Adventi jótékonykodás a Kolozsvári Református Kollégiumban

Mintegy 80 kék vedret sikerült megtölteni tartós élelmiszerekkel, édességekkel
Iskolánkban az advent nem csupán rendezvényekben gazdag időszak, de egyben több jótékonysági akció ideje is. Immár az iskolai köztudatba is beivódtak az olyan hagyományosnak számító kezdeményezések, mint a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap vagy a Kék veder akció. A diákok számára is jelentőségteljes programok, a fiatalok közül többen érdeklődtek, hogy idén lesz-e hasonló lehetőség. Fontosnak tartom, hogy tanintézményként ne csupán arról beszéljünk, miben van szükségünk segítségre, hanem megkeressük azokat az alkalmakat is, amikor mi segíthetünk másoknak.

Megjelent a Szabadság napilap mellékletében, a Református Híradó 2023. karácsonyi számában.

ÍRTA: TASNÁDI ISTVÁN

Idén is részt vettünk a Dorcas Aid által meghirdetett Kék veder akcióban. A lassan már szimbólummá váló kék vedreket a diákok és családjuk adományainak köszönhetően sikerült tartós élelmiszerekkel, édességekkel megtölteni. Az így elkészülő mintegy 80 csomagot részben maguk a fiatalok viszik el a környezetükben élő rászoruló családoknak, részben a segélyszervezet gondoskodik arról, hogy megfelelő helyre kerüljenek. Az így eljuttatott olaj, cukor, liszt vagy éppen szaloncukor sokaknak nem csupán szép gesztust jelent, de azt is, hogy van miből ételt tenni a karácsonyi asztalra.

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap szintén többéves múltra visszatekintő gyűjtőakció. Az anyaországból indult kezdeményezés lényege, hogy minden diák keres öt felnőtt ismerőst, aki hajlandó öt-öt lejt adományozni a Kárpát-medencei magyar oktatásra. Az így összegyűlt összeget minden évben régiónként egy-egy intézmény kapja meg, így körforgásszerűen mindenki sorra jut. Idén Erdélyben a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium újonnan épített általános iskolájának felszerelését célozza a gyűjtés.

A tanfelügyelőség indítványozására önkéntes gyümölcs-zöldség adományozó programot hirdettünk az adventi időszak kezdetén. Az így összegyűjtött friss terményekkel három – idősekkel foglalkozó és fogyatékkal élőket ellátó – intézményt támogattunk: a Gondviselés Egyesületet, a Fogyatékkal Élő Felnőttek Gondozási és Segítségnyújtási Központját, valamint a Szent Kamill Idősek Otthonát. Ez a generációkon átívelő projekt segített abban, hogy a fiatalok közelebbről is megtapasztalják: vannak helyzetek, amikor pont ők tudnak ilyen formában segíteni idős embereken.

Sierra Leone-i gyerekek megsegítését célzó program keretében iskolástáskákat és tanszereket gyűjtöttünk, ezeket a Transilvania 4 Sierra Leone egyesület juttatja el a nyugat-afrikai ország rászorulói tanulóinak. 2019-ben nagy sikere volt a kezdeményezésnek, ezért idén is továbbítottuk a szervezet kérését: sokan akár egy-egy táskával, akár más tanszerekkel hozzájárultak az ott élő diákok tanulási esélyeinek javításához.

Az iskolánkban működő diákpresbitérium szintén kivette a részét az adventi jótékonykodásból: egyhetes süteményvásárt szerveztek, amelyhez minden napra más-más évfolyam készült finomságokkal. Az így összegyűlt pénz felét jótékonyságra fordították, a fennmaradó összeget saját programjaik lebonyolításához használják fel. Egyik szülőjét elvesztett diák támogatására gyűjtést indítványozott a diákpresbitérium – jólesik megtapasztalni, hogy a másikra való odafigyelés, a rászorulóknak nyújtott segítség igénye a diákságban is munkál, nem csupán felülről jövő elvárásként jelenik meg az iskolában.

A bő négyhetes időszak számos jótékonysági programja lehetőséget kínált mindenkinek megtalálni a célcsoportot, amelynek szívesen segítene. Az időbeli átfedés néha megnehezítette a pontos szétválasztást, hogy mikor mire is gyűjtünk, de a projektek sikeressége azt mutatja, hogy az iskolai közösségen belül mindegyikre van igény.

A generációkon és kontinenseken átívelő projektek reményeink szerint előmozdítják azt a szolidaritást, amire nagy szükségünk van a 21. században is. Erdélyi magyar közösségként inkább azt szoktuk meg, hogy az adakozás kedvezményezettjei vagyunk, legyen szó akár anyaországi, akár holland vagy svájci testvérgyülekezetek támogatásáról. A Kolozsvári Református Kollégium maga is úgy tudott újjáépülni és úgy nyerhette el mai formáját, hogy sokan támogatták anyagiakkal vagy másképpen. Jó látni, hogy a tágabb iskolai közösségben mára természetes belső igénnyé lett másoknak segítséget, támogatást nyújtani.