Húszéves évfordulóját ünnepli a magyar nyelvű zeneművészeti képzés

Húszéves évfordulóját ünnepli a magyar nyelvű zeneművészeti képzés a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen április 19-én, pénteken 13 órakor.

SÓFALVI EMESE

Látszólag fiatal a kar, hiszen a Református Tanárképző égisze alatt csupán a 2003/2004-es egyetemi tanévben indult el a szakoktatás, amely azonban korszerű törekvéseiben is szorosan kapcsolódott és kapcsolódik a mai napig a városban a 19. század elejétől fejlődő, 1913-tól akadémiai rangra emelt zenetanítás helyi hagyományához.

Az 1950-es évektől a tendenciózusan elsorvasztott magyar tannyelvű erdélyi felsőfokú zeneoktatási intézmény hiányában sürgetővé vált legalább a tanárképzés biztosítása. Erre válaszoltak az egyetemi központok, Nagyvárad, majd Kolozsvár és Marosvásárhely zeneművészeti szakok indításával. A kolozsvári intézmény alapítását és kezdeti éveit az erdélyi zenei kultúra rangos képviselői, elhivatott tanárok segítették. A Református Tanárképzőn oktatott a protestáns zenei liturgiához kapcsolódó tárgyakat Benkő András, a zenepedagógiai szakirány tanmenetének előkészítésében Angi István zeneesztéta, Guttman Mihály és Székely Árpád zenetanárok segítették Péter Éva egyházzenészt. Az első évek még kétszakos képzési rendszerében az elméleti és gyakorlati tárgyak oktatásában Szenik Ilona és Almási István etnomuzikológus, Kirkósa Júlia operaénekes, Tóth-Guttman Emese zongoratanár és Majó Zoltán előadóművész vállalt részt. A karvezetést előbb Kovács László Attila, majd Windhager-Geréd Erzsébet oktatta. A kar zenei életét gazdagították a hazai és határon túli művészeti egyetemek és intézmények tradícióit és gyakorlatát jól ismerő óraadó és címzetes tanárok: Fekete Adél, Șorban Elena, Balla-Kemenes Csilla, Palocsay Kata, Sámson Melinda, Balla László, Fodor Attila, Lászlóffy Zsolt és Kálló Krisztián, valamint Maczelka Noémi és Ordasi Péter meghívott külföldi vendégoktatók.

2008-tól a bolognai rendszer szerint már egyszakossá átszervezett hároméves zenepedagógia alapképzés kiegészült ökumenikus egyházzene mesterivel. Míg eredetileg a tanári hivatásra és egyházzenei szolgálatra való felkészítés jelentette a kar oktatásának fő irányát, ez a profil az utóbbi években átalakult. Az énekes és hangszeres gyakorlat mellett egyre hangsúlyosabban vannak jelen az aktuális képzési igényekre válaszoló művészetközvetítői és népzenei tárgyak. Jelenleg az országban egyedülálló az akkreditált zenei mediáció és menedzsment magiszteri képzés, melynek első évfolyama éppen az idei, jubileumi tanévben végez.

Jó megtapasztalni, hogy a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar tanárai, egykori és jelenlegi diákjai részt kérnek és vállalnak a hazai és nemzetközi művészeti életben. Ez nem csupán a partnerintézményekkel, a Kolozsvári Állami Magyar Operával vagy az Erdélyi Hagyományok Házával közös, gyümölcsöző együttműködéseket, a Bach-Maratonon vagy a Magyar Egyházzenei Biennálén való részvételt jelenti, hanem a tudományos életben való egyre hangsúlyosabb jelenlétet is. A diákok érdeklődését az évek óta a karon szervezett Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Zeneművészet és zenetudomány szekciója, a kutatókat a nemzetközileg elismert Studia Universitatis Babeș-Bolyai Musica szaklapban való publikálás lehetősége is motiválja.

A tantárgypaletta bővülésével és a diáklétszám konstans növekedésével az oktatói gárda is fokozatosan kiegészült. A két évtizeddel ezelőtti csapatból Péter Éva a mai napig a tantestület megbecsült tagja, mellette Coca Gabriela, Fábián Apolka, Miklós Noémi, Sófalvi Emese, Toadere Dalma és Fekete Miklós címzetes tanárok. Az idei, ünnepi tanévben Banciu Katalin, Csákány Csilla, Duffner Melinda, Gombár Annamária, Jordán Éva, Tóth Ágnes, Tóth-Guttman Emese, Fazakas Ádám-Sándor, Potyó István és Török-Gyurkó Áron egészíti ki a zenei tantestületet.

Fontosnak tartottuk e két évtizedes számadás kapcsán név szerint megemlíteni a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar munkájában közreműködőket, hiszen a kolozsvári és egyúttal az erdélyi magyar nyelvű zeneművészeti képzés képviselői egyúttal a hazai zenei élet zászlóvivői is. Az intézmény oktatóinak és tehetséges diákjainak köszönheti fennmaradását, húsz éve tartó töretlen fejlődését. A jubileumi évben egykori és jelenlegi tanáraira, alumnusaira, valamint az alap- és mesteri képzésben résztvevő hallgatóira figyel tehát a BBTE RTZK. Osztozzanak örömünkben 2024. április 19-én, ünnepeljünk együtt, ünnepeljünk zenével!