Tanévnyitó új lelkésszel a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészségen

Tanévnyitó új lelkésszel a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészségen
Jóleső érzés volt látni vasárnap este a kolozsvári Piarista templomot megtöltő nagyszámú fiatalt, akik közül sokan elsőévesként vettek részt a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) 29. tanévnyitó Veni Sancte Spiritus (Jöjj Szentlélek) ünnepi szentmiséjén, egyben Molnár Lehel (Szent Józsefről nevezett) piarista áldozópap, történelemtanár, egyetemi lelkészi beiktatásán, akit főpásztorunk, dr. Kovács Gergely érsek az idén nevezett ki erre a szolgálatra.

BorítóképAz elsőéves egyetemisták különleges püspöki áldásban részesültek (A SZERZŐ FELVÉTELE)

A főcelebráns és szónok dr. Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke volt, vele koncelebrált Szakál Ádám Márton (Vianney Szent Jánosról nevezett) áldozópap, földrajz–történelem szakos tanár, a Piarista Rend Magyar Tartományának főnöke, László Attila Kolozs-dobokai főesperes, plébános, Holló László egyetemi professzor, a Didaktikai Teológia Intézet igazgatója, Veres Stelian kanonok, főegyházmegyei gazdasági igazgató, Molnár Lehel egyetemi lelkész, valamint  több egyházmegyés és szerzetespap, nem utolsósorban Sárközi Sándor piarista, aki néhány hete szintén a kincses városban szolgál.

A szentmise kezdetén Molnár Lehel elmondta, hogy két hete készülnek erre az eseményre, amelyre hívják a Szentlelket. Megemlített két, az alkalomhoz részben kapcsolódó évfordulót is: 246 esztendeje annak, hogy 1776. október 15-én először Kolozsvárra érkeztek a piaristák. Boldog Casani Péterről, a rendalapító Kalazanci Szent József barátjáról és munkatársáról is megemlékezett, aki 375 éve, 1647. október 17-én hunyt el.

A folytatásban Szakál Ádám rendtartományfőnök – aki jelentős tapasztalattal rendelkezik az ifjúságpasztoráció és a hivatásgondozás terén – fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik támogatták a piaristák meghívását Kolozsvárra, rájuk bízva az értékes fiatalokat. Kerekes László segédpüspök pedig Molnár Lehelhez és Sárközi Sándorhoz szólva hangsúlyozta: hála van a szívünkben, hogy ismét itt vannak a piaristák, akiknek úgymond „a nevelés a kisujjukban van”.

Szentbeszédében a segédpüspök többek között rámutatott arra, hogy válságban van a világ, néha a szívünkben és környezetünkben is. Az ifjúságnak ezért fontos imádkozva megtalálni az Istent, nem szabad elhagyni az imádságot, belefáradni. Hiszen, ha időben mérjük, napjaink embere nagyon kevés időt szán erre, például a képernyőhöz, telefonhoz viszonyítva. Valóban el lehet fáradni, ha nem találjuk meg a Lelket, Istent. Néha baj van az Isten-képünkkel – folytatta –, téves képünk van, de Isten akkor is szeret, ha nem adja meg azonnal, amit kérünk, ahogy elvárjuk. A Mindenható azonban jobban tudja nálunk, mi válik valóban a testi-lelki javunkra. Nagyon fontos az is, hogy a fiatalok állandóan imádkozzanak szüleikért, nagyszüleikért, keresztszüleikért. Mindig merjünk bátran imádkozni – bíztatott –, annyi minden: stressz, igazságtalan kritika, kishitűség és egyebek támadhatnak meg, de az imádság nyomán eltölt az isteni kegyelem, a békesség és a jóakarat – nyomatékosította Kerekes László segédpüspök.

A Veni Sancte szentmisén (balról jobbra) Szakál Ádám tartományfőnök, Kerekes László segédpüspök és László Attila főesperes-plébános (A SZERZŐ FELVÉTELE)

A szentmise felajánlási részében az elsőéves egyetemisták egy térképet hoztak az oltár elé, rámutatva, hogy olyan úton indulnak most el, amely sok kihívást, nehéz hegymenetet tartalmaz. Ebben a helyzetben haladnak az oltár felé, amely útbaigazító és erőt adó vonatkozási pont. A fiatalok ezután több jelképes tárgyat vittek az oltárhoz: a zenecsoport – amely magyar és román nyelvű liturgikus szolgálatával vett részt a szentmisén – pengető alakú logója a zenéléshez használt hangszereket ábrázolta, amelyek figyelmünket Istenre irányítják; a Mécses Közösséget egy gyertya szimbolizálta – amelyen a közösség logója látható –, kifejezve azt is, hogy egyetemistaként sem akarnak megmaradni a langyos hit viaszán, valami égőre, élőre vágynak. Ezután a perselyt hozták az oltár elé, kifejezve azt, hogy jó sáfárai szeretnének lenni a nekik juttatott lehetőségeknek és talentumoknak. Majd a kenyeret és a bort hozták – a föld termése és a szőlőtő gyümölcse arra emlékeztet, hogy a Teremtő és Megváltó Isten munkatársainak hívja az egyetemi ifjúságot. A román csoport az egyetemisták életében annyira fontos „otthonról kapott csomagot” vitt az oltár elé, amely a szüleikkel való szeretetteljes párbeszédet, azok gondoskodását jelképezi.

A hívek könyörgésében – melyeket a marosvásárhelyi Ionescu Sarah-Rita, a Római Katolikus Teológia és Szociális Munka szak másodéves hallgatója olvasott fel – a fiatalok azért imádkoztak, hogy a Szentlélek által a helyes ösvényen maradjanak; hogy a megszólaltatott dallamok által tudjanak utat nyitni Isten felé a KEL-esek. Imádkoztak szüleikért, hogy Isten viszonozza őket minden jóval gyermeik iránti állandó szeretetéért és gondoskodásáért. Kérték a Szentlelket, hogy a bölcsesség és értelem mellett az előttük álló tanévben növelje bennük az Isten iránti szeretetet is, felismerve azokat, akik segítségükre szorulnak. Erőt is kértek, hogy képességeikkel egy krisztusibb világ formálásán tudjanak dolgozni.

Megható mozzanatként a KEL részéről, hálából Krisztus világosságát jelképező emlékgyertyát ajándékoztak Kerekes László segédpüspöknek és Szakál Ádám tartományfőnöknek.

A Veni Sancte szentmisén valamennyi jelenlevő átérezte, hogy jogos a jövőbe vetett hitünk és reménységünk.

A Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) szeretettel várja az egyetemistákat csoportjaiba és programjaira, amelyeken a tanulás, hitben való megerősödés mellett társas, érzelmi, fizikai és lelki értelemben is fejlődhetnek.