Jogok és kötelességek

Jogok és kötelességek
A tanügyminisztérium a napokban tette közzé a Tanulók Statútumát, amelyről első olvasat után úgy tűnik: mértékletes, méltányos, közérthető, és nem utolsó sorban feketén-fehéren megszabja a tanulók jogait és kötelezettségeit. A dokumentum elkészítése régóta foglalkoztatja a szaktárcát. Ezelőtt egy-két évvel létre is hoztak egy tervezetet, idén megszervezték az esedékes közvitát, majd augusztus 10-én a 4472 számú miniszteri rendeletben öltött konkrét formát a statútum.

A dokumentumot már  a küszöbön álló 2016/2017-es tanévben alkalmazzák.

A sajtó természetesen felfigyelt arra az újdonságra, miszerint a tanulók az órákon oktatási céllal használhatják a mobiltelefonjukat. Telefonmániásként megkérdőjeleztem annak a belső iskolai szabálynak a hasznosságát, miszerint a tanulótól az iskolai nap kezdetekor elvették a mobiltelefont, és azt csak a tanórák végén adták vissza. Nagyon remélem, hogy ez az előírás beválik, és a gyerekek tényleg nem élnek vissza ezzel a lehetőséggel. Egy másik újdonság az, hogy megengedik a tanulóknak  a tiltakozást,  ha  ezzel nem zavarja meg a tanulás menetét. A statútumban szerepel még az, hogy az iskolát érintő fontos kérdésekben ki kell kérni a tanulók véleményét. 

A minisztérium és a sajtó nagy garral hirdette, hogy  ez az első ilyen dokumentum 1990 óta. Ám azt sem hallgathatjuk el, hogy mind  a 2011-ben elfogadott oktatási törvényben, mind a 2015-ben közzétett iskolák működési szabályzatában (ROFUIP)  szerepelt több, a mostani statútumban megfogalmazott kitétel. Például az írásbeli jegyek megfellebbezési jogát és mikéntjét – aminek most tág teret szentelt a sajtó – már ez utóbbi dokumentum is előírta.

A tanulók jogait és kötelezettségeit részletesen taglalja a dokumentum.  Mind a jogok, mind a kötelezettségek  ésszerűek, világosan megfogalmazottak, de azt hiányolom, hogy a dokumentumban nem pontosítják:  milyen típusú kihágásért, milyen büntetés jár. 

Gondolom, a szülőknek nemigen fog tetszeni, hogy bizonyos vétségek elkövetése miatt a tanulónak   három-öt napon át közhasznú munkát kell végeznie. Az más kérdés, hogy a mai (elkényeztetett, munkára alig fogott) tinédzserek esetében lesz-e valamilyen hatása az ilyen típusú  büntetésnek.

A gyermek felnőtté válásához arra is szükség van, hogy jó teljesítményéért megdicsérjék, megjutalmazzák (egyébként ez is szerepel a dokumentumban), az iskolában elkövetett hibáiért  megbüntessék.   Ha valakinek jogai vannak, akkor kötelességei is kell hogy legyenek. Az igazságos és konkrét szabályok által megállapított büntetés a gyermek igazság- és felelősségérzetét erősíti, amire aztán az élet során számtalanszor szüksége lesz.