Megbizonyosodás pályaválasztásban és hitben

Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (Forrás: Proteo.hu)
Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (Forrás: Proteo.hu)
Nyolcadik osztályos korom óta vonz a lelkészi pálya és érdekel a teológia, főként ezért lettem a Kolozsvári Református Kollégium tanulója. Amikor Tasnádi István iskolalelkész szólt, hogy betekinthetünk a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet mindennapjaiba, azonnal jelentkeztem. Március 8-án 154 diák társaságában megismerhettem azt a világot, amelyet a nyílt napig a jövőm lehetséges helyszínének tartottam, azóta pedig befogadó és támogató családként gondolok az intézményre, amelynek mindenképp a hallgatójává szeretnék válni.

Szerző: Echard Roland, 10. A osztály, Kolozsvári Református Kollégium

Szívélyes fogadtatás után a nyílt nap áhítattal kezdődött, ahol Telegdi István hatodéves teológus hirdette az igét. A lelkészi hivatás választásának indítékait fejtegető áhítat egyrészt követhető volt, másrészt magamra találtam benne. Megragadott, hogy a gondolatmenet hangsúlyozta a teológia egyik legfőbb feladatát: „az ó és az új, a kétezer éves Biblia és a modern világ összekötését”. Ezt sikerült gyakorlatba is helyezni: modern ifjúsági énekek és orgonajátékkal kísért dicséretek egyaránt elhangzottak az áhítaton.

Kovács Sándor rektor köszöntője után Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke mesélt személyes életútjáról, őszintesége és közvetlen stílusa igazán inspirálóvá és hitelessé tették elbeszélését.

Belátást nyertünk a teológusok szociális és akadémiai mindennapjaiba: részt vettünk két teológiai próbaórán, és körbevezettek bennünket az intézet épületében.

A próbaórák egyaránt hasznosak és élvezetesek voltak. Kató Szabolcs Ferencz Mózes első könyvének hangsúlyaival tette szemléletessé, hogy egy bibliai könyv átlátásához érdemes azt teljes egészében elolvasni, és nem csak részleteket kiemelni belőle. Simon János lelkipásztor interaktívan és személyes tapasztalatok alapján is tanácsokat adott a szülőkről való helyes leváláshoz, a bibliai tanítást pszichológiai szempontból is megközelítve. Mindkét próbaóra ígéretesként ismertette a teológiai oktatást; türelmetlenül várom, hogy teljes jogú hallgatóként vegyek részt az órákon.

Meglepő, mondhatni kellemes csalódás volt látni a protestáns teológián biztosított remek körülményeket: kitűnő konditerem, otthonos bentlakás, gazdag könyvtár és nem utolsósorban sok-sok, humoros becenéven emlegetett közösségi zug, mély beszélgetések és jelentős események helyszínei – pl. a fekete lyuk, amely mindent elnyel, ami ott elhangzott.

Eddig is tudtam, hogy érettségi után lelkésznek tanulok majd, de ez a látogatás még inkább megerősített szándékomban. Ami kétségtelenül a nyílt nap fergeteges sikerét igazolja, hogy néhány diáktársam őszintén elmondta: eredetileg csak azért iratkoztak fel, hogy ellógjanak egy tanítási napot, de a bemutatót követően komolyan elgondolkodnak azon, hogy a teológián folytassák tanulmányaikat. Jómagam a nyílt nap végi online kiértékelőben a „Szeretnék-e majd a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetre felvételizni?” kérdésre magabiztos igennel válaszoltam. Mindannyiunk nevében köszönöm a lehetőséget!