Feledtetni az „elhasznált éveket”

Idősek világnapján köszöntötték a szépkorúakat Nagyenyeden

Feledtetni az „elhasznált éveket”
Méltó módon köszöntötték Nagyenyeden az időseket az ENSZ által a számunkra kikiálltott napon, október elsején. Az előkelő Georgia étterem adott otthont idén is a rendezvénynek, akárcsak tavaly, amikor első ízben szervezték meg az eseményt, az RMDSZ Fehér megyei Nőszervezete jóvoltából.

Lőrincz Helga alpolgármester, az esemény ötletgazdája, idén is meleg, szeretetteljes hangon köszöntötte az „ezüsthajú, aranyszívű kedves idősöket”, sőt számukra, saját bevallása szerint először életében, egy verset is felolvasott, Kárpáti Éva Az élet alkonyán című költeményét. Ugyanakkor megköszönte a besegítő partnerszervezetek, a helyi Máltai Szeretetszolgálat, a Református Nőszövetség és az RMDSZ, valamint a támogatók, az RMDSZ országos Nőszervezete és a Communitas Alapítvány segítségét.

A szép számban jelenlevő enyedi máltaisok nevében Fari Palkó Ilona köszöntötte az egybegyűlteket. Az elnök asszony a szeretet fontosságát hangsúlyozta és az alkalomhoz illő, megszívlelendő jó tanácsokkal látta el a vendégeket, akiknek szerinte érdemes szem előtt tartaniuk, hogy ebben a korban ugyan „kevesebb az erő, de több a tapasztalat”, így a társadalomnak igenis szüksége van rájuk.

A Református Nőszövetség nevében Boros Erzsébet csombordi tiszteletes asszony szólt az egybegyűltekhez, majd elénekelt néhány szép népdalt, amelyet sokan vele együtt dúdoltak.

A találkozón a délutáni oktatásban résztvevő gyerekek rövid műsorral, énekekkel és szavalatokkal köszöntötték az időseket, majd egy piros szalaggal átkötött, fehér és zöld  szívpárból összeállított kis kézműves figyelmességgel kedveskedtek minden szépkorúnak. A 130 résztvevő között természetesen voltak nagymamák és nagypapák, de akadtak otthoni délutáni felvigyázók is, akik semmit sem sejtettek a meglepetésből, így alig tudták visszatartani könnyeiket... Az ünnepi műsorhoz érdemben hozzájárult Kürti Éva maroscsúcsi lelkésznő és kislánya, Lilla, akik három, a témához illő vallásos dalt adtak elő gitárkísérettel. A közönség soraiból is érkezett egy kedves meglepetés: Balika Ida felenyedi református nőszövetségi tag az Idősek imáját szavalta el mély átéléssel.

A szép műsor, a közösen elfogyasztott finom vacsora, az együttlét öröme pár órára elfeledtette a résztvevőkkel „az elhasznált éveket”, ahogyan egy bácsi fogalmazott, sokan nótázgattak, sőt voltak, akik táncra is perdültek, bebizonyítva: tudnak még úgy mulatni, mint a fiatalok.

Borítókép: Kürti Éva maroscsúcsi lelkész és kislánya, Lilla három, témához illő vallásos dalt adott elő