Milyen típusú munkavégzés vonzóbb a mai fiatalok számára?

A képességeikhez mérten választanak szakmát az Y és Z generáció tagjai

Milyen típusú munkavégzés vonzóbb a mai fiatalok számára?
Főleg a humán erőforrás beszervezésével foglalkozó cégek, de a 35 év alatti fiatalokat alkalmazó vállalatok is folyamatosan mérik és kutatják, pontosan milyen elvárásaik vannak az úgynevezett Y és Z generáció tagjainak. Teszik ezt annak érdekében, hogy tudják ezekhez igazítani a munkahellyel kapcsolatos kínálataikat, megfelelhessenek a különböző állások betöltésére jelentkező fiatalok igényeinek. Lévén, hogy egyre kevesebb a megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállaló, a cégeknek alkalmazkodniuk kell a leendő alkalmazottak elvárásaihoz. A DreamJobs álláskereső portál által nemrég végzett, a Juniorok munkahelyi elvárásai című felmérés éppen arra világított rá, milyen munkahelyre vágynak a fiatalok. A felmérés készítői úgy gondolják, hogy a fiatalok igényei összhangban vannak az elvárásaikkal: tudják, hogy szükség van a fejlődésre, és ezt el is várják a munkahelyüktől, nyitottak a tanulásra, de igényük van az idősebb generáció támogatására is.

ÖSSZEFOGLALÓ

Érdekfeszítő felmérést hozott nyilvánosságra a minap a DreamJobs álláskereső portál: arra voltak kíváncsiak, a munkaerőpiacra bekerülő Y, Z generáció miket vár el a munkahelyétől. Munkaerő-toborzásban jártas szakemberekként nap mint nap azzal szembesültek, hogy az aktív álláskeresők egy nagyon erős csoportját a pályakezdő, úgynevezett junior munkavállalók, pontosabban az Y és Z generáció tagjai teszik ki. Ezért döntöttek úgy, hogy legelső kérdőí­vükben a munkaerőpiac eme fiatal szereplőire fókuszálnak.

A megkérdezettek teljes anonimitását biztosító kérdőívben a fiatal generációhoz tartozók igényeit, a munkahellyel kapcsolatos preferenciáit kutatták annak érdekében, hogy a feldolgozott válaszaik alapján mérhető képet nyújthassanak a romániai munkaerőpiac állást kínáló cégeinek, eme generáció jövőbeni foglalkoztatóinak. A felmérést készítőkhöz összesen 305 fiatal válasza érkezett be.

Nem vonzó az állandó irodai környezet

Kiemelik: a kutatást a DreamJobs Románia kezdeményezte, a kérdőívet szakmai csapata állította össze. Céljuk az volt, hogy rendszeresen tájékozódjanak a munkaerőpiac változásairól, ezért kutatásukban a romániai pályakezdők érdekeiről, elvárásairól mutatnak be átfogóbb képet.

A felmérés kimutatta: a megkérdezettek 54,8%-a hibrid munkát, 44,9% a rugalmas munkavégzést, 18,7% a távmunkát preferálta és csupán a válaszadók 20,7%-a szeretne teljes munkaidőben, állandó irodai környezetben dolgozni.

„Ezt a trendet humán erőforrás területen dolgozó szakemberekként mi is megfigyeltük a pandémia utáni időszakban, ugyanis korábban is foglakoztunk a témával” – írják a felmérés készítői.

A kutatás tehát kimutatta: egyre hangsúlyosabban körvonalazódik a hibrid (irodai környezetben is, odahaza is) végzett munkastílus iránti preferencia.

Tudatában vannak erősségeiknek

A kutatás szerint az Y és a Z generációhoz tartozók pontosan felmérik, milyen tudással, rátermettséggel és kompetenciákkal rendelkeznek egy-egy állás betöltésére. A kérdőívet kitöltők több mint fele jelölte meg a „felmértem erősségeimet, és a képességeimnek megfelelő szakterület felé orientálódtam” válaszlehetőséget, és 107-en választották az „így alakult, nem feltétlen volt tudatos döntés” opciót. Tehát amíg a válaszadók több mint 60 százaléka tudatosan, képességeihez és erősségeihez mérten választott szakmát, addig 35 százalékuknál már nem volt ennyire tudatos választás, és a fennmaradó 5 százalék pedig megoszlik a „karriertanácsadó segítségével”, „a családi hagyományt követtem” és „a jól fizető szakmák közül választottam” lehetőségek között.

A felmérést készítők arra is kíváncsiak voltak, a fiatalok szerint generációjuk milyen jellegzetességekkel rendelkezik: az erős multitaskingot és a gyors alkalmazkodóképességet 177-en jelölték be. Ugyanakkor úgy vélik, sokkal nagyobb igényük lenne a rugalmas munkavégzés megteremtésére (176 válasz). Érdekes megjegyezni, hogy 129-en az válaszolták, hogy csupán jó a fizetés nem tartja őket sokáig egy munkahelyen.

– A munkahelyeken is a közösséget keressük, a munkánk anyagi értelemben vett eredménye ugyan a fizetés, de emellett fontos, hogy legyenek közös eredményeink, közös tevékenységeink – jegyezte meg ezzel kapcsolatban Arros Orsolya, a DreamJobs vezetője.

Érdemes kitérni arra is, a válaszadók szerint mi tartja őket egy-egy munkahelyen. A felmérés szerint a fiatalok folyamatos szakmai fejlődést (73 százalék) várnak el, ugyanakkor pedig azt szeretik érezni, hogy nélkülözhetetlenek abban, amit csinálnak (67 százalék), vagy azt, hogy erős, összetartó és támogató csoport veszi őket körül (közel 67 százalék).

A felmérés készítői úgy gondolják, a fenti adatok alapján egyértelműen kijelenthetik, hogy a fiatalok igényei összhangban vannak az elvárásaikkal: tudják, hogy szükség van a fejlődésre, és ezt el is várják a munkahelyüktől, nyitottak a tanulásra, de igényük van az idősebb generáció támogatására is.

Mennyi pénzért dolgozna a mai fiatal?

A felmérés során az ifjak fizetésigényére és a tevékenységi területre is rákérdeztek. A választott szakterület szerint a legtöbben (28,2%) a marketing területén szeretnének elhelyezkedni, ezt szorosan követik a kommunikáció, a számítástechnika és távközlés, a dizájn, a mérnöki és az értékesítési, illetve a kereskedelmi szakmák. A nettó fizetésigényre vonatkozó kérdésre a válaszadók 46,6%-a a 2500–3500 lej közti bérsávot, 39,7%-uk a 3500–5000 közöttit, 9,8%-uk az 5000 lej feletti opciót jelölte be, míg a fennmaradó 3,9% az 1500–2000 lejt közötti fizetési sávot választotta.

– A DreamJobs Romániához gyakran érkeznek olyan megkeresések, hogy találjunk egyetemet végzett szakembereket, akiket a munkaadók minimálbérrel szeretnének alkalmazni. Ez a felmérés is azt mutatja, hogy nem ez a járható út, hiszen a 305 válaszadó közül csak 12-en (3,9%) jelölték meg ezt a bérsávot. Ugyanakkor azt is szeretnénk továbbítani a munkaadók felé, hogy a juniorok nem extrém fizetésigényekkel rukkolnak elő, hiszen a megkérdezettek közel fele a 2500–3500 lej közötti sávot jelölte meg – szögezte le Arros Orsolya, a DreamJobs vezetője.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az állásközvetítő cég szerint ez a generáció újra hivatásként szeretne tekinteni a munkájára, arra a tevékenységre, amelyben teljes mértékben kibontakozhat, amelyben megmutathatja saját magát, képességeit, és amellyel teljes mértékben azonosulhat.

A metodológiai vonatkozások kapcsán közlik: a Juniorok munkahelyi elvárásai című felmérés tíz fő kérdésből állt, ezt egészítette ki a végén négy, a korra, nemre, az aktuális lakóhelyre és az iskolai végzettségre vonatkozó alapkérdés. A kérdőívvel a 18–35 éves korosztályt szólították meg, a válaszadók közel 80%-a 18–30 év közötti és 20%-uk 31–35 év közötti fiatal.

Megjegyzik: a megkérdezettek 95%-a Romániában él, több mint fele kisvárosban, közel egyharmaduk pedig nagyvárosban lakik. Ami az iskolai végzettség szerinti elosztást illeti: 43,3% egyetemi alapképzést jelölt meg, 33,1% egyetemi mesteri végzettséget, 18,4% pedig jelenleg érettségivel rendelkező fiatal.

(Borítóképünk illusztráció)