Jövőnket meghatározó a tétje a népszámlálásnak

Lesz-e százezer magyar Kolozs megyében, és ötvenezer Kolozsváron?

Jövőnket meghatározó a tétje  a népszámlálásnak
Kolozs megyében az a tétje a népszámlásnak, hogy lesz-e százezer magyar a megyében, és ötvenezer magyar Kolozsváron – tudhattuk meg Tasnádi István Szilárd, Kolozs megye alprefektusa és Csoma Botond RMDSZ-es képviselő által kedden megtartott sajtótájékoztatón. Kolozs megyében eddig 183 000 népszámlálási ívet töltöttek ki a lakosok: 59,4%-a városon, míg 40,6% vidéken él. A kérdőívek 58,1%-át a polgárok saját maguk töltötték ki, míg 41,9%-át az összeíró pontokban. Tasnádi István Szilárdtól megtudtuk: az összeíró pontokon 189 biztos működik, közülük 20% magyarul is beszél. Az ajtóról-ajtóra való népszámláláskor legtöbb 730 biztos járja a megyét szemben a 2011-es 3400 személlyel. Ez azt jelenti: nem biztos, hogy a népszámláló biztos eljut minden háztartásba. Csoma Botond RMDSZ-es képviselő hangsúlyozta: ez a statisztika határozza majd meg a következő 10 évben közösségünk lehetőségeit és fejlődését.

Mind Tasnádi István Szilárd, Kolozs megye alprefektusa, mind Csoma Botond RMDSZ-es képviselő aggódik amiatt, hogy a romániai magyarság alulszámlált lesz, mivel a népszámlálás március 15-től kezdődött és május 15-ig tartó önkitöltő szakaszában a vártnál kevesebben töltötték ki a népszámlálási ívet.

„Az idei népszámláláson hatalmas hátrány, hogy a biztosok aránya 20% a 2011-eshez képest. Minden biztosnak legalább 500-600 lakásba kell eljutnia, de Kolozsváron akár 700-ra is tehető az egy biztos által megszámlálandó lakások száma.  Ami a népszámlálásért járó szabadnapot illeti, ez minden dolgozó családtagnak jár, függetlenül attól, hogy ki töltötte ki az ívet – hívta fel a figyelmet Tasnádi Szilárd a keddi kolozsvári sajtótájékoztatón.

Az alprefektus kitért arra, hogy eddig elég kevesen jelentkeztek számláló biztosnak, és a tesztelés csak ezt követően történik meg, ami további csökkenést hozhat magával. Továbbá azért is visszaeshet a biztosok száma, mivel 2011-ben is előfordult, hogy egyesek időközben felmondtak.

„A népszámlálásnak a gyakorlati dimenzióján túl van egy jelképes értelme is. Ez a statisztika meghatározza majd a következő 10 évben közösségünk lehetőségeit és fejlődését. Én arra biztatok mindenkit, hogy május 15-ig töltse ki az online kérdőívet, s mindenképp nyilatkozzon nemzeti identitásáról és felekezeti hovatartozásáról. Bizonyos adatokat más állami szervektől is begyűjthet a Statisztikai Hivatal, ám a hovatartozásunkról nekünk kell nyilatkozni. Kolozs megyében több fórumon is elmondtuk: a fő kérdés az, hogy a megyében és Kolozsváron lesz-e 100 ezer, illetve 50 000 magyar. Abszolút számban újra Kolozsvár lesz-e a második város Marosvásárhely után, ahol a legnagyobb magyar közösség él?”  – hangoztatta Csoma Botond képviselő. 

Megtudtuk: Kolozs megyében a hivatalos összeíró pontok mellett 76 magyar településen az RMDSZ helyi szervezetei is segítenek az ívek kitöltésében. 

varosnapokHirdetés

„Kolozsvár nehéz terep, mert a magyar közösség nem egy tömbben él. A város nagy, és ha humán erőforráshiány van, nehéz lefedni a várost. Félő, hogy emberek maradnak majd ki. Mint már elhangzott, a román állam az adminisztratív adatbázisból át tud venni adatot, de az nem vonatkozik sem az etnikumra, sem az anyanyelvre, sem a vallási hovatartozásra.  A népszámlálás másik tétje, hogy elérjük-e a lélektani egymilliós számot?  Az elkövetkező 10 évben a most összeírt számokra hivatkoznak, amikor döntenek az állami források elosztásáról. De ettől függ nyelvi jogaink gyakorlása is. Az RMDSZ azt tűzte ki célul, hogy országos szinten a magyarok 35%-a végezze el az önkitöltő népszámlálást, ám Kolozsváron ennyi nem elég. Magyar identitásunkat vállalni kell világnézettől függetlenül” – magyarázta Csoma Botond.

A képviselő kitért arra: jó az önkitöltési arány Kalotaszentkirályon (63,47%) és Búzában (58%). Kérdés az, hogy Tordaszentlászló vagy Bálványosváralja községben meglesz-e a magyarok 50% feletti többsége úgy, mint 2011-ben? Szászfenes községben 2011-ben 4000 magyart regisztráltak, most pedig az lenne a jó, ha az ott élő magyarok száma elérné az ötezret; Kisbácsban pedig ideális volna meghaladni a 20%-ot.

A Szabadság kérdésére Csoma Botond közölte: sejtették, hogy a számláló biztosok csekély száma és a két hónapos időszak nem lesz elég, ezért megpróbálnak minden segítséget megadni a polgároknak az önkitöltési szakaszban.

A népszámlálási ívek kitöltésében a Kolozs megyei városok közül Kolozsvár áll az első helyen, ezt követi Dés, Torda, Aranyosgyéres, Szamosújvár, majd Bánffyhunyad. Községek szintjén a legnagyobb érdeklődés Szászfenesen van, továbbá Apahidán, Kisbácsban, Tordaszentmihályon és Aranyoslónán. Még 20 napig bármely román állampolgár, tartózkodjon az ország területén vagy külföldön, saját maga töltheti ki online az űrlapot, ezután már csak a számlálóbiztosok a hivatalos táblagépeken vezethetik be a lakosság adatait. Fontos: egy héttel a kitöltés után ellenőrizzük, hogy érvényessé nyilvánították-e a kérdőívet a Statisztikai Hivatalnál. Ezt bárki megteheti otthon a https://dovrec.insse.ro/ oldalon. Amennyiben nem regisztrálták be, az összeírópontok egyikén kell segítséget kérni.

Borítókép: Rohonyi D. Iván