Posztmodern Lét(ezés) a Bánffy-palotában

Lét(ezés) címmel szerda délután, farsang utolsó napján megnyílt Nemes András Csaba szobrász kiállítása a Bánffy-palota emeleti termeiben.

A Művészeti Múzeum igazgatója, Lucian Nastasă-Kovács bevezetője után Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja a létezés egzisztenciájáról beszélt, miszerint a szobrok közelebb visznek a megértéshez. 

Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke (házigazdaként) kitért arra: hamvazószerda napját ezzel a megnyitóval nemes módon felvirágoztatták. 

„Alkotásai posztmodernek, magunk döntjük el, mit látunk a munkákban. Nem kell rájuk magyarázatot adni. Azt láthatjuk bennük, amit szeretünk. A munkák gondolkodásra késztetnek. A művész egzisztenciája lényegét fogalmazza meg: a fájdalmat, a sikert, a megalkuvást” – beszélt a meseszerű, földön kívüli figurákról Bibza Gábor református esperes, a Kányafő Galéria megalapítója. 

Kis-Pállukács Hajnal a kiállított alkotásokról elmondta: a létezés bizonyos elemeit mintázza, amelyek szoborként sem feketék, sem fehérek nem lesznek. Ezeket nagyon nyersen eleveníti meg, nem szépít, nem tökéletesít.