Diákközeli környezetvédelmi konferenciát szerveztek a Kolozsvári Református Kollégiumban

Diákközeli környezetvédelmi konferenciát szerveztek a Kolozsvári Református Kollégiumban
Tizenkettedik alkalommal szerveztük meg a Regionális Környezetvédelmi Diákkonferenciát a Kolozsvári Református Kollégiumban 2023. március 17-én. Két év kimaradás után sikerült újra megtalálni a különböző – anyagi, emberi és szellemi – erőforrásokat az újabb rendezvény megszervezéséhez, és ezért joggal éreztük, sikerült újra lendületet adni a konferenciasorozatnak. Már a kezdetektől nagy érdeklődést mutatott a téma a diákok és tanárok körében, ugyanis hazánkban nem szerveztek magyar nyelven hasonló szakirányú középiskolai versenyt vagy konferenciát. Mindmáig ez az egyetlen, kizárólag a környezetvédelmi problémákra irányuló szakmai középiskolai, diákközeli, iskolán kívüli, de ugyanakkor jól definiált oktatási célt megvalósító tevékenység.

A konferencia általános célja a romániai egyházi és világi középiskolák környezetvédelmi érdeklődésű szaktanárai és diákjai közötti információcsere, kapcsolatteremtés és további együttműködés megalapozása, országunk védett területeinek ismertetése, településeink hulladékkezelési állapotának ismertetése, környezetünk rehabilitációjával kapcsolatos tervek bemutatása, valamint az oktatás, média, társadalom és egyház szerepének körüljárása a környezetvédelmi tevékenységek kezdeményezésében és továbbfejlesztésében.

Az idei diákkonferenciát megnyitó áhítatot Péter Csaba lelkipásztor, a Kolozsvári Református Kollégium tanára tartotta. Az áldást követően a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója, Török-Gyurkó Zoltán köszöntötte a résztvevőket, majd Kerekes Adelhaida Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes mondott beszédet. A meghívottak soraiban tudhattuk az bírálóbizottság tagjait is: Keresztes Lujza egyetemi tanárt a Babeş–Bolyai Tudományegyetem biológia karáról, Tonk Szende egyetemi tanárt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem környezettudomány tanszékéről, és Balogh Adalbertet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi tanárát.

A Regionális Környezetvédelmi Diákkonferenciára Erdély bármely 9–12. osztályos tanulója benevezhetett, egyénileg vagy maximum háromtagú csapat formájában, környezetvédelem, ökológia, valamint környezettudományok szekcióban. A részt vevő tanulók a megadott témakörökben saját megfigyeléseiken alapuló dolgozatok kivonatát nyújtották be, amelyeket a konferencia napján kiselőadás formájában mutattak be. A bemutatásra minden diáknak vagy diákcsoportnak tíz perc állt rendelkezésére, amelyhez demonstrációs eszközöket használhattak. A pályamunkákat több szempont – a szakmai kutatási terv kidolgozottsága, az eredetiség, ötletesség, alkalmazhatóság, az önálló kutatói munka és tudományművelés, az előadói készség és a jövőbeli hasznosíthatóság – szerint bírálta a zsűri.

A 12. Regionális Környezetvédelmi Diákkonferencia védnökei és támogatói: Demeter József Szabolcs, iskolánk volt növendéke és biológiatanára, aki megálmodta és elindította 2004-ben ezt a konferenciát; Székely Árpád, a Szabó Dezső Alapítvány elnöke és a Kolozsvári Református Kollégium volt igazgatója; továbbá a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Köszönjük, hogy anyagilag lehetővé tették a biológia és környezetvédelmi problémák iránt érdeklődő diákok idei találkozását!

A 2023-ban megrendezett konferencia nyertesei: első díjat kaptak az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanulói, Gábos-Szövérdi Dávid és Szakács Apor Tamás, a (F)AIR című pályamunkájukkal; második díjat érdemelt A Medve Erdélyben: veszély vagy veszélyeztetett? című pályamunkájával Gáspár Bernadett, a Csiha Kálmán Református Kollégium tanulója, valamint Környezetbarát és takarékos légfűtő építése újrahasznosított anyagokból, a napenergia felhasználása fűtés alternatívájaként című dolgozatával Baruch Dávid Roland és Szatmári Vazul Csaba, a Petru Maior Kollégium tanulói; harmadik díjat vehetett át Természeti kincseink az ásványvizek dolgozatával Lestyán Hanna és Dénes Roland, a Kós Károly Szakközépiskola tanulói. Különdíjban részesült Radonterhelés az iskolában című dolgozatával Péter-Brezovsky Tamás és Szakács Apor Tamás, az Apáczai Csere János Líceum diákjai és A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium karbonlábnyomának csökkentése című pályamunkájával Gábor Farkas Ferenc, Gudor Eszter, Kerekes Noémi, a Bethlen Gábor Kollégium tanulói.

Mihályfalvi Katalin
biológiatanár