Kolozs megyéé a legjobb sikerarány az érettségi vizsgán

JZSUK-s diák érte el a magyar diákok közül a legnagyobb átlagot

Az óvásokat hétfőn 12 és 18 óra között lehetett benyújtani FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN
Közel tíz százalékkal haladja meg a Kolozs megyei sikeresen érettségizők aránya az országos átlagot: míg az országos sikerráta 76,4, megyénkben 85,26 százalék. Országszerte 39-en értek el színtízes átlagot, közülük ketten Kolozs megyeiek, a magyar diákok közül pedig JZSUK-sé a legnagyobb (9,67-es) átlag. Szi¬lágy megyében senki sem ért el színtízes átlagot idén, Beszterce-Naszód és Fehér megye pedig egy-egy színtízes átlaggal büszkélkedhet, de egyik sem magyar diák eredménye. Szilágy megyében a legjobb magyar érettségiző (9,67-es átlaggal) a zilahi Silvania Főgimnázium természettudományi osztályának végzőse, Beszterce-Naszód megyében a legjobb magyar érettségiző (9,32-es átlaggal) a besztercei A. Mureşanu Főgimnázium végzőse. Fehér megyében a legjobb eredmény (9,27-es átlagot) a nagyenyedi Bethlen-kollégium természettudományi osztályának végzőséé. Kolozs megyében a frissen végzettek 88,9%-a ment át, míg a régebbi évfolya¬mok végzősei esetén ez az arány 35,81%.

Egyelőre úgy tűnik, országos szinten Kolozs megye az első a sikeresen érettségizők arányát illetően: 85,26 százalék a sikeresen érettségizők aránya, szemben az országos 76,4 százalékkal. Az idei végzősök még ennél is nagyobb arányban mentek át az érettségin, 88,9 százalékuk ért el átmenő jegyet. Kolozs megyében 4560-an iratkoztak érettségire, közülük 3888-an mentek át. A sikeresen vizsgázók közül 3777 idei végzős, 111 pedig a korábbi években végezte el a líceumot. 

Kolozs megyében csak két érettségiző ért el színtízes átlagot: az egyikük a Gh. Şincai Főgimnázium, a másik az Emil Racoviţă Főgimnázium végzőse. Ugyanakkor a megyében 19-en kaptak tízest román nyelv és irodalomból, tízen anyanyelvből, 153-an a profilnak megfelelő kötelező tantárgyból (matematika vagy történelem) 225-en pedig a választható tantárgyból. 

„A Kolozs megyei érettségi eredmények alapján a megye országos első helyen áll a sikeresen érettségizők számát illetően. Öröm és megelégedettség tölt el, amikor látjuk a líceumi munka eredményét” – nyilatkozta Marinela Marc Kolozs megyei főtanfelügyelő. 

Kerekes Adelhaida Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettestől származó adatokból megtudtuk: az idei végzősök eredménye tükrében a megyében kilenc líceum ért el százszázalékos sikerarányt. Köztük van a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Református Kollégium is. 

Kolozs megye mellett jó eredményt értek el a Galac, Brăila, Bákó és Brassó megyei maturandusok is. A 39 színtízes átlag közül tizenhárom Bukarestben érettségizett. Ami a két Kolozs megyei színtízes érettségizőt illeti, román hírportá­lok értesülései szerint Louise Vişan, a Gh. Şincai Főgimnázium végzőse Párizsba fog egyetemre járni. Teodora Stan, az Emil Racoviţă Főgimnázium végzőse a kolozsvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen akarja elkezdeni egyetemi tanulmányait.

Ligia Deca tanügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy az országos 76,4 százalékos sikerarány 3,6 százalékkal jobb az egy évvel korábbinál, amikor a diákok 72,8 százaléka ment át a vizsgán az óvások előtti eredmények szerint. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a sikeresen vizsgázó idei végzősök közül a legtöbben (32,77 százalék) 8 és 8,99 közötti átlagot értek el, 29,9 százalék 9 és 10 közötti, 23,78 százalék 7 és 7,99 közötti, 13,5 százalék pedig 6 és 6,99 közötti átlaggal zárta a vizsgasorozatot. A sikertelenül vizsgázók közül 11,57 százaléknak 5 és 5,99 közötti volt az átlaga.

Az oktatási tárca honlapján hétfő délelőtt közzétett eredmények szerint a 130 041 vizsgázó közül összesen 99 371-en (95 112-en az idei végzősök közül és 4259-en a korábbi évfolyamok végzősei közül) érettségiztek sikeresen. Az idén végzettek 81,5 százaléka, a korábbi évfolyamok végzőseinek 31,9 százaléka kapott átmenő jegyet, ami mindkét esetben 3 százalékos javulást jelent a tavalyi eredményekhez képest. Román nyelvből és irodalomból 408 diák kapott 10-est, anyanyelvből 21, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyakból összesen 3279-en, a választott tantárgyakból 4866-on kapták meg a maximális jegyet.

Az érettségire feliratkozott diákok közül 4373-an nem jelentek meg a vizsgán, 103-at pedig kizártak. Az írásbelik 477 vizsgaközpontban zajlottak, és 772 diák vizsgázott saját kérésre speciális körülmények között.

Ligia Deca a sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy a középiskolát a 2025–2026-os tanévben kezdő diákok új tanterv szerint tanulnak majd, és az új tanügyi törvényben előírt érettségi szerint vizsgáznak.