Bitay Enikőt választották az EME elnökének

Először vezeti nő a rangos tudományos szervezetet

Bitay Enikőt választották az EME elnökének
Bitay Enikő akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, a Sapientia EMTE egyetemi tanárát választotta az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) első női elnökévé szombaton a civil szervezet közgyűlése, amelyre a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében került sor. Az eddigi EME-elnök, Keszeg Vilmos alelnökként folytatja tevékenységét. A most megválasztott tisztségviselők négyéves mandátumot nyertek el. Kiosztották az ekkor szokásos Mikó Imre-emlékplaketteket, tiszteleti tagokat választottak. Két pályamunka nyerte el az Év Könyve 2021 díjat. Az EME Kutatóintézete felvette alapítójának, Jakó Zsigmond történésznek a nevét. „Belső erőnk az emberi tényező: a meggyőződés, a tenni akarás, a hit, a kitartó munka a tudomány szolgálatában. Enélkül nincs könyvtár, nincs tudományszervezés, nincs kiadott könyv, s nincs a tudós társadalom közösségi léte” összegzett Bitay Enikő EME-elnök.

– Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) értekezleteinek mottói erősítették azon meggyőződésünket, hogy a tudománynak szerepe van az ember életében, és felelős az emberért, az értékekért. Az elmúlt két év sajátos körülményei közepette az egyesület teljesítette mind az 1859-es alapításkor, mind az 1990-es újraalapításkor vállalt feladatát: tudományos eredményeket hozott létre, szakmai és közéleti eseményeket szervezett, és gazdagította a magyar és az egyetemes tudományos örökséget – nyitotta meg az EME idei közgyűlését Keszeg Vilmos leköszönő EME-elnök.

Morvai Tünde, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Osztályvezetője tolmácsolta az MTA elnökének, Freund Tamásnak az üdvözletét, amelyből megtudhattuk: az EME mindig is kiemelt partnere az MTA-nak.

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja elmondta: a világjárvány vége felé, a mellettünk zajló háború dacára is reflektálnunk kell a tudományos eredményekre. Potápi Árpád János felolvasott üdvözletéből megtudtuk: az EME létesítésétől eltelt idő igazi tanúságtétele annak, hogy cselekvő nemzet tagjai vagyunk; eredményeinket csak cselekvő együttműködésben tudjuk megvédeni.

Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke Kelemen Hunor üdvözletének tolmácsolása után közölte: a járvány két évében az információk fogyasztása gyökeresen megváltozott, próbáljunk ebből előnyt varázsolni, főleg olyan körülmények közepette, hogy az erdélyi magyar lakosság 79%-a rendelkezik otthon internettel, 82%-a okostelefonnal.

– Újra tudjuk fogalmazni az erdélyi magyar társadalmat, annak szegmenseit, egymással együttműködő testületeket a virtuális térben. Ez óriási előnnyel is jár, mert megszünteti a személyeket elválasztó térbeli távolságok jelentette hátrányt. Át kell menteni az elmúlt két év kényszerűségéből fakadó pozitív dolgokat – hangoztatta Székely István.

Mi történt 2021-ben

– A 2021-es év nagy tervekkel indult, ezek forrásalapját is sikerült megteremteni. Az év első felében – a járványhelyzet elhúzódása miatt – továbbra is online térbe szorultak rendezvényeink, a kutatások, a könyvtári szolgáltatások. Fenntartottuk az ehhez szükséges informatikai hátteret, illetve keretet, lehetővé tettük a munkatársak otthoni munkáját, a könyvtárak részleges működtetésével, az óvintézkedéseket betartva biztonságos körülményeket teremtettünk a halaszthatatlan kutatások dokumentációjának végzéséhez. A nyári hónapokban egyes rendezvényeket már élőben tarthattunk meg, majd az év utolsó hónapjaiban ismét az online térbe vagy hibrid formába szorultak rendezvényeink. Céljainak megvalósítása érdekében az EME folyamatosan együttműködik nemcsak hazai, hanem határon túli tudományos műhelyekkel is: akadémiai intézetekkel, felsőoktatási és közművelődési intézményekkel. 2021-ben az EME összesen 61 rendezvénynek volt a házigazdája. Ebből tizenkét könyvbemutató, hét konferencia és egyéb rendezvények. 39 rendezvény online térbe szorult. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (MTNE) több mint 700 résztvevővel zajlott: 241 szerző 149 munkáját mutatták be, több mint 6000 megtekintést jegyeztünk. Tavaly 44 kiadványt bocsátottunk útjára, a Digitális Adattár 24.129 tételre gyarapodott; az EME 12 főállású és 51 külső munkatárs révén összesen 34 kutatási programot működtetett – hangoztatta Bitay Enikő EME-főtitkár, majd ismertette tizenhat éven át tartó főtitkári munkájának, illetve mindannyiuk közös munkájának jelentősebb eseményeit, eredményeit, az intézmény fontosabb mérföldköveit.

Fábián Botond gazdasági tanácsos ismertette a 2021-es éves jelentést és előterjesztette a 2022. évi költségvetést. Imecs Veronka a cenzori bizottság jelentését olvasta fel. Veress Emőd jogtanácsos jelentését Keszeg Vilmos tolmácsolta. Ebből megtudtuk: három ingatlannal kapcsolatban vannak folyamatban levő jogi ügyek. A főtéri Wass Ottília-házzal kapcsolatosan Veress Emőd perújrafelvételt indított el mind Bukarestben, mind az Emberi Jogok Európai Bizottsága előtt, ezért az EME megújuló reménnyel néz a perek elébe. A Müller-ház (Jókai/Napoca utca 14. sz.) és a Jordáky-ház (Kőkert/Hasdeu utca 39 sz.) természetbeni megosztása folyamatban van. A közgyűlés elfogadta mindhárom jelentést, valamint Keszeg Vilmos azon javaslatát, miszerint az EME Kutatóintézete felveszi Jakó Zsigmond történész nevét, akinek a javaslatára jött létre.

Idei tervek

– Ami a 2022-es év munkatervét illeti, központi kiemelt rendezvények: áprilisban az orvos-gyógyszerész, júniusban a vendéglátás terén szervezünk tudományos ülésszakot, jelen leszünk a Kolozsvári Magyar Napokon, készülünk októberben Kiss András levéltáros születése századik évfordulójának megünneplésére, a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) létesítésének 150. évfordulójára, illetve novemberben 21. alkalommal rendezzük meg a Magyar Tudomány Napját Erdélyben, a szakosztályok és fiókegyesületek is saját munkaterveket követnek. Az EME képes megszólítani és serkenteni a fiatalokat, akik szép számmal kapcsolódnak be a tudományos életbe. Büszkék vagyunk kutatóink eredményére – összegzett Bitay Enikő főtitkár.

A jelentések elfogadása után következett a díjátadás. Az ötévente szokásos Teleki József-díjat Péntek János nyelvészprofesszornak ítélték oda, aki betegsége miatt nem vehetett részt az eseményen. Benő Attila BBTE-oktató laudációjában főleg Péntek János tudományos munkásságát ismertette.

Tiszteleti taggá választották Papp Klára történészt, a Debreceni Egyetem oktatóját. Sipos Gábor laudációjából megtudhattuk: Papp Klárának is köszönhető, hogy az 1990-es években a Debreceni Egyetem és az EME között együttműködési szerződés született, amely ma is él, és amelynek hasznát tudományos kutatók, doktorandusok látták. Hasonlóképpen Péter H. Mária marosvásárhelyi gyógyszerész-történészt, nyugalmazott egyetemi oktatót is tiszteleti taggá választották. Sipos S. Emese laudációjából gazdag és eredményes pálya rajzolódott ki. A díjazottak megköszönték az elismerést, és kifejezték szándékukat: továbbra is dolgozni kívánnak a közösség és az EME javára.

Gróf Mikó Imre emléklappal tüntették ki Jakó Klára kolozsvári származású történészt (laudált Keszeg Vilmos), Dobránszky János tudományos főtanácsadót (laudált Bitay Enikő), illetve Biró Annamária BBTE-oktatót, az EME felelős kiadóját (laudált Keszeg Vilmos). Alapító taggá vált Simon Katalin, Báthory Lajos, Olosz Katalin, dr. Bódizs György és dr. Szilágyi Tibor.

A 2021-es Év Könyve díjára 33 pályamunka érkezett. A zsűri döntése alapján két szerző egy-egy könyve részesült díjban: Gálfi Emőke Gyulafehérvár és uralma a 16. század második felében, illetve Jancsó Árpád Bánát első vasútja.

Bódizs György orvosigazgató is alelnök lett, Bogdándi Zsolt a főtitkár

A szavazóbizottság kihirdette a választás eredményét. Ennek értelmében Bitay Enikő akadémikus lett az EME első női elnöke. Az alelnöki tisztséget Bódizs György, a rehabilitációs kórház orvosigazgatója, Kerekes László nyugalmazott egyetemi oktató, Keszeg Vilmos egyetemi oktató és Sipos Gábor akadémikus, történész, a főtitkári tisztséget Bogdándi Zsolt történész tölti be.

– Az a tény, hogy ma itt ennyien összegyűltünk, s nap mint nap időt, energiát fektetünk ebbe az intézménybe aktív tagokként, az itt látható különböző szakterületek és korosztályok képviselőiként, fontos üzenet, mert lehetővé teszi az EME fenntartását. Belső erőnk az emberi tényező: a meggyőződés, a tenni akarás, a hit, a kitartó munka a tudomány szolgálatában. Ez az EME működésének és jövőjének alapja. Ez a legfontosabb hajtóerő, enélkül nincs könyvtár, nincs tudományszervezés, nincs kiadott könyv, s nincs a tudós társadalom közösségi léte. Kisebbségi létünkben ugyanolyan fontos, ugyanolyan fajsúlyos intézményünk a tudományművelés, mint az iskoláink és templomaink. Ha van hajtőerő, ha van emberi tényező, s igény a tudományművelésre, akkor ez az intézmény még sokáig fenntartható. Az EME múltja, hagyománya, értékrendje kötelez mindannyiunkat, tartást ad, s hiszem, hogy mindazt, amit eddig itt közösen létrehoztunk, a jövőben is fenn tudjuk tartani, eredményesen működtetni, akkor ez már önmagában a jövő záloga. Ehhez én alázattal és nyitottsággal viszonyulok – összegzett Bitay Enikő, az EME megválasztott elnöke a közgyűlés zárszavaként.

Fotóriportunkat az eseményről ITT nézhetik meg

Borítókép: ROHONYI D. IVÁN