Ballagás az Apáczai-líceumban: „Ami eleinte végtelennek tűnt, most véget ért”

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum maturandusainak a ballagási ünnepségén a Farkas utcai református templomban Pap Hunor Zsolt iskolalelkész hirdette az igét.

– Az ige azt is mondja, hogy Isten a tanácsával vezet minket. De van-e igazi tanácsadód ebben a furcsa világban? Hiszem, hogy van. De lehet, ti adtok majd nekünk tanácsot, hogyan viszonyuljunk a következő generációhoz, hogyan legyünk jobbak. Bármi is legyen ebben a világban, Isten az én kősziklám, Krisztus szeretetébe tudok kapaszkodni és továbbmenni az életben. Ne feledkezzünk meg arról, hogy van Isten, van szeretet, van értelme, hogy szeressük egymást. Ha Istenre figyelünk, nem kell félni: Isten az marad, aki volt és van. Örüljünk és adjunk hálát ennek a napnak, Istennek, hogy megáldott és megsegített bennünket az ő szeretete által – mondta az iskolalelkész.  

Az előkészítő osztályos kisdiákok búcsúztatása, Sarkadi Antónia XI. osztályos tanuló szavalata, valamint Incze-Bordi Terka és Székely Szeréna éneke után Boné Ilán búcsúzott a végzősöktől. 

 – Sorsüldözött évfolyam voltatok a járvány miatt, akik azt kapták feladatul, hogy újra élettel töltsék meg az iskola folyosóit. Ti nemcsak ímmel-ámmal, hanem teljes erőbedobással láttatok neki a feladatnak. Megmutattátok nekünk, mitől is jó apáczaisnak lenni. Megmutattátok nekünk, miért jó ebbe a hangulatos és összetartó közösségbe tartozni. Nélkületek nem került volna forgásba a diákélet megállni látszó kereke. Négy hosszú év elteltével itt álltok és búcsúztok az önfeledt gyermeki mindennapoktól, és feltérképezetlen vadászmezőkre léptek. Jó közösséget hagytok magatok mögött – hangoztatta a XI. osztályos tanuló. 

Kerekes Adelhaida, Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes ünnepi beszédében a tudásról is szólt:

–    A tudás olyan, mint a mesebeli kavics: első ránézésre értéktelen, gyűjteni fáradságos, minél több van belőle, annál nehezebb cipelni. A tizenkét év során az iskola volt a ti „kavicsmezőtök”: tanáraitoktól kaptatok „kavicsokat”, amelyek gyémánttá váltak, felbecsülhetetlen értékük lesz. Használjátok fel, építsetek ezekből házat és hazát – mondta a főtanfelügyelő-helyettes. 

 – Izgalmas szakasz zárul le életetekben. Az elmúlt négy év a tanulásról, a fejlődésről, önmagatok megismeréséről szólt, miközben a világ többször is a „feje tetejére állt”. Nagy döntés előtt álltok: a leendő szakmátok alapkövét teszitek le egy olyan világban, ami a legtöbb lehetőséggel kecsegtet, de egyesek még ma is elvennék mindazt, amiért elődeink harcoltak. A közösségünk dolgozott ezekért az értékekért. A nehézségektől meg akarunk védeni, habár ezek is alakítanak és tanítanak, hogy tisztán lássátok a világot. Fontos a közösségi érzet és a kiállás. Tanuljatok meg kiállni magunkért, közösségünkért – hangoztatta Fugel Edina RMDSZ-es városi tanácsos.

A ballagók nevében Szász Zita Boglárka maturandus búcsúzott: 

– Ami eleinte végtelennek tűnt, most véget ért.  Útkereszteződéshez értünk. Mindenki a saját ösvényén jár tovább. Az iskolában mindig jó hangulat volt. A tanárok is részt vettek a kreatív iskolai programokban. Már vártuk, hogy vége legyen, de visszasírjuk ezt a pár évet.    

Vörös Alpár igazgató azt kívánta a ballagóknak, hogy járják saját útjukat, amelyen vállalják a döntéseket.

– A járvány utáni időszak az újrakezdést, az újragondolást jelentette a diákok és a tanárok számára. Ti aktív részesei, alakítói voltatok ennek a folyamatnak. A tudományos diákköri programokra ti jelentkeztetek elsőként, és általuk ti váltatok gazdagabbá. A tudományos konferenciákon, versenyeken elért kiváló eredményeknek köszönhetően a Magyar Innovációs Szövetség kitüntette iskolánkat, mint a kreatív tehetségeket támogató tanintézményt. Ez az elismerés minden iskolai tevékenységre értendő. Csapatban dolgozva, egymást megértve és elfogadva valósítottátok meg a projekteket. Ennek a közös munkának kiemelt értéke van. A közös munka által barátokat szereztetek, fejlődött az érzelmi intelligenciátok, és ez lesz az, amit bármelyik munkahelyen értékelni fognak. Erre tevődik rá a megszerzett tudás. Kilépve az iskolából legyetek képesek változást hozni környezetetekbe, hasonlóképpen, ahogy megtettétek az Apáczaiban.  Kreativitásotok találja meg a megfelelő táptalajt, hogy eredményesek legyetek. Járjatok saját utatokon, amelyen vállaljátok a döntéseket.  

Gebe-Bíró Sheila Zita szavalata után Zágoni Hanna és Dénes Péter énekelt, majd Szilágyi Gabriella és Timis-Balázsi Hanna-Flóra szavalt. 

Az Apáczai-líceum maturandusai közül az alábbi tanulók részesültek tanulmányi díjban: 12. A osztály (osztálynevelő Szabadi Ildikó) – I. díj Borzási Theodora (10 átlag), II. díj Todor Betty (9,82 átlag), III. díj Jakab-Pista Nóra (9,77 átlag), dicséretben részesült Szekeres Alpár, Sâmpăleanu Aron Cristian és Vajas Edina, Sajgó Tibor Ferencz; 12. B osztály (osztálynevelő Bárdos László) – I. díj Lázár Benedek (9,83 átlag), II. díj Papp Rebeka Mária és Timis-Balázsi Hanna-Flóra (9,67 átlag), III. díj Albert Boglárka (9,56 átlag), dicséretben részesült Sorcoi Cristian, Burkhardt Balázs, Soós Zsuzsa, Varga-Mihai Alexandra; 12. C osztály (osztálynevelők Szutor Adél és Vătămăniuc Bartha Éva Tímea) – I. díj Ienei Emese Evelin és Iuhos Andrea (9,83 átlag), II. díj Pavel Timea-Raluca és Vér Renáta Katalin (9,78 átlag), III. díj Székely Amália (9,72 átlag), dicséretben részesült Ábrahám Krisztina, Győrkős Adrienn Boglárka, Sükösd Emese Andrea, Hajdú Zalán József. 

Díszoklevelesek: Aranyoklevél: Todor Betty (12. A) – 9,79 kitűnő tanulmányi eredményei, szorgalma, kitartása példaértékű mindannyiunk számára. Ezüstoklevél: Borzasi Theodora (12. A) – 9,76 kimagasló tanulmányi eredménnyel végezte a négy évet. Két évben színtiszta tízes médiával. Kitűnő tanulmányi eredményei, szorgalma, kitartása, fegyelmezett életmódja példaértékű mindannyiunk számára. Bronzoklevél: Iakab-Pista Nóra (12. A) – 9,69 elszántsága, céltudatossága, a munkához való kitartó és komoly hozzáállása hozzásegítette a négy év humán szakán elért magas médiához. 

Székely Ferenc-díj (az iskola, az akkori 3-as számú Középiskola 1957-1963 közötti igazgatója emlékére az 1959-ben végzett 11. A osztály diák díjat alapított): Szekeres Alpár Ferenc (12. A) – az osztály és az iskola rendezvényein mindig számítani lehetett szervezőkészségére, beszédkészségére és kiállására; volt a diáktanács titkára, a KMDT aktív tagja 1 éven keresztül, illetve ösztöndíjasként az MCC-ben vett részt; az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny, Édes anyanyelvünk kategóriában I. helyezést ért el; a vegyeskar oszlopos tagja, emellett a Váróterem projekt színházi műhelyben több alkalommal vett részt, illetve szerkesztője az iskolaújságnak, a Világnégyzetnek. Boér Margit-díj (Boér Margit iskolánk kiváló matematika tanára volt 1953-1968 között, matematika tanárok egész sorát nevelte ki. Tiszteletére az 1959-ben végzett 11. A osztály díjat alapított): Zágoni Dorottya (12. B) – a Zrínyi Ilona matematika versenyen több évben is II. díjban részesült, a Bebras nemzetközi informatika verseny díjazottja, a Mathias Corvinus Collegium kiemelt hallgatója. Jancsó Noémi-emlékdíj (a Georgius Aranka Társaság különdíja, iskolánk 2006-ban végzett véndiákja, a 2010-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt költőnő, a Bretter György Irodalmi Kör elnöke emlékére): Szilágyi Gabriella-Erzsébet (12. B) – országos Aranka-verseny díjazottja, sokoldalú tevékenységében kiemelten a színjátszás és szavaló műsorokban való részvételével, azoknak megszervezésével, rendezésével tűnt ki. Kóréh Barna-díj (Kóréh Barna iskolánk testnevelő tanára volt 1969-1998 között. Az iskola egy volt az életével, kiemelkedő szerepet játszott 1990-ben az iskola líceumi rangjának visszaállításában. A díjat gyerekei Tibor és Krisztina alapították): Zilahi Ári-Sámuel (12. A) – A kosárlabdacsapat kapitányaként jelentős szerepet játszott a csapat fejlődésében és sikerében, hiszen együtt kiváló eredményeket értek el. A 2021-22-es tanévben második helyezést, a 2022-23-as tanévben pedig első helyezést értek el a Kolozsvári Magyar Tannyelvű Líceumok kosárlabda-bajnokságán, ezzel biztosítva helyüket az Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpián. Emellett emberi oldala is megmutatkozott, mivel mindig készségesen segítette és támogatta társait. Bartók Tibor-díj (az iskola egykori romántanárára emlékezve, aki könyvtárosként kezdte pályafutását, családja könyvtárhasznalatért járó díjat alapított): Halmi Emília Nóra (12. C) – rendkívül precíz és tanulni vágyó diák, aki mély szeretetet táplál az irodalom iránt. Kíváncsisága és érdeklődése az irodalmi művek iránt határtalan, Az olvasás és az irodalom tanulmányozása révén folyamatosan bővíti tudását és szélesíti látókörét. Az utóbbi másfél évben majdnem 50 könyvet kölcsönzött iskolánk könyvtárából. Killyéni-díj (az iskola egykori diákja, Killyéni Gyöngyi, született Papp Erzsébet emlékére családja díjat alapított aktív közösségi tevékenységet felmutató diákok számára): Timis-Balázsi Hanna-Flóra (12. B) – természettudományos érdeklődéséért, az Űrmanók csapattal a CANSAT Hungary versenyen elért kiváló eredményért, aki az osztályközösségért végzett odaadó, kreatív közösségi munkájával erősítette az apáczais hagyományokat. Pro Art díj (a képzőművészet területén kifejtett tevékenységért Székely Géza nyugalmazott képzőművésztanár által alapított díj): Kötő Eszter (12. A) osztályos tanuló – kimagasló képzőművészeti tevékenységéért, rajzait több jelentős eseményen, tárlatokon kiállították, munkáit többször díjazták. A Poveste în acuarela rajzverseny országos szakaszán I. díjban részesült.

Egyesületek, társadalmi szervezetek díjai: Életfa Családsegítő Egyesület díja: Román János (12. A) – sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki, az osztály és az iskola rendezvényein mindig számítani lehetett szervezőkészségére, lelkesítő hozzáállására, tagja volt az Apáczai vegyeskarnak; az Apáczai DT és a KMDT alaptagja, ezek mellett különböző versenyeken is jó eredménnyel vett részt, amelyek közül kiemelkedik az Atlantisz szavalóversenyen elért II. helye. Kreativitása a Buhu és Váróteremprojekt előadásain is megmutatkozott. Apáczai Baráti Társaság díja: Batiz Aletta-Dorottya (12. A) – sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki, az osztály és az iskola rendezvényein mindig számítani lehetett szervezőkészségére, lelkesítő hozzáállására, kreativitására, tagja volt az Apáczai vegyeskarnak. Kolozs Megyei RMDSZ díja: Burkhardt Balázs (12. B) – az Apáczai diáktanácsnak négy éven keresztül meghatározó alakja, egy évig elnöke, a KMDT elnökségi tagja. Székely Amália (12. C) – iskolai rendezvényeken való aktív részvételéért és ezen események sikeres lebonyolításában nyújtott segítségéért. Emellett rendszeresen képviseli iskolánkat különböző versenyeken és csereprogramokon, ahol elkötelezettsége és tehetsége mindig kiemelkedő teljesítményhez vezet. Országépítő díj (az Országépítő díjat Vekov Károly egyetemi tanár alapította és családja viszi tovább a hagyományt): Boros Tamás-Attila (12. A) – kiváló tanulmányi eredményei mellett, a történelem iránti érdeklődését, kiválóan szerepelt az iskola csapatával a Forradalom utca 48 nevű országos történelmi vetélkedőn is. Kolozs Megyei RMPSZ díja: Dénes Péter (12. B) – az informatika, valamint az Információ és kommunikáció technológia megyei tantárgyversenyeken elért eredményeiért, a közösségért kifejtett munkájáért.  Iskolánk kórusának meghatározó tagja. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság díja: Váradi Ákos (12.B – az informatika és tudományos diákköri kutatásban, illetve az Űrmanók és a Sat-elitek csapat tagjaként a Cansat versenyen elévülhetetlen érdemeket szerzett. Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díja Borzási Theodora (12. A) – a történelem iránt rendkívül érdeklődő, számos verseny, vetélkedő díjazottja. Szorgalmáért, pontosságáért, igazságosságáért. A vegyeskar oszlopos tagja, a Buhu színjátszó csoportban és szavalóműsorokban is szerepelt. Alázatos hozzáállásával, példaértékű magatartásával mindig kiemelkedett társai közül. Szabadság napilap díja: Szász Zita-Boglárka (12. A) – kiváló tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, pontosságáért, igazságosságáért. Sokrétű közösségi munkáját dicséri az a tény, hogy az Apáczai DT társelnöke, valamint a Világnégyzet főszerkesztője volt. A Kolozsvári Magyar Diáktanács Díjai és az Apáczai DT díjai: Mindkettő: Albert Boglárka, Burkhardt Balázs, Gergely Nóra, Kovács Anna, Kötő Eszter, Román János, Szász Zita Boglárka, Téglás Réka-Anna, Zágoni Dorottya, Zágoni Hanna. KMDT: Sorcoi Cristian, Timis-Balázsi Hanna-Flóra. Apáczai DT: Batiz Aletta-Dorottya, Kis Anna Márta, Sükösd Emese-Andrea, Szakács Anna-Sára, Székely Amália, Szekeres Alpár Ferenc. A természettudományi katedra díjai: Albert Boglárka (12. B) – kimagasló informatika tudásáért, amelyet több szakirányú versenyen sikeresen bizonyított, Hanecz Dávid Loránd (12. B) – a tudományos kutatásban bizonyított kreatív munkájáért, a diákköri konferenciákon elért kiváló eredményért, kimagasló informatika tudásáért, Lázár Benedek (12. B) – kimagasló informatika tudásáért, amelyet több szakirányú versenyen sikeresen bizonyított, Sorcoi Cristian (12. B) – az Űrmanók csapattal a CANSAT Hungary versenyen elért kiváló eredményért, az informatika iránti érdeklődéséért, illetve az osztályközösségért végzett odaadó, kreatív közösségi munkájával erősítette az apáczais hagyományokat. Tenrom díj: s gyakorlóvállalatban kifejtett tevékenységükért: Ábrahám Krisztina, Győrkős Adrienn Boglárka, Hajdú Zalán József, Halmi Emília Nóra, Ienei Emese Evelin, Iuhos Andrea, Juhos Helga Bernadett, Koncz-Münich Ákos, Kovács Anna, Moldovan Christa, Papp Nándor-Zsolt, Pavel Timea-Raluca, Rámay Anett, Sükösd Emese Andrea, Székely Amália, Téglás Réka-Anna, Vér Renáta-Katalin. Informatika szakvizsga: 26-an vizsgáztak sikeresen, közülük a következő diákok 10-es átlagot értek el: Albert Boglárka, Albert Sándor-Loránd, Burkhardt Balázs, Dénes Péter, Hanecz Dávid Loránd, Kőszegi-Zoltay Réka, Lázár Benedek, Papp Rebeka-Mária, Soós Zsuzsa, Sorcoi Cristian, Szilágyi Gabriella-Erzsébet, Tegher Zsolt-Dávid, Váradi Ákos, Veres Robert Emánuel, Zágoni Dorottya. A közgazdasági katedra díja: Ábrahám Krisztina, Győrkős Adrienn Boglárka, Hajdú Zalán József, Ienei Emese Evelin, Pavel Timea-Raluca, Székely Amália, Vér Renáta-Katalin - kimagasló szakmai ismereteik, valamint a gazdasági versenyeken nyújtott teljesítményük elismeréséül. Angol nyelvvizsga oklevelek: 58 diák vizsgázott sikeresen a Cambridge / ECL nyelvvizsga különböző szintjein, közülük a következők értek el C2-es legmagasabb szintű nyelvvizsgát: Bazsó-Dombi Tímea és Boros Tamás-Attila, ők C2-es vizsgára neveztek be (CPE). Emellett C1-es vizsgára neveztek be, de magasabb szinten teljesítettek: Albert Sándor-Loránd, Dénes Isabella-Karin, Koós Zsuzsanna, Sorcoi Cristian, Szabó Renáta, Szabó Zsuzsa-Rebeka, Szekeres Alpár-Ferenc, Takács Loránd-Szilárd, Timis-Balázsi Hanna-Flóra és Zágoni Hanna. Winmentor oklevelek: 22 diák vizsgázott sikeresen, akik okleveleiket megkapták az utolsó osztálynevelői órán: 12 diák 10-est kapott: Ábrahám Krisztina, Gebe-Biró Sheila Zita, Győrkős Adrienn-Boglárka, Halmi Emilia-Nóra, Iuhos Andrea, Ienei Emese-Evelin, Kovács Anna, Moldovan Chista, Pavel Timea-Raluca, Péterffi Tamás, Székely Amália, Vér Renáta-Katalin. Sport díjak: 12. A: Damó Szilárd – a röplabdacsapat tagja; Gregus-Fóris Mátyás – a labdarúgócsapat tagja.12. B: Burkhardt Balázs – a labdarúgócsapat tagja; Hanecz Dávid Loránd – a labdarúgócsapat tagja; Horváth Csilla Melinda – a kosárlabdacsapat tagja, atléta; Koós Zsuzsanna – atléta; Lázár Benedek – a labdarúgócsapat tagja; Máthé Richárd – súlylökő; Soós Zsuzsa – a kosárlabdacsapat tagja; Szigeti András – a labdarúgócsapat tagja; Tegher Zsolt Dávid – súlylökő; Timis-Balázs Hanna-Flóra – a röplabdacsapat tagja, súlylökő; Zágoni Dorottya – a kosárlabdacsapat tagja. 12. C: Baki Zsolt – a labdarúgócsapat tagja; Biró Mátyás – a labdarúgócsapat tagja; Hajdú Zalán József – a labdarúgócsapat tagja; Hunyadi Ágota Eszter – a kosárlabdacsapat tagja; Ilyés Tibor – a labdarúgócsapat tagja; Kilin Mátyás – a labdarúgócsapat tagja; Kovács Anna – a kosárlabda és kézilabdacsapat tagja; Madarász-Kovács Tamás-Zalán – a kosárlabda és labdarúgócsapat tagja; Papp Nándor Zsolt – a röplabdacsapat tagja; Rámay Anett – úszó, a kosárlabdacsapat tagja, atléta; Szabó Dávid Attila – a kosárlabdacsapat tagja, karaté. 

A díjkiosztás után a tizenkettedikesek átadták az iskolazászlót a tizenegyedikeseknek.