint a diák kizárása csak olyan fegyelmi eljárás lefolytatása után rendelhető el, amelyik szavatolja a védelemhez és a fellebbezéshez való jogot.

Ligia Deca tanügyminiszter a sajtónak elmagyarázta: a kizárás nem jelenti azt, hogy a gyerek nem iratkozhat át egy másik iskolába, miután megfelelő segítséget kap a viselkedésének korrekciójához. A tárcavezető érvei szerint ezt a szankciót más uniós országok oktatási rendszerében is alkalmazzák, és Romániában is szükséges a bevezetése, tekintettel az elmúlt hónapokban tapasztalt iskolai erőszakra.

Deca szerint a közoktatási törvény végrehajtását szabályozó kormányhatározat előírásait figyelembe véve dől majd el, hogy egy kizárt diákot beírathatnak-e még ugyanabban a tanévben, vagy meg kell várni a következő tanévet.

A bizottság pénteken több más módosító javaslatot is elfogadott. Az egyik szerint az óvodák és bölcsődék legkevesebb 140 fős gyermeklétszámmal működhetnek majd, szemben a kormány tervezetében javasolt 150 fővel.

Vitát váltott ki az otthonoktatás 

Vitát váltott ki a PSD-nek az a javaslata, hogy a törvény tegye lehetővé az otthonoktatást, de a tanügyminiszter elutasította ezt az indítványt.

Elfogadtak egy olyan módosító javaslatot, amely szerint az oktatási intézményekben az orvosi rendelő mellett fogorvosi és logopédiai rendelő is működni fog. A javaslat szerint e rendelők mellett minden egyes iskolának rendelkeznie kell iskolai tanácsadási rendelővel, könyvtárral, több tantárgyat kiszolgáló laboratóriummal, öltözővel és illemhellyel ellátott tornateremmel és/vagy szabadtéri sportpályával. Emellett minden iskolában biztosítani kell az internethez való biztonságos hozzáférést.

varosnapokHirdetés

Hittan, mint választható tantárgy?

Natalia Intotero bizottsági elnök nem tartja kizártnak, hogy a hittan is egyike lesz a választható érettségi tantárgynak. A szociáldemokrata politikus bizottság csütörtöki ülése a sajtónak kifejtette: a hittan ugyanolyan tantárgy, mint az összes többi, amit a diákok a szaktantárgyak mellett tanulmányoznak, ezért javasolta pártja, hogy választható érettségi tantárgy lehessen.Elfogadták azt is, hogy a vállalatok a hatályos törvény rendelkezéseivel összhangban részmunkaidőben foglalkoztathatják a 16. életévüket betöltött tanulókat, akik számára az így végzett munka a szakiskolában kötelező gyakorlati képzéssel egyenértékű.

Egy másik javaslat szerint a diákok gyakorlati oktatását biztosító vállalatok ösztöndíjat nyújthatnak a tanulóknak, ugyanakkor a képzéssel járó költségekhez is hozzájárulhatnak. A helyi közigazgatási intézmények is finanszírozhatják a duális képzést, hozzájárulhatnak a beruházások, a szakmai képzések költségeihez, ösztöndíjat nyújthatnak.

Az egyik módosítás szerint az óvodák és bölcsődék legkevesebb 140 fős gyermeklétszámmal működhetnek majd, szemben a kormány tervezetében javasolt 150 fővel.

A pénteki vitán elfogadták azt az indítványt is, amely szerint a tanórákon kívüli oktatási tevékenységek körét a diákokkal folytatott konzultációt követően, az igényeiket figyelembe véve kell kialakítaniuk az iskoláknak.

A sajátos nevelési igényű gyerekek nevelését biztosító előkészítő osztályokba azokat a gyerekeket lehet beíratni, akik a beiratkozás évének augusztus 31-éig betöltik a 8. életévüket. A szülők vagy gyámok írásban kérhetik sajátos nevelési igényű, 6-8 éves gyerekük felvételét az előkészítő osztályokba is.

A bizottság azt a módosító javaslatot is megszavazta, amely kimondja, hogy a bölcsődék és az óvodák a közoktatási rendszerhez tartoznak, és a 3 hónapos és 3 éves kor közötti, illetve az óvodáskorú gyermekek számára integrált nevelési szolgáltatásokat biztosítanak, valamint éves kiértékelőt készítenek fizikai fejlődésükről, a kognitív és szocio-emocionális készségeik alakulásáról.

A technológiai vagy szakosztályokban a gyakorlati képzés megszervezhető az oktatási intézményben vagy vállalatoknál, közintézményekben, sportintézményekben, amelyekkel az iskolának szerződése van, de akár külföldi szervezeteknél is az európai uniós programok keretében - írja elő egy másik elfogadott javaslat.


 

 

promedtudo2Hirdetés

A rovat cikkei

A Tanulók Országos Tanácsa (CNE) arra kéri a szenátus tanügyi bizottságát, hogy a közoktatási törvény tervezetének felsőházi megvitatásakor törölje a jogszabályjavaslatból a diákok kizárására vonatkozó előírást. Állásfoglalásában a diákszervezet riasztónak nevezte a képviselőház tanügyi bizottságában elfogadott módosító indítványt, amely szerint a gyerekek súlyos fegyelmi vétség esetén kizárhatók az iskolából. Emlékeztettek arra, hogy ezt az előírást eredetileg az oktatási minisztérium sem támogatta.
Közhír