Törődés, ésszerűség, értékek, egység, szolidaritás – ezt is jelentheti a Covid

Törődés, ésszerűség, értékek, egység, szolidaritás – ezt is jelentheti a Covid
Vége felé közeledik a Kezeld a Covid-válságot odafigyeléssel, ésszerűen, az értékeket, egységet szem előtt tartva, szolidaritással (Manage the COVID crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity – vagyis a Care On) projekt.

A Covid-válság egyhamar nem múlik el. Célunk kiegészíteni a válságról készült SWOT-felmérést  a Kezeld a Covid-válságot odafigyeléssel, ésszerűen, az értékeket, egységet szem előtt tartva, szolidaritással (Care On) projekt eredményeivel, és felhívni a figyelmet a Covid-válság során elkövetett hibákra, mulasztásokra, rávilágítani a következményekre, tanulságokra – mondják a szervezők.

 

A projekt középpontjában a személy áll: az orvos, menedzser, tanár, alkotó, szülő, munkanélküli, fiatal vagy idős, a meggyőződéses európai vagy az euroszkeptikus. A felmérést végzők odafigyeltek minden egyes megszólalónak a véleményére, hogy tolmácsolni tudják azokat az Európai Unió többmillió polgára felé. Ezért különböző beszélgetéseket szerveztek  tíz témakörben A válság tanulságai címmel: a kulturális, szociális, oktatási témákat, a fogyatékkal élőkkel, fiatalokkal, családokkal, vállalkozásokkal, médiával, egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket különböző célcsoportokkal vitatták meg.

A viták és a kutatómunka 42 különböző történetet eredményezett a projektben résztvevő nyolc országból – Bulgária, Csehország, Németország, Görögország, Litvánia, Lengyelország, Szerb Köztársaság és Spanyolország. Az angol nyelven online elérhető A jóság történetei olyan elbeszélésekből, fotókból és videókból készült összeállítás, amely orvosok, közösségek, civil szervezetek személyes tapasztalatait örökíti meg példát szolgáltatva az önzetlen segítségre, empátiára. Nagyon sok emberséges, saját élményen alapuló történetet rögzítettek híres, vagy kevésbé híres, közfigyelmen kívül eső szereplőkkel. Ez a kiadvány azokra a hétköznapi jótettekre világít rá, amelyek, úgy véljük, „fertőzőbbek” lehetnek a vírusnál.  

A Kezeld a Covid-válságot odafigyeléssel, ésszerűen, az értékeket, egységet szem előtt tartva, szolidaritással (Care On) projekt zárórendezvényének idén október 22-én Pleven és a Contemporary Pleven Media Alapítvány adott otthont, A válság tanulságai című konferenciára pedig a helyi Rostov hotel hatalmas konferenciatermében került sor több mint 100 résztvevővel – diákokkal, egyetemistákkal, oktatókkal, közéleti szereplőkkel. A meghívottak között voltak a Pleven alapítvány spanyolországi, litvániai, lengyelországi, csehországi és szerbiai partnereinek a képviselői. Görögország és Németország képviselői nem vehettek személyesen részt az eseményen, kénytelenek voltak online bekapcsolódni.

Ivanka Vateva, a Contemporary Pleven Media Foundation vezető testületének elnöke megnyitó beszédében köszöntötte a résztvevőket, majd röviden ismertette a 2021 májusában kezdődött projektet. Hogy a Covid-járvány milyen átfogóan és mélyrehatóan meghatározta, átalakította életünket, azt maga a projekt alakulása is bizonyítja, számos eseményt kénytelenek voltak online megtartani, és elkerülhetetlen volt bizonyos határidők kitolása is. De, amint a projekt neve is jelzi, végül minden rosszban van valami jó.

A vírus okozta válság nem csak a gondokat dobta felszínre, hanem ezek megoldását is, ugyanakkor rengeteg nemes cselekedetnek, kölcsönös segélyakciónak, az emberek közti szolidaritásnak lehettünk a tanúi. Nőtt az orvosokba, a tudományba vetett bizalom, felgyorsult az online tanulás elsajátításának folyamata az iskolákban. A járvány szintén rávilágított arra, hogy a különböző kiszolgáltatott, marginalizált csoportokra sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, különösen az egészségügyi ellátás terén, hiszen ezek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. 

Ivanka Vateva beszédében kiemelte ezeket a következtetéseket, és megelégedéssel magyarázta, hogy a kutatásban résztvevő diákoknak nagy segítségére volt a World Cafe módszer. Hat ilyen beszélgetésre került sor a pleveni konferencia előestéjén, amelyen a Stoyan Zaimov középiskola, a Panayot Pipkov művészeti líceum, a Prof. Asen Zlatarov elektronikai és vegyészmérnöki líceum, az Intelekt pénzügyi és vállalkozói líceum, valamint a Danail Popov elektrotechnikai líceum diákjai vettek részt.  

A beszélgetések témái ugyanazok voltak, mint a már említett, a résztvevő országokban tartott nyolc vitaesten: gazdasági, egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális, médiával és civilszervezetekkel kapcsolatos témák. A tíz perces vita-sorozatokat követően a fiataloknak javaslatokat kellett tenniük minél jobb megoldásokra egy következő válság esetén. A konferencián rövid videón mutatták be a World Cafe munkálatait, a diákok ötleteit pedig a konferenciaterem falaira kiakasztott posztereken megörökítve egy rögtönzött kiállításon tüntették fel.

A projekt külföldi résztvevői is megosztották tapasztalataikat, rávilágítva a viták eredményezte következtetésekre, és ismertették azokat a kis elbeszéléseket, amelyekkel maguk is hozzájárultak A jóság történetei összeállításhoz. (A jócselekedetek, empátia, egymásra figyelés, egymás megsegítése, szolidaritás 42 története a válság idejéből a https://www.care-on.eu/ oldalon érhető el.)

A konferencia résztvevői nagy figyelemmel követték Bill Gatesnek az esemény végén bejátszott TED-előadását, a Legyen a Covid 19 az utolsó világjárvány! címmel. Az ezt követő előadáson az Bulgáriai Orvostanhallgatók Szövetségének képviselői, a Georgi Benkovski légiközlekedési iskola, illetve a World Cafe-nak otthont adó oktatási intézmények vettek részt.

A viták során kikristályosodott következményekről, a fiatalok ötleteiről, valamint a konferencián elhangzottakról dokumentum készül, amit az Európai Bizottság figyelmébe ajánlanak egy következő válság esetére. Hiszen ez volt a legfőbb célja ennek a projektnek.

A projekt támogatója az Európai Unió Europe for Citizens programja, 2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel, 2.3 intézkedés: Civil társadalom projekt, koordinátora pedig a Contemporary Pleven Media alapítvány (Pleven, Bulgária). Partnerek a további 7 európai országból: ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (AIFED), Granada, Spanyolország; EDUCOMMART, Athén, Görögország; JUGEND-& KULTURPROJEKT EV, Drezda, Németország; MINORITY AND LOCAL MEDIA DEVELOPMENT CENTER (MLMDC) Újvidék, Szerbia; SPIRALIS, Prága, Cseh Köztársaság; OPEN LITHUANIA FOUNDATION (OLF), Vilnius, Litvánia és 36.6 CENTRUM KOMPETENCJI, Lodz, Lengyelország.