Végleges: a Kolozs megyei tanácsé marad a csucsai Boncza-kastély

Végleges: a Kolozs megyei tanácsé marad a csucsai Boncza-kastély
Mintegy másfél évtizednyi pereskedés után látszólag nyugvópontra jutott a csucsai Boncza-kastély ügye: Octavian Goga özvegyének oldalági leszármazottai véglegesen elveszítették az utolsó pert is, amelyben a kastély tulajdonjogát kérték. Az ingatlan kapcsán több per is zajlott, a leszármazottak megtámadták Veturia Gogának a román állam javára tett végrendeletét és 1966-os adománylevelét is arra hivatkozva, hogy kényszerítő körülmények hatására született. A Legfelső Bíróság és Semmítőszék december 8-án hirdette ki az ítéletet, amely véglegesen az Octavian Goga Emlékmúzeumot működtető Kolozs Megyei Tanács tulajdonába utalja a múzeumnak otthont adó kastélyt. A magyar kultúra, irodalom, ezen belül Ady Endre és életműve tisztelőinek azért fontos ez a döntés, mert jobb biztosítékot jelenthet arra nézve, hogy Ady egykori lakhelyén megmarad a 2014-ben kialakított emlékkiállítás.

A Legfelső Bíróság és Semmítőszék elrendelte a Veturia Goga feltételezett örökösei javára kihirdetett örökösödési tanúsítvány hatályon kívül helyezését, és megállapította, hogy az Octavian Goga Múzeumként működő épületegyüttes örököse a Kolozs Megyei Tanács. A törvényszék elrendelte az ingatlan tulajdonjogának a megyei tanács javára történő bejegyzését is.

„Nagy győzelem ez nem csak a Kolozs Megyei Tanács számára, hiszen a jogerősen megnyert per tétje az országos kulturális örökség részét képezi, és nem csak jelentős anyagi, hanem jelképes értéke is van” – nyilatkozta a döntés kapcsán Alin Tișe, a Kolozs Megyei Tanács elnöke.

A döntéssel érvényesülni látszik Octavian Goga akarata is, miszerint a csucsai kastély a román állam tulajdonában maradjon, és Goga-emlékmúzeumot hozzanak létre benne. Erre vonatkozólag Veturia Goga, a költő özvegye is kézzel írott végrendeletet és hitelesített adományozási dokumentumot hagyott hátra. A visszaszolgáltatási eljárás során a Kolozs Megyei Tanács megtett minden szükséges intézkedést, hogy megakadályozza az értékes vagyon elidegenítését, majd a törvényszék jóváhagyta a Csucsán található ingó és ingatlan javak biztosítása érdekében elrendelt zárlatot.

Boncza Miklós felesége kedvéért építette a Boncza-kastélyt még házasságkötésük előtt. A fiatal feleség, Török Berta gyermekágyi lázban meghalt, a család a kastélyt lezárta. Boncza Miklós visszament Budapestre dolgozni, és a nagymama vállalta Boncza Berta nevelését előbb Kolozsváron, majd mivel a kislány beteges volt, kiköltöztek Csucsára, ahol négyszobás kúriát épített számukra az édesapa. A kúria mellett magának építtette fel a kis házat két szobával, ahol ő lakott, mikor meglátogatta kislányát. Három év levelezés után Ady Endre 1914 áprilisában látogatta meg Boncza Bertát, második látogatásakor pedig feleségül kérte. Boncza Miklós nem járult hozzá a házassághoz, többé nem ment Csucsára, így lakását a fiatalok használhatták. 1968 óta Ady-házként tartják nyilván ezt a kis épületet, ahol 2014-ben a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Ady-emlékkiállítást rendezett be.

A kiállítás feleleveníti az 1914 és 1918 közötti korszakot, amikor Ady Csucsán élt, a fényképek felidézik a kastély fénykorát. Az első teremben a Boncza családról, a Boncza-kastélyról és Csinszkáról találhatóak dokumentumok és fotók, a második teremben pedig azokat a barátokat idézik meg, akik látogatták őket Csucsán. A kétnyelvű kiállításon 10–10 Ady-verset hallgathatunk meg románul és magyarul, a nagyváradi Szigligeti Színház művészeinek előadásában, a második teremben elhelyezett képernyőn pedig Ady Endre életében készült fényképek pörögnek.

A kastélyt 1920-ban Octavian Goga román költő és egykori miniszterelnök vásárolta meg Ady özvegyétől, majd Goga halála után özvegye, Veturia Goga rendezett be Goga-múzeumot és Ady-kiállítást az épületekben. 1966-ban kelt adománylevelével a román államra hagyományozta a birtokot, amely a rendszerváltás után a Kolozs Megyei Tanács tulajdona lett. A pereskedés idején a megyei önkormányzat karbantartás címén folyamatosan javításokat végzett az épületegyüttesen, de még bőven lenne ott tennivaló – a végleges bírósági döntés ennek is utat nyitott.