VIII. Kiskurutty Játéktanoda körzeti fordulója Kolozsváron

VIII. Kiskurutty Játéktanoda körzeti fordulója Kolozsváron
A Kiskurutty Játéktanoda szellemében felnövekvő óvodások irodalmi ízlése, igényessége, a szöveg iránti tisztelet és érdeklődés megalapozása sohasem túl korai. A Kiskurutty játékos vetélkedő csapatának immár 8. éve tagja lehet az az óvodapedagógus, aki a gyermekirodalom szövegeinek megszerettetését, ismeretek, kompetenciák fejlesztését változatos módszerek alkalmazásával szeretné megvalósítani óvodai csoportjában, egy olyan közösség részeként, amelynek célzott korcsoportja az óvodás korosztály.

A háromfordulós közösségi csapatjáték lényege feladatok megoldása, próbák tejesítése révén csapatszellem, együttműködés, kooperatív egymásrahangolódás fejlesztése óvodáskorban. A játék témája évente változik, éves projekt keretén belül dolgozzák ki a Hargita megyei Csíkszentdomokoson a forgatókönyvet, a próbák menetét, amelyet a benevezett óvónők, csapatok postai úton kapnak kézhez, kellékek, kiegészítők kíséretében. Az idei, azaz 2019-2020-as tanévben Mészöly Miklós gyermekmeséi szolgálják a játék alapját. Csíkszentdomokos a bölcsője annak a magyar, óvodásoknak kidolgozott közösségi játéknak, amelynek résztvevői Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Szeben és Kolozs megyékből verődnek össze, és ugyanabban az időben, ugyanazon forgatókönyv, ugyanazon felépítés és elv alapján játszanak.

Az első két találkozáson mindenki a saját körzetében, megyéjében tapasztalja meg a Kiskurutty játékszellemet, hogy majd a megyeközi fordulón minden megyét a benevezettek arányának megfelelően egy-két csapat képviselhessen a végső közös Játékon, ahol Erdély kisóvodásai találkozhatnak egymással, együtt játszva tapasztalhatják meg anyanyelvük értékeit, egyediségét, nyelvi dallamosságát, tisztaságát. A kétnapos megyeközi játék megszervezését évente egy-egy benevezett megye vállaja fel. Jövő tavasszal Kovászna megye sepsiszentgyörgyi óvodája lesz házigazdája Mészöly Miklós vendégeinek.

2019. november 23-a reggelén két kolozsvári óvoda: a Napsugár és a Babszem Jankó Napközi otthonos óvodák magyar csoportjainak négytagú csapatai, a Napsugarak és a Méhecskék köszöntötték Mészöly Miklós gyermekmeséinek szereplőit Bartha Evelyn, Jankó Hajnalka, Farkas Andrea és Gergely Erika Magdolna felkészítő óvónők társaságában. A hárompróbás játékon szövegismeretüket, együttműködő készségüket, megfigyelőképességüket, tudásukat bizonygatták a közép- és nagycsoportosok, akik szeméből öröm és önfeledt boldogság ragyogott, ami felülírja a Kiskurutty Játéktanoda alapvető rendeltetését: játékosan új dolgokat elsajátítani, ismereteket közvetíteni az egész óvodai csoport felé, szülőkkel együttműködni, csapatszellemre, tiszteletre, egymásra figyelésre, becsületességre nevelni.

A körzeti játék forgatókönyve három mesére épült, amelyek által a gyermekek megtapasztalhatták pipiske gyermeki tisztaságát és naivságát (A pipiske és a fűszál), a tíz testvér rátermettségét és egymásra utaltságát (A tíz testvér), valamint az élet alapvető szabályainak szükségszerűségét és természetességét (Az állatok vitája). A sorok közötti üzenet gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szól, amely szerint a természetesség, őszinteség és a gyermeki tisztaság csodákra képes. Mészöly Miklós meséinek üzenete: az élet folyamatosan olyan feladatok elé állít, amelyekkel meg kell birkóznunk; a próbák megerősítenek, értelmét adnak az életnek, a folytatást előlegezik; pörölni, vitatkozni haszontalan, hiszen végül minden a helyére kerül, megoldódik.

Köszönet illeti a szülőket, szervezőket, ötletgazdákat!

Gergely Erika Magdolna, óvodapedagógus