Felújítanak három erdélyi vasútállomást: a tövisit, az enyedit és a kocsárdit

Kívül-belül megújul a nagyenyedi vasútállomás épülete is (a szerző felvétele)
A Román Vasúttársaság (CFR) Brassó megyei kirendeltsége néhány nappal ezelőtt hirdette meg a versenypályázatot a vasútállomások felújítási munkálatainak a kivitelezésére, amelyeknek összértéke meghaladja a 36 millió lejt.

Mindhárom állomás korszerűsítésére külön-külön tervet készítettek, önálló  költségvetéssel, természetesen a végösszeg az árajánlatok függvényében alakul majd ki. A munkálatokra kiírt versenypályázat határideje március 18-a, az ajánlatoknak pedig hat hónapig kell érvényeseknek lenniük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felújítások csak jövőre kezdődnek el.

Legelőször a nagyenyedi állomás került a fejlesztés célpontjába, amelyre 7,8 -8,5 millió lejt szánnak. A második szakaszban a tövisi állomást újítják fel 14 -15,7 millió lejből, legvégül pedig a székelykocsárdit 11-12,3 millió lejből. Ezek az összegek arányosak az épületek nagyságával és jelenlegi állapotával.  Mindhárom állomás az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült, a székelykocsárdi és a tövisi jelentős vasúti csomópont.

A tervek szerint az épületek külső-belső felújításon fognak átesni, de a hangsúlyt azokra a terekre fektetik, amelyek az utasoknak szánt szolgáltatásokat érintik, ugyanakkor nem hagyják figyelmen kívül a kereskedelmi részlegeket sem. Elsőbbséget élveznek továbbá azok a fejlesztések, amelyek a fogyatékkal élők könnyebb eligazodását segítik, vagyis a mozgás-, hallás- és látássérültek számára készült különféle kijelzőkkel látják el az épületeket. 

Felújítják vagy kicserélik továbbá a szellőztető- valamint fűtésrendszereket, az elektromos felszereléseket, a mosdókat és egyéb olyan berendezéseket, amelyek az utasok kényelmét szolgálják. Az állomások biztonságának növelése érdekében korszerűsítik a távközlési felszereléseket és hálózatokat, a tűzvédelmi berendezéseket, és térfigyelő kamerákat helyeznek ki. 

Nem marad el az állomások közvetlen környékének rendezése sem: igyekeznek bővíteni a parkolóhelyek számát és esztétikusabbá tenni az idetartozó tereket. 

További részleteket Lőrincz Helgától, Nagyenyed alpolgármesterétől sikerült megtudnunk, aki elmondta: bár az állomás nem tartozik az önkormányzathoz, a városvezetés az elmúlt években számtalanszor lobbizott annak felújításáért. Nagyenyeden egy speciális eset áll fenn: a vasúttársaság nagyon sok területet birtokol a városban, amelyek sorsa egyelőre ismeretlen. Ugyanakkor az állomásnak van egy lepusztult aluljárója, amely a volt fémipari nagyüzemet szolgálta ki elsősorban, erről sem lehet tudni, mikor újulhat meg. 

Az alpolgármester azt is elmondta: a térségben már zajlik a vasúti sínek felújítása, ami természetesen egy hosszas folyamat, de a jó hír az, hogy párhuzamosan a peronokat is korszerűsítik majd.

Mindhárom, a felújításra kijelölt vasúti állomás jeles hely az erdélyi magyarság számára. A székelykocsárdi állomásról mindenkinek azonnal Dsida Jenő Nagycsütörtök című verse jut eszébe, talán kevesebben olvasták Berde Mária A kocsárdi állomáson című elbeszélését. Az is ismeretes, hogy a tövisi állomás építése meghatározó élményt jelentett a gyermek Gruzda János festőművész számára. 

Nagyenyeden kiemelt közösségi eseménynek számított, amikor egy-egy jeles személyiség a városba érkezett a vonattal és ünnepélyes fogadtatásban részesítették az állomáson. Igaz, akkoriban küllemén is meglátszott, hogy élettel teli, forgalmas az épület, amely saját teniszpályával, gyönyörű kertészettel, élősövénnyel befuttatott peronnal rendelkezett, amelyre az enyediek mindenkor nagyon büszkék voltak. 2019-ben a Bethlen Gábor Kollégium néhány diákja műemlékként tekintett az épületre és az Örökségünk Őrei versenyre nevezett be vele.